Oletko löytänyt sääpallon?

Radiosonde Release

Maasta lähetetyt radioluotaimet ovat meteorologisia laitteita, joita käytetään lämpötilan, kosteuden, paineen sekä ylemmän ilmakehän tuulen nopeuden ja suunnan mittaamiseen. Vety- tai heliumkaasulla täytetty sääpallo kantaa radioluotaimen ylempään ilmakehään. Pallon koosta riippuva laajentuminen sen noustessa matalaan paineeseen aiheuttaa pallon puhkeamisen, ja tässä tapauksessa löytämiesi instrumenttien putoamisen takaisin maan pinnalle. Radioluotaimen lennon aikana se lähettää jatkuvasti ilmakehän lämpötila-, kosteus- ja painetietoja automaattiseen vastaanotinlaitteeseen maan päällä. Tämä luotausjärjestelmäksi kutsuttu laitteisto käsittelee ja muuntaa tiedon meteorologisiksi sääviesteiksi, jotka lähetetään maailmanlaajuiseen sääverkkoon (WMO GTS -verkko).

Radioluotaimia lähettävät eri asiakkaamme, kuten kansalliset säälaitokset sekä ympäristö- ja tutkimusorganisaatiot. Tyypillisesti asiakkaamme varustavat radioluotaimet ohjeilla niiden hävittämiseksi tai palauttamiseksi.

Löytämäsi Vaisalan radioluotain ei aiheuta sinulle vaaraa. Jos radioluotaimen kannessa on ohjeet laitteen palauttamiseksi, noudata niitä. Jos haluat pitää radioluotaimen, poista ja kierrätä paristot. Jos ohjeita laitteen palauttamiseksi ei ole etkä halua pitää sitä, voit hävittää sen noudattamalla maasi määräyksiä koskien sähkölaitteiden hävittämistä. Itse pallon jäänteet, jos niitä on, voidaan hävittää talousjätteen mukana.