Mikä on älykäs mittapää, ja mikä tekee siitä niin erityisen?

A man's hand holding a shiny light bulp
Niina Reponen
Julkaistu:
Teollisuustuotanto ja -prosessit
Teollisuuden mittaukset

Älykäs maailma on tullut jäädäkseen
Älylaitteet, älyautot, älyrakennukset ja älytehtaat käyvät yhä yleisemmiksi. Mutta mitä ”älykkäällä” tässä yhteydessä todella tarkoitetaan? Vaikka kullakin älyratkaisulla on omat erityispiirteensä, niillä on kaikilla tietyt yhteiset perusominaisuudet.

Kuten nimitys antaa ymmärtää, älyratkaisuissa on jonkinlaista älykkyyttä sisäänrakennettuna. Ne ovat yleensä yhteydessä muihin laitteisiin tai verkkoihin ja voivat toimia sekä vuorovaikutuksessa että itsenäisesti. Myös ylläpito-, käyttö- tai analysointimahdollisuus etäyhteydellä on yleinen ominaisuus. Joskus ”älykkäällä” voidaan viitata myös laitteisiin, joissa on tekoälyä.

Mikä on älykäs mittapää?  
Myös olosuhdemittalaitteista on tulossa älykkäitä. Vanhasta poiketen uuden aallon älykkäät mittapäät voivat toimia itsenäisesti ilman erillistä lähetintä. 

Kun mittausälykkyys on sisäänrakennettuna mittapäähän, mittapää voi toimia itsenäisesti ja lähettää tietoja automaatiojärjestelmille.

Anturin puhdistustoiminnolla varustetut älykkäät mittapäät auttavat säilyttämään tarkkuuden sovelluksissa, joissa on kemikaalikontaminaation riski.

Kuinka älykkäät mittapäät helpottavat toimintoja?
Älykkäät mittapäät tuovat käyttäjilleen monia etuja. Moniin sovelluksiin saattaa riittää älykäs mittapää, joka on yhteydessä pääjärjestelmään. Esimerkiksi Vaisalan Indigo-yhteensopivia älykkäitä mittapäitä voi käyttää itsenäisinä Modbus RTU -laitteina. Joskus tila voi olla rajallinen, eikä ole tarvetta lukemien katsomiselle paikalliselta näytöltä. Silloin älykäs mittapää on vähän tilaa vievänä ja kustannustehokkaana ihanteellinen vaihtoehto.

Älykkäillä mittapäillä on etuna myös, että mittapään asetusten määrittäminen ja kalibrointi käy helposti, vaikka näyttöä ei olisi. Vaisalan älykkäät mittapäät voi yhdistää suoraan tietokoneeseen USB-kaapelilla. Käyttäjä voi helposti määrittää mittapään asetukset, suorittaa kalibroinnin ja hyödyntää tietojen visualisointia Vaisalan Insight PC -ohjelmiston avulla. 

Jos tarvitaan tehdaskalibrointia, älykkäät mittapäät on helppo irrottaa prosessista ilman, että tarvitsisi irrottaa koko lähetintä. Kompaktit mittapäät on erityisen helppo lähettää kalibroitaviksi.

Vaisalan älykkäiden mittapäiden Indigo-tuotesarja
Vaisalan Indigo-tuotesarja vie teollisuuden mittaukset uudelle tasolle. Keskenään vaihtokelpoiset älykkäät mittapäät, lähettimet ja Insight-ohjelmisto muodostavat vahvan dataketjun, joka varmistaa energiatehokkuuden, turvallisuuden ja lopputuotteen laadun toiminnoissa. ​

Indigo-tuotesarjan älykkäät mittapäät tarjoavat joustavan ratkaisun kosteuden, kastepisteen, lämpötilan, öljyn kosteuden, hiilidioksidin (CO2) ja vetyperoksidihöydyn (H2O2) mittaukseen.

Lue lisää Vaisalan Indigo-tuotesarjasta 

Kirjoita kommentti