Cleamix Oy:n haastattelu liittyen koronavirukseen

Biodekontaminaatio vetyperoksidihöyryllä
Janice Bennett-Livingston
Markkinointipäällikkö
Julkaistu:
Life Science

Haastattelimme Cleamix Oy:n Panu Wilskaa hänen äskettäisestä biodekontaminaatiotyöstään Etelä-Korean tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksessa (KCDC) koronavirusepidemian aikana. Ohessa auki kirjoitettu suomennos englanniksi annetusta haastattelusta.

[00:00:06] Vaisala: Tänään meillä on haastattelussa kannettavia vetyperoksidihöyrystimiä valmistavan Cleamixin toimitusjohtaja Panu Wilska. Tervetuloa, Panu! Kerro meille hieman Cleamixin tuotteista ja palveluista.

[00:00:25] Cleamix: Kiitos. Cleamix valmistaa vetyperoksidihöyrystimiä, joita käytetään sairaalahuoneiden, ambulanssien ja ajoneuvojen dekontaminaatiossa sekä yksittäisten esineiden biodekontaminaatiossa. Tuotteemme on markkinoiden pienikokoisin. Lisäksi tämä vetyperoksidihöyrygeneraattori on varustettu täydellä ympäröivien olosuhteiden valvonnalla. Tästä saamme kiittää Vaisalan HPP270-sarjan vetyperoksidimittapäätä. Mittapään avulla pystymme varmistamaan, että käyttäjällä ei ole riskiä ylimääräisen kondensaation muodostumisesta pinnoille.

Juuri nyt Cleamix on laajentamassa toimintaansa. Vaikka olemme uusi yritys, olemme läsnä jo kaikilla mantereilla. No emme Etelämantereella, mutta kaikilla muilla. Kartoitamme maailmanlaajuisia jakelijoita ja lisäämme uusia maita jakelulistallemme joka viikko. Verkkosivuillamme oleva luettelo kumppaneistamme kaipaa tosin päivitystä.

Biodekontaminaatioratkaisumme on kahden suuren innovaation yhdistelmä. Toinen on uusi vetyperoksidin höyrystysmenetelmämme, ja toinen on Vaisalan uraauurtava vetyperoksidihöyryanturi. Anturi antaa meille kaikki tarvitsemamme parametrit. Aiemmin ei ole ollut mahdollista saada kaikkia niitä tietoja yhteen syötteeseen.

[00:02:39] Vaisala: Cleamix käyttää HPP272-anturia H2O2-höyryn, lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja suhteellisen saturaation mittaamiseen. Kertoisitko meille lyhyesti, miksi suhteellisen saturaation arvo on tärkeä?

[00:02:55] Cleamix: No, suhteellinen saturaatio on erityisen tärkeä vetyperoksidihöyryn kanssa, koska suhteellinen kosteus ilmaisee vain vesihöyryn kondensaatiopisteen. Vetyperoksidihan kondensoituu noin 20 kertaa helpommin kuin vesi. Jos siis halutaan tietää kondessaatiopiste käytettäessä vetyperoksidihöyryä dekontaminaatioon, täytyy tuntea sekä veden saturaatio että vetyperoksidihöyryn saturaatio.

Jos suhteellinen kosteus on esimerkiksi 60 %, suhteellinen saturaatio voi vetyperoksididekontaminaatiosyklin aikana lähestyä sataa prosenttia. Kuten tiedämme, vetyperoksidikondensaatio voi vahingoittaa pintoja. Höyry ei vaurioita mitään, vaan se tappaa mikrobeja vahingoittamatta pintoja. Mutta jos sen annetaan kondensoitua, siitä voi aiheutua vakavia ongelmia elektroniikalle tai herkille materiaaleille.

Vaisalan HPP270-sarjan mittapäillä näemme molemmat arvot: suhteellisen kosteuden ja suhteellisen saturaation. Suhteellisen saturaation arvo näyttää vetyperoksidin ja veden yhdistelmän höyryssä. Vaisalan mittapää antaa automaattisen palautteen höyrygeneraattorillemme. Vaikka käyttäjä olisi syöttänyt ohjelman parametrit, kondensaatiota saattaisi tulla. Cleamixin laite ei salli sitä, vaan silloin käynnistyvät automaattiset suojatoiminnot. Tämä on markkinoiden ainoa laite, jossa prosessin parametreja säädetään reaaliaikaisten anturitietojen mukaan.

