Osa 3 – Viimeinen osio lämpötilavalvottujen kammioiden validointia koskevia kysymyksiä ja vastauksia

Lämpötilavalvottujen GxP alaisten tilojen kvalifiointi ja validointi
Julkaistu:
Life Science

Tässä kolmannessa ja viimeisessä englanninkielisessä videoblogissa Paul Daniel ja Nathan Roman vastaavat jälleen lämpötilavalvottujen olosuhdekaappien validointia käsittelevän webinaarin aikana saamiinsa kysymyksiin. Tässä blogissa (litterointi alla) he vastaavat kysymyksiin, jotka koskevat olosuhdekaapin kartoitusta täytettynä tyhjillä laatikoilla, käytettävän tilan suhteellista osuutta täytetyn kammion kartoituksessa ja sähkökatkostestejä. 

Edelliset videoblogit: 

 

Kysymys: Onko tyhjillä laatikoilla täytetyn olosuhdekaapin kartoitustesti pätevä kartoitusmenetelmä?

Paul: Uskon, että tämä menetelmä maksimoi haasteen ja se on myös paljon helpompi toteuttaa kuin laatikoiden täyttäminen valetuotteilla. Tavoitteenamme ei ole kuitenkaan haasteen maksimointi, vaan sopivan tai kohtuullisen haasteen tarjoaminen. Ja koska olosuhdekaappi ei todennäköisesti tule koskaan olemaan täynnä tyhjiä laatikoita, tämä testi ei välttämättä edusta todellisuutta. Itse tekisin tämän, välttäen yksikön täyttämistä liian täyteen, ja katsoisin, mitä tapahtuu. Jos testi epäonnistuu, tee se uudestaan varsinaisilla tuotteilla täytetyillä laatikoilla, sillä tämä on paljon todennäköisempi skenaario ja helpompi läpäistä, vaikka se onkin vaikeampi toteuttaa.

Nathan: Täytetyn olosuhdekaapin testauksella halutaan varmistaa, että järjestelmä toimii tarkoituksenmukaisesti, kun sitä käytetään tyypillisen haastavissa olosuhteissa, ja että yksikkö on ennalta hyväksyttyjen vaatimusten mukainen. Täytetyn olosuhdekaapin tutkimuksessa käyttäisin materiaalia, joka edustaa parhaiten sitä sisältöä, jota siellä tullaan säilyttämään. Jos tyhjät laatikot edustavat sisältöä hyvin, ne sopivat testiin. Jos pakastimen kylmäpakkaukset edustavat säilytettävää materiaalia parhaiten, täytä yksikkö tietyllä määrällä pakastimen kylmäpakkauksia. Mitä tahansa valitsetkaan, muista dokumentoida lähestymistapasi protokollaan, ja mieluiten jo etukäteen.

Kysymys: Mikä prosenttiosuus hyllytilasta tulisi käyttää täysinäisen inkubaattorin tai jääkaapin skenaariossa ja minkä tyyppistä materiaalia täyttämisessä tulisi käyttää?

Paul: Kyseisen olosuhdekaapin valmistaja on paras lähde selvittää täyttämisen rajat. Heiltä ei kuitenkaan välttämättä aina saa tätä tietoa. Voimme päätellä joitakin tietoja ISPE CTC -oppaan perusteella (ISPE= International Society of Pharmaceutical Engineers, CTC= Controlled Temperature Chamber). Sivuilla ja kulmissa olevia antureita ei ole asetettu täysin kaappien reunojen kulmiin, vaan hieman niistä irti eli ns. "työalueelle". ISPE:n suosittelemat sijainnit perustuvat ranskalaiseen normiin, jossa etäisyydeksi on määritetty 10 % yksikön dimensioista. Jos olosuhdekaappi on tarkalleen 1 kuutiometrin kokoinen ja sen sivut ovat metrin kanttiinsa, työalueen mitat olisivat 80 cm x 80 cm x 80 cm. Tämä on noin 51 % kokonaisvolyymista, jos jätämme reunoille ilmatilaa. Inkubaattorista tai jääkaapista vastaavalla henkilöllä saattaa olla nämä tiedot – joskus täyttörajat sisällytetään SOP ohjeisiin. Laitteesta riippuen ilmavirralla ei välttämättä ole mitään merkitystä. Esimerkiksi syväjääpakastin pitää tilan viileänä johtamalla lämpöä, ei ilmavirralla, joten tässä tapauksessa kaapin voi yleensä pakata täyteen. Näiden laitteiden haaste on olla pakkaamatta niitä liian täyteen, jotta löydät etsimäsi. Nyrkkisääntönä sanoisin, että tavallista jääkaappia tai inkubaattoria ei kannata täyttää yli 50 % sen kapasiteetista.

