Uusi langattomia (LoRa-pohjaisia) VaiNet-dataloggereita koskevia kysymyksiä ja vastauksia

RFL100
Life Science

Webinaariimme ”VaiNet - a Wireless Technology that Rises Above the Crowd” rekisteröityi yli 480 osallistujaa.

Kiitos kaikille osallistuneille, ja jos et päässyt mukaan, voit katsoa webinaaritallenteen (lisätietoja jäljempänä) sekä esityksen sivut tästä.

Vierittämällä tätä sivua alaspäin voit lukea webinaarin kysymys- ja vastausosion tärkeimmät kohdat. Kiitos kaikille hyvistä kysymyksistänne! 

Jos sinulla on lisää kysyttävää VaiNet-teknologiasta, RFL-dataloggereista tai viewLinc 5 -ohjelmistosta, ota meihin yhteyttä.

Tästä pääset webinaariin, josta nämä kysymykset ja vastaukset on poimittu.

Kuinka voin kasvattaa valvontajärjestelmäni linkkibudjettia?

Linkkibudjettia ei todennäköisesti voi kasvattaa mekaanisesti. Kaupallisesti saatavilla olevaa järjestelmää käytettäessä siirtoteho ja vastaanottimen herkkyys* ovat asioita, joita loppukäyttäjä ei oikeastaan voi säätää. Esimerkiksi yritys vaihtaa AP10-liityntäpisteen antennia mitätöisi liityntäpisteen FCC- ja ETSI-sertifioinnit. Paras tapa vähentää linkkihäviöitä on laitteiden siirtäminen lähemmäs toisiaan. Tämä ei varsinaisesti kasvata linkkibudjettia, mutta näin signaalilla on paremmat mahdollisuudet läpäistä esteet.

 

*Vastaanottimen herkkyys on pienin teho, jolla vastaanotin pystyy tunnistamaan RF-signaalin. Herkkyys on vastaanottimen tekninen ominaisuus ja riippumaton lähettimestä.

 

 

Miksi sanotte, että Ethernet on jokaisen valvontaverkon ytimessä?

Dataloggerien yhdistämisessä viewLinciin käytetään kolmea eri verkkoteknologiaa: Ethernet, Wi-Fi ja VaiNet. Niillä valvonta-anturi yhdistetään palvelimien verkkoon lähiverkossa tai Intranetissä. Tämän verkon ydin toimii Ethernet- tai valokuitukaapeleilla. Tämä pätee jopa pilvipohjaiselle järjestelmälle. Ydinverkko on Ethernet-pohjainen. Se, miten muodostamme yhteyden tuohon ydinverkkoon, on kuitenkin muuttumassa nopeasti.

Mitä tarkoitatte ”yksityisellä” LoRa-verkolla?

Useimmissa LoRa®-teknologiaa käyttävissä sovelluksissa tietoja lähetetään käyttäjän laitteesta julkisen verkon, kuten matkapuhelinverkon, kautta paikallisessa verkossa olevaan palvelimeen pääsemiseksi. Tähän voi liittyä kaksi riskiä: tietojen julkisessa verkossa lähettämiseen liittyvä riski sekä siihen liittyvä riski, että joudutaan tarjoamaan portti julkisesta verkosta yksityiseen suojattuun lähiverkkoon.

VaiNet käyttää LoRa®-teknologiaa, mutta täysin yksityisessä verkossa. Voit ajatella AP10-liityntäpisteitä ikään kuin pieninä matkapuhelinverkon tukiasemina, jotka ovat kuitenkin täysin yksityisiä. Näin varmistetaan, että verkko on suljettu ja tiedot ovat suojattuja.

 

Onko näillä laitteilla todella 100 metrin kantama? Millaista kantamaa oikeasti voidaan nähdä käytössä?

Kyllä, 100 metriä on todellinen kantama, jota nähdään myös käytössä. Itse asiassa kantama on usein jopa 200 metriä erityisesti avoimemmissa tiloissa, kuten varastoissa. Vain yhdessä testitoteutuksessa todellinen kantama oli alle 100 metriä. Siinä oli kyseessä museo, joka toimi vanhassa kivirakennuksessa. Signaali oli hitaampi kulkiessaan yli 2 metriä paksujen kiviseinien läpi. Seinistä huolimatta saavutimme paremman kantaman kuin kilpailevat järjestelmät samassa testissä. Kiinnostavinta on, että tämä kantama saavutettiin laitteella, joka saa virtansa kahdesta tavallisesta AA-paristosta, ja paristot kestävät puolitoista vuotta.