[00:04:52] Vaisala: Ovatko HPP272-mittapäät integroituina Cleamix-höyrygeneraattoriin?

[00:05:00] Cleamix: Eivät varsinaisesti integroituina, mutta yhdistettyinä kyllä. Anturi on sijoitettu mahdollisimman kauas varsinaisesta laitteesta, koska laitteemme höyryn muodostus on erittäin voimakasta. Jos anturi on liian lähellä höyrystintä, pitoisuudet voivat olla liian korkeita hyvälläkin ilman kierrolla. Kaapelin vakiopituus taitaa olla noin puolitoista metriä. Jotkut asiakkaat pyytävät pidempiäkin kaapeleita. Anturi saadaan siis niin kauas laitteesta, kuin kaapeli sallii. Anturi on kuitenkin integroitu siinä mielessä, että se on integroitu osaksi prosessinohjausta.

[00:05:50] Vaisala: Teit äskettäin dekontaminaatiotyötä Etelä-Korean tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen bioturvallisuuslaboratorioissa. Kertoisitko siitä?

[00:06:03] Cleamix: Se oli erittäin hyödyllinen kokemus sekä Cleamixille että minulle henkilökohtaisesti. Heillä on bioturvallisuustasojen 2 ja 3 laboratorioita. Tällaiset laboratoriot on dekontaminoitava usein. He käsittelevät erittäin vaarallisia patogeeneja, kuten SARS- ja MERS-virusta sekä uutta koronavirusta. Vaikkei olisi epidemiaakaan, dekontaminaatio on silti tehtävä usein, jotta työympäristö on turvallinen. On varmistettava, ettei aiemmista prosesseista ole jäänyt kontaminaatiota, joka pääsisi vaikuttamaan analyysiin.

KCDC:n tiloissa, joissa työskentelimme, on useita toisiinsa yhteydessä olevia huoneita. Näitä huoneita yhdistää yhteinen käytävä, ja sisäänkäynnit on varustettu ilmalukoilla. Lisäksi on varastotiloja. Liitimme biodekontaminaatiota varten verkkoon neljä Cleamix-höyrygeneraattoria ja käytimme yhtä prosessinhallintajärjestelmää.

Kun generaattoreista muodostetaan verkko, yhtä niistä käytetään usean samaan verkkoon liitetyn laitteen prosessin ohjaamiseen. Dekontaminoimme tämän laboratorion viidellä suorituskerralla. Muodostimme segmenttejä alueen tilavuuden perusteella. Ensin dekontaminoimme toisen laboratorion kolmella suorituskerralla. Jaoimme alueen kolmeen tilavuudeltaan yhtä suureen osaan ja asetimme yhden generaattorin kuhunkin huoneeseen. Dekontaminaation tulokset olivat hyvät. Kuuden log-yksikön vähennykseen eli 99,9999 %:n vähennykseen tarvittava käsittelyaika oli tunti ja 15 minuuttia. Kuuden log-yksikön vähennys vahvistettiin myöhemmin biologisilla indikaattoreilla.

Kun seuraavana päivänä huolehdimme toisesta laboratorion osasta, jaoimme sen kahteen segmenttiin. Suoritusaika oli edelleen sama eli noin tunti ja 15 minuuttia segmenttiä kohden. Tämä osoitti meille, että laboratorio-olosuhteissa voisimme jopa kasvattaa tilavuutta, jonka yksi laite pystyy käsittelemään hyvin lyhyessä ajassa.

Tämä oli erittäin mielenkiintoista, koska he olivat aiemmin käyttäneet biodekontaminaatioon muita laitteita. Sillä laitetyypillä prosessissa oli esiintynyt pintakondensaatiota. Laboratorioympäristöissä sellainen vielä käy, mutta ei ympäristöissä, joissa on herkkiä materiaaleja.