Kysymys: Mitkä ovat hyväksyttävät kriteerit sähkökatkostestille?

Nathan: Minun näkökulmastani lämpötilakartoitus on tapa validoida ja dokumentoida, että lämpötilavalvottu tila sopii sen käyttötarkoitukseen. Kokemukseni perusteella sähkökatkostestausta tehdään, jotta voidaan määrittää aika, jonka kuluttua lämpötila ylittää määritellyt lämpötilarajat sähkökatkon aikana. Jos sähkö katkeaa, haluaisitko tietää, kuinka pitkään lämpötilasäädetyn olosuhdekaappisi lämpötila pysyy sallittujen rajojen sisällä? Tämän selvittämiseksi meidän on suljettava ovet, katkaistava virta ja kartoitettava lämpötila. Tämän testin tarkoituksena on selvittää, miten pitkään materiaalit ovat turvassa kyseisessä tilassa sähkön katketessa. IOQ:ssa tämä tutkimus tehdään vain tiedoksi, joten sitä ei oikeastaan tarvitse sisällyttää kartoituksen kvalifiointiin.

Testissä saatuja tietoja voidaan kuitenkin käyttää rutiinikäytön lämpötilapoikkeamien mahdollisten vaikutusten arviointiin. Siitä voi myös olla apua, kun haluat kirjoittaa SOP toimintaohjeet määrittämään miten sähkökatkoksen aikana kuuluu toimia. Mitä tulee hyväksyntäehtoihin, laitteen tulisi sammua onnistuneesti, ja kun virta kytketään takaisin laitteeseen, sen tulisi palautua sähkökatkoksesta ja palata normaalille toiminta-alueelle vaadittujen toimintaparametrien osalta. Vahvista myös, että toiminnan asetusarvo ja hälytyksen asetusarvo säilyvät muuttumattomina, kun virta kytketään takaisin järjestelmään.

Paul: Tämän vuoksi en pidä sähkökatkostesteistä, enkä luokittele niitä validoinniksi. Hyväksyntäehtojen tulisi perustua johonkin. Niitä ei voi vain keksiä päästä. Ja ilman hyväksyntäehtoja kyseessä ei ole validointi. Mistä nämä hyväksyntäehdot sitten saadaan? Lämpötilaohjatun olosuhdekaapin toimittaja ei anna niitä meille. Yleensä näissä tutkimuksissa vain ilmoitetaan testin tekemisestä ja katsotaan, miten pitkään lämpötilat pysyvät raja-arvojen sisällä, ja sitten nämä tiedot tallennetaan tulevien sähkökatkostilanteiden arviointia varten. Saattaa olla tilanteita, joissa validointiosasto on luonut käytännön, jonka mukaan lämpötilojen on pysyttävä hyväksyttävällä tasolla 15 minuutin ajan sähkökatkoksen sattuessa. Tämä on oikeastaan ainoa tilanne, jossa sähkökatkostestille on hyväksyntäehto. Tämä johtuu siitä, että näillä testeillä pyritään keräämään tietoa, ei täyttämään hyväksyntäehtoja. Tämän vuoksi en halua kutsua niitä validoinniksi. Jos haluatte silti tehdä näitä testejä, ne kannattaa tehdä lämpötilakartoituksen aikana.

 

Anturien sijoittelun viisi sääntöä validointi- ja kartoitussovelluksissa

Yleisimmät Vaisalalle esitetyt validointikartoituksiin liittyvät kysymykset:

  • Minne anturit kannattaa asentaa?
  • Montako anturia tarvitaan?

Tässä artikkelissa on viisi yksinkertaista sääntöä, jotka auttavat sijoittamaan kartoitustutkimuksen anturit.

  • Kartoita äärialueet
  • Kartoita kolmiulotteisesti
  • Kartoita suuria tiloja
  • Tunnista tärkeimmät muuttujat
  • Hahmota kartoituksen ja valvonnan välinen suhde

Lataa PDF

Kirjoita kommentti