Kuinka CARBOCAP auttaa ilmanvaihdon hiilidioksidimittauksissa

Kuinka CARBOCAP-teknologia auttaa ilmanvaihdon hiilidioksidimittauksissa
Lars Stormbom, Product Manager
Lars Stormbom
Senior Product Manager
Julkaistu:
Rakennukset ja sisäilman laatu
Teollisuuden mittaukset
Innovaatio ja inspiraatio

 

CO2-antureilla on keskeinen merkitys, kun pyritään vähentämään energiankulutusta käyttämällä tarpeenmukaista ilmanvaihtoa (DCV). Koska mittaus ohjaa suoraan käytetyn raittiin ilman määrää, mittaustarkkuuden vaatimuksia ollaan tiukentamassa.

Kalifornian säädös CEC-400-2008-001-CMF edellyttää tarkkuutta ±75 ppm pitoisuuksilla 600 ja 1 000 ppm sekä 5 vuoden stabiiliutta. Vihreän rakentamisen ASHRAE-standardi 90.1 edellyttää ±50 ppm:n tarkkuutta pitoisuudella 1 000 ppm. Tällaista tarkkuutta ei voi saavuttaa yksinkertaisilla mittalaitteilla, jotka luottavat 400 ppm:n taustapitoisuuden kompensointialgoritmeihin. 1 000 ppm:n CO2-ohjauspitoisuus on liian kaukana oletetusta 400 ppm:n CO2-taustapitoisuudesta, sillä ajan myötä myös herkkyys alkaa todennäköisesti heiketä. Erityisesti ±50 ppm:n vaatimuksen voi saavuttaa vain joko kahta sädettä tai yhtä sädettä ja kahta aallonpituutta hyödyntävillä mittalaitteilla (kuten Vaisalan CARBOCAP®), jotka kalibroidaan säännöllisesti käyttämällä kalibrointikaasuja. Tätä vaatimusta varten voi mittalaitteen tyypin mukaan riittää kalibroinnin aikaväliksi kaksi vuotta. Yleisempää ±75 ppm:n vaatimusta varten viiden vuoden aikaväli on riittävä.

 

Vaisalan CARBOCAP® -teknologian ainutlaatuiset edut ilmanvaihtosovelluksissa


Vaisalan CARBOCAP® on kaupallisten ilmanvaihdon CO2-anturien joukossa ainutlaatuinen, sillä siinä yhdistyvät yhden säteen ja kahden aallonpituuden teknologioiden edut. Tämän teknologian ja säädettävän kaistanpäästösuodattimen ansiosta pystytään mittaamaan sekä hiilidioksidin absorbtiosignaalia että viitesignaalia yhdellä kokoonpanolla. Näin saadaan jokaisella mittausjaksolla todellinen viitemittaus, joka eliminoi useimmat poikkeamia aiheuttavat tekijät sekä varmistaa pitkän aikavälin stabiiliuden ja pitkän käyttöiän.

CARBOCAP®-teknologian ansiosta saadaan myös heti käynnistyksen jälkeen oikeat mittauslukemat. Paikalla ei siis tarvitse käydä toista kertaa tarkistamassa anturien toimintaa ensimmäisen oppimisjakson jälkeen, niin kuin joidenkin muiden anturityyppien kanssa.
Uusimman sukupolven antureissa on myös ainutlaatuinen valonlähde, mikrohehkusiru. Tämä mikrolämpölevy tuottaa voimakkaan ja stabiilin valon kohtuullisella virrankulutuksella. Tämän komponentin ansiosta anturin käyttöikää on saatu pidennettyä yli 15 vuoteen, mikä ei ollut mahdollista perinteisillä hehkulampuilla.
 

Seuraavassa kaaviossa on esitetty Vaisalan ilmanvaihdon CO2-anturien stabiiliustestitulokset. Tulokset osoittavat, että vielä viiden vuoden käytön jälkeen jokainen yksikkö on stabiiliusmääritysten mukainen. Musta viiva kuvaa Kalifornian energiakomission CEC-400-2008-001-standardin (tehokkuusstandardit asuin- ja muissa rakennuksissa) stabiiliusvaatimuksia.

Kuva 1: viiden vuoden stabiiliustesti 23:lla Vaisalan CARBOCAP®-yksiköllä pitoisuudella 1 000 ppm

Five-year stability test

Vaisalan CARBOCAP®-anturiteknologian tärkeimmät edut

  • Tarkat mittaukset säästävät energiaa
  • Parempi ilmanlaadun hallinta parantaa hyvinvointia ja tuottavuutta
  • Pitkä, yli 15 vuoden käyttöikä
  • Toimii myös ympärivuorokautisessa käytössä olevissa tiloissa todellisen sisäisen referenssimittauksen ansiosta
  • Tarkka mittaus alusta lähtien
  • Viiden vuoden tarkistus-/viritysväli tunnetulla ryöminnän määrällä

Katso englanninkielisestä webinaarista lisätietoja Vaisalan CARBOCAP®-teknologian eduista tai tutustu ilmanvaihdon mittalaitteiden tuotevalikoimaamme.

 

Lataa ilmanvaihdon e-kirja

Lataamalla Vaisalan ilmanvaihtoratkaisujen e-kirjan saat tietää erilaisista työkaluista sovelluksesi tarpeisiin

Mikrohehku

Lataa mikrohehkuteknologian sovelluskuvaus

Lue ainutlaatuisesta energiaa säästävästä mikrohehkuteknologiasta ja siitä, miten se ratkaisee perinteisten CO2-anturien haasteet.

Kirjoita kommentti