Näillä toisilla laitteilla he tarvitsivat neljä kokonaista vuorokautta työn tekemiseen, kun me saimme saman työn tehtyä kahdessa työpäivässä. Me emme tehneet mitään valmisteluja tai muita töitä normaalin työajan ulkopuolella. Teimme siis yhteensä 16 tunnissa kaiken, myös asennuksen ja purun. Edellisen toimittajan kanssa he tarvitsivat koko työhön 96 tuntia.

[00:09:32] Vaisala: Oliko tilanteessa jotakin tavallisesta poikkeavaa, koska tämähän oli varsin äskettäin? Ensimmäinen kysymys on siis: mikä vei teidät Etelä-Koreaan tätä työtä tekemään? Ja toinen kysymys: oliko tässä biodekontaminaatiotyössä jotain erilaista verrattuna muihin tilanteisiin?

[00:09:50] Cleamix: Minulle se oli ensimmäinen kerta ”kuumassa” kohteessa. Tarkoitan, että olen tehnyt paljon kenttätyötä, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun piti laittaa päälle täysi varustus, kuten hengityssuojain ja suojahaalarit... varmistaa, että on kunnolla suojattu kaikelta, mitä bioturvallisuustason 3 laboratoriossa voi olla. Se oli henkilökohtaisesti mielenkiintoinen kokemus. Olin tottunut työskentelyyn ydinvoimaloissa. Tämä laitos on kuitenkin pikemminkin verrattavissa suuren kontaminaation alueeseen.

Lähdimme Etelä-Koreaan, koska meillä on siellä erinomainen kumppani, BioAll Labs -niminen yritys. Se toimii Cleamixin jakelijana Etelä-Koreassa ja tarjoaa myös biodekontaminaatiopalvelua. Menin sinne auttamaan heidän palvelutiimiään ja kouluttamaan heidän ydinhenkilöstöään biodekontaminaatiosta. Tällä matkalla kävimme myös monissa valtion laitoksissa.

Tämä ei ollut esittely vaan kaupallinen projekti. Tietenkin KCDC oli hyvin kiinnostunut kuulemaan, että jos he tarvitsisivat nopeaa dekontaminaatiota, se olisi mahdollista. He yllättyivät iloisesti siitä, että aiemmin 96 tuntia kestäneen työn pystyi suorittamaan 16 tunnissa. En ollut aiemmin ollut siellä, mutta nyt kun tunnemme alueen, pystyisimme helposti suorittamaan saman työn yhdessä päivässä. Tarvitaan vain valmistelua, suunnittelua ja viitetiedot siitä, miten laite toimii kyseisellä alueella.

Etelä-Korean vastaus koronavirukseen on hyvä esimerkki muulle maailmalle epidemiaan reagoimisesta. Meidän tulisi tutkia tarkasti, mitä he tekivät ja miten he tekivät sen. No, nyt he tietävät, kuinka laboratoriot voi biodekontaminoida hyvin lyhyessä ajassa.

[00:12:28] Vaisala: Vaikuttaa siltä, että nopea reagointi oli yksi Etelä-Korean vahvuuksista epidemian taltuttamisessa. Arveletko, että tämä olisi osasyy siihen, miksi he ottivat yhteyttä teihin ja jakelijaanne?

[00:12:45] Cleamix: Kyllä, uskoisin heidän olleen tietoisia, että heidän kannattaa noudattaa parhaita saatavilla olevia käytäntöjä. Siksi he pyysivät meitä tulemaan. Kun tarkastelemme Korean reagointia koronavirukseen, kyse ei ole pelkästään hyvin tehokkaasta testauksesta ja valmistautumisesta, vaan he ovat myös olleet erittäin tehokkaita tartuntaketjujen jäljittämisessä. He paikansivat kaikki ihmiset, jotka olivat saattaneet altistua virukselle, ja eristivät heidät tehokkaasti. Suurin osa kansasta oli melko turvassa.