Mikä on VaiNet-dataloggerien IP-luokitus?

RFL100-kotelolla on laitteen pölyltä ja puhdistustoimenpiteiltä suojaamisen luokitus IP54. Valinnaisella HMP110-mittapäällä on korkeampi luokitus IP65. AP10-liityntäpisteen luokitus on IP30.

Millaisia paristoja RFL-dataloggereissa käytetään?

RFL100:n paristoina käytetään kahta AA-alkaliparistoa. AA-paristojen tyypillinen käyttöikä on 18 kuukautta. Lisäksi on pieni CR1/3N-litiumkelloparisto. Tässä paristossa on litiumia alle 0,3 g, ja sen kuljettaminen on turvallista, sillä kuljetusrajoitukset eivät koske sitä pienen koon vuoksi ja siksi, että se on asennettuna valmiiksi laitteeseen. Tämän kellopariston odotettavissa oleva käyttöikä on 10 vuotta. Kaikki paristot ovat asiakkaan vaihdettavissa tarpeen mukaan.

Millainen on VaiNet-loggerien automaattinen vikasietotoiminto?

VaiNet-järjestelmän automaattinen vikasietotoiminto suoritetaan, kun RFL-sarjan loggeri ei saa yhteyttä ensisijaiseen AP10-liityntäpisteeseensä. Se aloittaa automaattisesti neljän uudelleenyrityksen sarjan, minkä jälkeen se etsii toisen AP10-liityntäpisteen. Jos toinen AP10 on saatavilla ja kantaman sisällä, RFL vaihtaa siihen automaattisesti. Tämä prosessi vie enintään 10 minuuttia. Lisätietoja loggerien yhteistoiminnasta on tässä VaiNetin sovelluskuvauksessa.  Ja tässä ovat viewLinc-järjestelmän yhteysvaihtoehtojen tekniset tiedot.

Mitä tarkoittaa, että ”AP10 erottelee langattomat verkot ja Ethernet-verkot"?

Wi-Fi-verkossa anturien ja Wi-Fi-yhdyskäytävien väliset signaalit käyttävät TCP/IP-Ethernet-protokollia langattomaan tietoliikenteeseen. Pohjimmiltaan se on kuin langaton Ethernet. Loppuosa Ethernet-pohjaisesta lähiverkosta käyttää samoja protokollia. Verkon kaksi puolta käyttävät samaa kieltä, ja pahantahtoinen signaali voi kulkeutua langattomalta puolelta langalliselle puolelle. Turvallisuuden parantamiseksi on lisättävä palomuuri tai tehtävä erityisiä varotoimia. VaiNet-verkossa anturien ja AP10:n välinen langaton verkko käyttää LoRa®-modulointia ja -protokollia, kun taas loppuosa lähiverkosta käyttää Ethernet-protokollia. Koska tietoliikenneprotokollat ovat hyvin erilaisia, langattoman ja langallisen puolen välillä ei ole suoraa yhteyttä. Jos LoRa®-protokollan viesti jollain tapaa pääsisi Ethernet-puolelle, se olisi pelkkää sekasotkua.
 

Mikä on RFL100:n paristojen käyttöikä alhaisissa lämpötiloissa?

Odotettavissa oleva paristojen käyttöikä alkaliparistoilla on 12 kuukautta. Jos käyttölämpötila on hyvin alhainen, kuten -20 °C, suosittelemme käyttämään AA-litiumparistoja 12 kuukauden käyttöiän saavuttamiseksi. Paras käytäntö kylmää ympäristöä varten on kaapelin käyttäminen RFL100:n ja anturin välillä siten, että vain anturi on kylmässä ja itse dataloggeri on normaalissa ympäristön lämpötilassa.
 

Kuinka hyvin odottaisit 868 MHz:n taajuuden toimivan tiheässä kasvillisuudessa / metsäympäristössä?

