Asiantuntija-artikkeli

Luonnostaan vaarattomia laitteita koskevia kysymyksiä ja vastauksia

Juhani Lehto

Juhani Lehto

Product Manager for high-end products

Vaisala

Teollisuustuotanto ja -prosessit
Teollisuuden mittaukset

Tässä kysymys- ja vastausartikkelissa kerromme, mitä tarkoitamme luonnostaan vaarattomilla (Ex i) laitteilla, mihin niitä voi asentaa ja mitä muita turvallisuusnäkökohtia on otettava huomioon niitä käytettäessä. Kerromme myös lyhyesti, mitä etuja tällaisten laitteiden käytöstä on räjähdysvaarallisilla alueilla.

K: Mitä luonnostaan vaaraton tarkoittaa?
V: Luonnostaan vaaraton (Ex i) kuvaa laitetta, joka toimii niin alhaisella virralla ja jännitteellä, ettei se voi mitenkään sytyttää paloherkkää materiaalia. Tällainen laite ei voi aiheuttaa vaaratilannetta, koska sen käyttämä energia on pienempi kuin syttymiseen tarvittava energia. Luonnostaan vaaraton on maailmanlaajuisesti tunnettu turvallisuuskäsite.

K: Voinko asentaa luonnostaan vaarattoman laitteen suoraan räjähdysvaaralliseen ympäristöön, vai onko minun tehtävä jotain muita varotoimia?
V: Luonnostaan vaaraton laite ei ole täysin turvallinen, ellei sitä asenneta yhdessä sellaisen laitteen kanssa, joka muodostaa esteen rähähdysvaarallisen vyöhykkeen ja luokittelemattoman (turvallisen) alueen välille. Esimerkiksi räjähdysvaaralliselle alueelle kulkeva virta- ja signaalijohdotus on suojattava luonnostaan vaarattomalla galvaanisesti eristetyllä turvalaitteella tai Zener-diodiperustaisella turvalaitteella, joka sijaitsee turvallisella alueella. Tämä turvalaite estää vaarallisen korkeiden virtojen tai jännitteiden siirtymisen räjähdysvaarallisille alueille, jossa ne voisivat aiheuttaa luonnostaan vaarattomaan laitteeseen sähkövian ja aiheuttaa syttymisriskin.

K: Miksi tarvitsen turvalaitteita, vaikka laite itsessään katsotaan turvalliseksi?
V: Ex i ‑laitteiden suunnittelussa otetaan huomioon vain laitteen oma toiminta tietyissä ennustettavissa vikatilanteissa. Laite on suunniteltu siten, että syttymisen energiatasot eivät ylity, kunhan laitteelle ominaisen jännitteen, virran, kapasitanssin ja induktanssin arvoja ei ylitetä. Laite on tietenkin osa sähköpiiriä. Tämä tarkoittaa, että koko piirin – myös turvallisella alueella olevien laitteiden – turvallisuus on otettava huomioon, sillä vaarallisen korkeiden sähköenergiamäärien kertyminen voisi olla mahdollista muualla piirissä olevan vian vuoksi. Tästä syystä Ex i ‑laite on erotettava muusta piiristä turvalaitteella, joka sijaitsee turvallisella alueella.

K: Kuinka tunnistan luonnostaan vaarattoman tuotteen?
V: Tuotteessa oleva Ex-merkintä sisältää aina maininnan tuotteen tarjoamasta suojasta. Ex i ‑merkinnän kirjain ”i” ilmaisee, että tuote on luonnostaan vaaraton. Yleensä merkinnässä on toinenkin kirjain, joka ilmaisee, kuinka vaarallisille alueille tuote soveltuu. Esimerkiksi Vaisalan kosteus- ja lämpötilalähetin HMT360:llä on merkintä ”ia”, joka tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää ympäristöissä, joissa on jatkuvasti herkästi syttyviä kaasuja tai pölyä (vyöhyke 0/20). Vastaavasti ”ib” tarkoittaisi vyöhykettä 1/21, jossa räjähdysvaara esiintyy vain ajoittain ja lyhytaikaisesti. Merkintä ”ic” puolestaan tarkoittaa vähiten vaarallista vyöhykettä 2/22, jossa räjähdysvaara voi esiintyä vain epänormaaleissa olosuhteissa.

K: Mitä etuja luonnostaan vaarattoman tuotteen käytöstä on?
V: Luonnostaan vaarattomat laitteet tarjoavat räjähdysturvaa ”luonnollisesti” siten, että ne ovat luontaisesti kykenemättömiä varastoimaan niin paljon energiaa, että siitä voisi syntyä kipinä. Näin ollen ne eivät tarvitse raskaita palonkestäviä kotelointeja, jatkuvaa ylipainepuhdistusta paineilmalla tai muita raskaita toimenpiteitä, joiden avulla lähtökohtaisesti turvattomia laitteita voi käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla. Siksi ne eivät yleensä ole sen suurempia tai monimutkaisempia kuin yleiskäyttöiset laitteet, joilla ei ole Ex-merkintää. 

Juhani Lehto

Juhani Lehto

Product Manager for high-end products

Vaisala

Juhani Lehto has over ten years of experience in industrial measurements and sensor technology. He holds a Master of Science degree in Technology from the Aalto University of Espoo, Finland.