Kerron esimerkin. Viikkoja Koreasta paluuni jälkeen saan edelleen viestejä älypuhelinsovellukseeni, että jos käytät tätä bussia tällä alueella, mene välittömästi testiin, koska kyseisessä bussissa on ollut koronatartunnan saanut ihminen tiettyyn aikaan. Sellaiselle tasolle siellä on menty. Sovellus osaa myös kertoa, jos olet ollut ravintolassa, jossa on ollut positiivisen tuloksen koronatestistä saanut ihminen. Saat asiasta ilmoituksen tekstiviestillä. Sovelluksessa on kartta, ja jos joku on saanut positiivisen testituloksen paikassa, jossa olet ollut, lähdet heti testattavaksi.

[00:14:11] Vaisala: Uskomatonta.

[00:14:12] Cleamix: Muun maailman tulisi tutkia tarkasti, mitä Etelä-Korea on tehnyt ja miten.

[00:14:20] Vaisala: Aivan mahtavaa! Uskotko, että biodekontaminaatiosta tulee vastaisuudessa entistä tärkeämpää? Tietysti se on aina ollut tärkeää bioturvallisuuslaboratorioissa, mutta arvelisitko sen tulevan laajempaan käyttöön muissa sovelluksissa?

[00:14:41] Cleamix: Kyllä, ehdottomasti, ja tämä on itse asiassa yksi asioista, joista puhuimme Cleamixin webinaarissa. Keskustelimme mahdollisuudesta, että koronavirus leviäisi ilmateitse. On mahdollista, että se leviää aerosolina, jolloin se pääsee kulkeutumaan pidemmälle. Jos näin on, kahden metrin välin suositukseen ei voi luottaa. Pitää varautua siihen, että koronavirukselle voi altistua, kun menee ruokakauppaan. Virus saattaa tarttua jopa viiden metrin päästä muista ihmisistä.

Eri maiden päättäjät ovat vasta nyt vähitellen myöntämässä, että näin saattaa olla. Tämä ilmateitse kulkeutuminen tarkoittaisi, että esimerkiksi julkiset liikennevälineet – bussit, junat ja muut – pitäisi dekontaminoida usein. Jos virus kulkeutuu ilmateitse, se jää myös pinnoille. Esimerkiksi Diamond Princess -risteilyalukselta löytyi koronavirusjäämiä vielä 17 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen matkustaja poistui laivasta. Virus siis pystyy selviytymään pinnoilla. Jos se pystyy myös leviämään ilmateitse, sitä voi olla missä tahansa.

Ainoa tapa varmistaa jonkun alueen turvallisuus ja puhtaus on käyttää kaasua hyödyntävää dekontaminaatiomenetelmää. Vetyperoksidihöyryn käyttö on puolestaan ainoa menetelmä, joka ei jätä myrkkyjäämiä. Menetelmä on turvallinen pinnoille ja melko helppo asentaa ja hallita. Cleamixin laitteilla voimme yhdistää useita laitteita verkoksi ja käsitellä rajoittamattoman suuria tilavuuksia.

[00:16:57] Vaisala: Kiitos tästä haastattelusta. Arvostamme, että olet antanut meille aikaasi. Tämä on ensiarvoisen tärkeä asia kaikille näinä aikoina. Onnea tulevaan!

[00:17:15] Cleamix: Vaisala on tehnyt erinomaista työtä. Tutkimme nyt käytettyjen hengityssuojainten, suojahaalarien ja muiden sellaisten varusteiden biodekontaminaatiota, jotka tavallisesti hävitettäisiin. Voi tulla tilanteita, joissa niitä voi joutua käyttämään uudelleen.

Vaisalan HPP270-sarjan anturien ansiosta voimme hallita saturaatiopistettä ja käsitellä valtavia määriä kierrätettäviä varusteita ilman huolta siitä, että ne kastuisivat käsittelyn aikana kondensaatiosta.

Tämä on puuttuva linkki. On olemassa eräs Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n ja Duke Universityn julkaisema tutkimus. Vetyperoksidihöyry on tehokasta, mutta jos ei pysty hallitsemaan saturaatiopistettä ja ohjaamaan prosessia sen mukaan, materiaaliin voi tulla kondensaatiota, joka aiheuttaa vahinkoa. Me autamme varmistamaan, ettei niin käy.

Kiitos vielä paljon!  

 

Kirjoita kommentti