Vaisala sitoutuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja vastuullisen yritystoimintaan

Näkymä vihreästä kaupungista
Vastuullisuus

Vuonna 2019 Vaisala määritti merkityksellisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG, Sustainable Development Goals) oman yritystoimintansa kannalta ja raportoi niistä ensimmäistä kertaa vuoden 2019 vuosiraportissaan ja verkkosivuillaan. Vaisalan monimuotoinen liiketoiminta on täynnä tarinoita, ja tässä artikkelisarjassa esittelemme sitoutumistamme konkreettisin esimerkein siitä, miten yrityksemme on todella sidoksissa kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat keskeisiä Yhdistyneiden kansakuntien Agenda 2030 -ohjelmassa. Kaikki YK:n jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tavoitteet, ja ne muodostavat toimintasuunnitelman paremman ja kestävämmän tulevaisuuden luomiseksi kaikille. Ne pureutuvat maailmanlaajuisiin haasteisiin, joita kohtaamme nyt ja tulevaisuudessa, mukaan lukien ilmastonmuutokseen, ympäristöasioihin, epätasa-arvoon ja resurssitehokkuuteen liittyvät haasteet.

Vaisalan liiketoiminta on useiden kestävän kehityksen tavoitteisiin tiukasti sidoksissa olevien globaalien megatrendien risteyskohdassa, ja yhteiskuntaa ja ympäristöä hyödyttävät ratkaisut ovat aina olleet Vaisalan toiminnan ytimessä. Tarjoamme monipuolisia, tarkkoja ja luotettavia mittausratkaisuja, jotka toimivat perustana tietopohjaiselle päätöksenteolle monilla eri aloilla. Autamme asiakkaita arvioimaan sään ja ympäristön ilmiöitä ja siten suojaamaan ihmishenkiä ja infrastruktuuria. Teollisuusmittauksissa mittausratkaisumme auttavat kehittämään kestävämpiä ja tehokkaampia teollisuusprosesseja sekä vähentämään jätteitä ja päästöjä.

”Havainnoilla parempaan huomiseen -hankkeemme kautta kestävä kehitys on liiketoimintamme sydämessä. Yrityksemme on sidoksissa useimpiin kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä tuotteidemme ja ratkaisujemme jakelun kautta että omien toimintojemme ja yrityskäytäntöjemme kautta. Vaisala pyrkii aina toimimaan korkeimpien kestävän kehityksen standardien mukaisesti, ja olemme sitoutuneet jatkamaan kehitystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta”, Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsén kertoo.

Vaisala on määritellyt merkitykselliset kestävän kehityksen tavoitteet kahdella tasolla. Yhtäältä molempien liiketoiminta-alueidemme ratkaisut edistävät kestävää kehitystä. Toisaalta pyrimme ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestäviin yrityskäytäntöihin omissa toiminnoissamme.

Kestävän kehityksen ratkaisumme linkittyvät viiteen kestävän kehityksen tavoitteeseen
 

SDG 13 climate action SDG 3 Health and well-being SDG Clean energy SDG 9 Sustainable infrastructure SDG 11 Clean energy

Ilmastotoiminta (SDG 13): Äärimmäiset sääilmiöt ovat yksi ilmastonmuutoksen seurauksista. Tarjoamme meteorologian parissa työskenteleville asiakkaillemme työkalut luotettavien sään mittausten tekemiseen, autamme kehitysmaita kehittämään sääinfrastruktuuriaan ja tuotamme hurrikaanimittauksia pudotusluotaimiemme avulla. Näin valtiot voivat valmistautua paremmin äärimmäisiin sääilmiöihin.
Terveys ja hyvinvointi (SDG 3): Ratkaisumme valvovat olosuhteita tarkasti säädellyssä lääkkeiden valmistuksessa sekä kriittisiä olosuhteita sairaaloissa ja laboratorioissa.
Edullinen ja puhdas energia (SDG 7): Uusiutuvat energianlähteet tulevat jatkuvasti kilpailukykyisemmiksi. Valmistamme ratkaisuja tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon sekä biokaasuprosessien optimointia varten. Lisäksi energiatehokkuutta voi tarkkojen mittausten avulla parantaa niin teollisuuden prosesseissa että rakennuksissakin.
Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri (SDG 9): Mittausratkaisuillamme teollisuuden asiakkaamme voivat parantaa prosessiensa resurssitehokkuutta.
Kestävän kehityksen mukaiset kaupungit ja yhteisöt (SDG 11): Liikennöijät käyttävät digitaalisia ratkaisujamme liikennejärjestelmien turvallisuuden parantamiseen esimerkiksi markkinoiden parhaiden teiden pinnan kunnon ja tiesään mittausratkaisujen avulla. Kaupunkialueilla tiheät ilmanlaadun mittausverkostomme auttavat havainnoimaan ja arvioimaan ilmansaastepitoisuuksia kaupungeissa.

Kestävän kehityksen mukaiset yrityskäytäntömme linkittyvät kuuteen kestävän kehityksen tavoitteeseen
 

SDG 12 Responsible production SDG Clean energy SDG 13 climate action SDG 8 Decent work SDG 10 Reduced inequalities SDG 16 Strong institutions

Vastuullinen kulutus ja tuotanto (SDG 12): Suunnittelemme ympäristöystävällisiä ja turvallisia tuotteita, joilla on pitkä elinkaari ja helppo käsittely käyttöiän päättymisen jälkeen. Pyrimme jatkuvasti kasvattamaan kierrätysastettamme.
Edullinen ja puhdas energia (SDG 7): Olemme sitoutuneet käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa vuoden 2020 loppuun mennessä sekä parantamaan laitostemme energiatehokkuutta.
Ilmastotoiminta (SDG 13): Pyrimme vähentämään suoria päästöjä esimerkiksi työmatkoista sekä parantamaan henkilöstömme ilmastotietoisuutta ja kannustamme heitä tekemään ilmastoystävällisiä valintoja.
Asiallinen työ ja talouskasvu (SDG 8): Yrityksellämme on positiivinen talousvaikutus yhteisöihin työn tarjoamisen ja verojen kautta sekä suoraan että toimitusketjun kautta. Noudatamme työskentelystandardeja ja pidämme huolta työterveydestä ja -turvallisuudesta sekä kiinnitämme huomiota ihmisoikeuksiin kohdistuviin riskeihin omassa toiminnassamme ja kumppaniverkostossamme.
Epätasa-arvon vähentäminen (SDG 10): Edistämme moniarvoisuutta ja tarjoamme esimerkiksi yhtäläiset mahdollisuudet rekrytoinnissa ja kehityksessä.
Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot (SDG 16): Olemme vahvasti korruptiota vastaan ja varmistamme, että työntekijämme ja kumppanimme noudattavat kansainvälistä korruptionvastaista käytäntöämme.

Integroimalla kaikki nämä tavoitteet strategiatyöhömme voimme arvioida paremmin vaikutuksemme kestävään kehitykseen ja saada innoitusta uuden liiketoiminnan ja kestävän kehityksen käytäntöjen kehittämiseen. Tulevaisuudessa haluamme vahvistaa tätä sidosta ja työskennellä aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.
 
***
Tämä on ensimmäinen julkaisu artikkelisarjassamme, joka käsittelee Vaisalan sitoutumista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Pysy kuulolla, niin saat tietää lisää ratkaisujemme, käytäntöjemme ja Havainnoilla parempaan huomiseen -hankkeemme linkittymisestä kestävän kehityksen tavoitteisiin.
 

Kirjoita kommentti