Suurin osa häiriöstä tai vaimennuksesta tiheässä kasvillisuudessa aiheutuu kasvillisuuden sisältämästä vedestä. Olet saattanut huomatakin, että signaali, joka kulkee vaivatta puiden läpi kirkkaalla ilmalla, estyy sateella, kun lehdet ovat märkiä. Yleissääntönä voidaan pitää, että vesi absorboi helposti korkeataajuisia radioaaltoja. 868 Mhz toimii paremmin kuin 2,4 GHz, koska matalampi taajuus merkitsee pienempää energianhukkaa veteen. Suorituskyvyn pitäisi parantua (absorptio veteen pienenee) sitä mukaa kuin taajuutta lasketaan. Voi olla parasta testata käytännössä, toimivatko käytettäväksi suunnittelemasi laitteet hyvin omassa metsäympäristössäsi. Meillä itse asiassa onkin RFL100-laitteita asennettuina tiheän kasvillisuuden ympäristöön. Tästä on tarkempi kuvaus eläintarhaan asennettuja RFL-dataloggereita koskevassa julkaisussamme. Dataloggerit valvovat sekä häkkejä että pandojen ruokana olevaa bambua. Lue lisää...

Vaisalan uraauurtava langaton teknologia valvoo pandojen hyvinvointia Ähtärin eläinpuistossa 

 Ovatko RFL:t EN12830-standardin mukaisia?

Eivät. RFL100-dataloggerit on suunniteltu paikan päällä tapahtuvaan valvontaan. Teoriassa niitä voisi käyttää lämpötilaherkkien tuotteiden kuljetuksen valvontaan, mutta ne olisi suojattava suoralta kosketukselta tuotteiden kanssa.
 

Voiko VaiNet-järjestelmän kanssa käyttää muita Vaisalan antureita, kuten PWD22, CL31 tai HMP155?

Tällä hetkellä saatavilla olevia RFL-dataloggereita voi käyttää älykkäiden lämpötila- ja kosteusanturien HMP110 ja HMP115 kanssa. Tulevissa malleissa saatetaan käyttää muita Vaisalan älykkäitä mittapäitä, mutta ne tulevat todennäköisesti olemaan erilaisissa teollisuusmittauksissa käytettäviä mittapäitä eivätkä säämittauksiin tarkoitettuja.

Huomautus: PWD22 on sääanturi, CL31 on pilvenkorkeusmittari ja HMP155 on lämpötila- ja kosteusmittapää.
 

Uusi sovelluskohde uusille langattomille lämpötilan ja kosteuden dataloggereille: pandahäkki

Vaisala Wireless data logger in Panda Enclosure

ViewLinc-valvontajärjestelmää on käytetty pitkään biotiedeympäristöissä. Sitä käytetään usein museoissa ja arkistoissa, puolijohtimien valmistuksessa, varastoissa, ilmailualan valmistusprosesseissa sekä bio- ja lääketeollisuuden varastoinnissa ja levityksessä. Uusin sovellus on Ähtärin eläinpuiston Snowpanda House ja pandojen ulkoilmahäkit, joiden koko on noin 6 400 m². Valvontajärjestelmään kuuluu viewLinc 5.0 -ohjelmisto sekä Vaisalan uudet pitkän kantaman langattomat dataloggerit. Loggerit on helppo sijoittaa, sillä ne eivät tarvitse verkko- tai virtakaapeleita.

Dataloggerit sijaitsevat elinalueen ulko- ja sisätiloissa. Niillä valvotaan elinaluetta ja pandojen syömää bambua, jonka tuoreena pysymistä varten tarvitaan korkea kosteus ja tarkoin ohjatut lämpötilat.

Lue lisää Ähtärin eläinpuiston Snowpanda Housesta

Comment

Horacio Mendoza

25. Heinä 2018
Hello,
I want to obtain the information of this presentation since it could be very useful for my work.

Thank you very much and good day.

Janice Bennett-Livingston

25. Heinä 2018
Dear Horacio,

Thank you very much for your request! I have emailed several documents to you about the system, as well as an introduction to Mr. Ouali Madjid, our industrial measurements sales manager in your part of the world.

Thanks again!

J

Kirjoita kommentti