Asiantuntija-artikkeli

Integroidut säätiedot rakennusautomaation tehokkaaseen hallintaan

Justin Walsh

Justin Walsh

Vaisala

Rakennukset ja sisäilman laatu
Teollisuuden mittaukset

Parempi suorituskyky

Vastuullisuus on nykyaikaisen rakennetun ympäristön tärkeä suoriutumistavoite, ja jatkuvasti kehitetään työkaluja, jotka parantavat energiatehokkuutta ja mekaanisten järjestelmien suorituskykyä mittaustietojen avulla. Tehokkaat rakennusautomaatiojärjestelmät valvovat ja hallitsevat rakennuksen energiankulutusta ja asukkaiden asuinmukavuutta. Ne käyttävät monenlaisia antureita ja tuloja ilmanvaihtolaitteistojen suorituskyvyn tasapainottamiseen ja ylläpitämiseen.

Sääolosuhteet ovat yksi sisäympäristöön vaikuttava seikka, jonka vaikutusten hallinta ja säätäminen vaatii energiaa. Rakennusten tietomallit, digitaaliset kaksoset ja edistyneet rakennusautomaatiojärjestelmät voivat reaaliaikaisten säätietojen avulla parantaa järjestelmästrategioita, jotka nostavat rakennuksen käyttötehoa sekä tuottavat miellyttävämmän ja tuottavamman sisäympäristön. Kun ennusteen tiedot ja reaaliaikaiset säätiedot integroidaan rakennusautomaatiojärjestelmään, ne voivat parantaa ilmanvaihdon tehokkuutta sekä vähentää vesijohtoveden ja muiden resurssien kulutusta. On tärkeää, että nämä säätiedot ovat paitsi tarkkoja ja luotettavia myös helppoja integroida järjestelmiin, jotka analysoivat ne ja tekevät ohjauspäätöksiä.

Kuusi parametria yhdessä mittalaitteessa

Vaisalan WXT536-säälähetin on pienikokoinen mittalaite, joka yhdistää kuusi tärkeintä sääparametria yhteen yksikköön. WXT536 mittaa tuulen nopeutta ja suuntaa, nestemäistä sadetta, ilmanpainetta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta.

Image
WXT536

Ominaisuudet

  • Oikea parametriyhdistelmä
  • Helppokäyttöinen ja helposti integroitava
  • Sääparametrikeskus
  • Kompakti ja kevyt
  • Vähäinen virrankulutus
  • Kustannustehokas

WXT536:ssa ei ole liikkuvia osia, joten tarve kunnossapitotoimille on vähäinen. Laitteessa käytetään useita Vaisalan ainutlaatuisia puolijohdeanturiteknologioita, kuten WINDCAP®-ultraäänituulianturia, erittäin kestävää pietsosähköistä RAINCAP®-sadeilmaisinta, vakaat mittaustulokset antavaa BAROCAP®-ilmanpaineanturia sekä alan johtavaa, haastavimpiinkin olosuhteisiin sopivaa HUMICAP®-kosteusanturia. Lähettimen valinnainen lämmitystoiminto varmistaa suorituskyvyn kylmässä ilmanalassa, ja saatavilla on myös erilaisia asennustarvikkeita ja lintuesteitä. WXT536-lähettimen avulla voit lähettää mittalaitteesta useita parametreja sen sijaan, että asentaisit erillisen mittalaitteen kullekin parametrille. WXT536 on joustava ratkaisu edistyneiden järjestelmien käyttämien mittausalueiden ja muuttujien integrointiin.

Modbus-integraatio

WXT536:sta on saatavana Modbus RTU ‑sarjaprotokollaa käyttävä versio, joka on helppo integroida useimpiin nykyaikaisiin ohjaimiin, järjestelmiin ja IoT-verkkoihin. Vaisalan RS-485- ja Modbus-lähettimet voivat olla suoraan yhteydessä samaan Modbus-vakiokenttäväylään kuin muutkin anturit. Koska Modbus on heti julkaisustaan alkaen ollut yleisesti saataville, useimmat ohjausjärjestelmien valmistajat tukevat sitä vähintään toissijaisena protokollana oman protokollansa ohessa.

Image
WXT536

 

Joustavien määritysvaihtoehtojen ja ‑työkalujen ansiosta Modbus-lähtö voi laskea useita erilaisia kosteusparametreja, mikä helpottaa ohjelmointia. Näitä parametreja, kuten märkälämpötilaa (Tw) ja entalpiaa (h), voidaan käyttää jäähdytystornin ja ilmankäsittelyjärjestelmän ohjaukseen. WXT536:n Modbus-tietoliikenne myös yksinkertaistaa muiden anturien integrointia rakennusautomaatiojärjestelmään. Yksi esimerkki tästä on tarpeenmukaisessa ilmanvaihdossa käytettävä hiilidioksidimittaus, jonka antamien mittaustietojen perusteella voidaan tasapainottaa rakennuksen raitisilman ottomääriä. Vaisalan WSP150-ylijännitesuojan käyttö mahdollistaa Vaisala GMP252 ‑hiilidioksidimittapään sekä suositellun DTR250A-ulkoasennustarvikkeen yhdistämisen Modbus RTU ‑lähtöön. Tällä yhdistelmällä saadaan kattava joukko parametreja ja tietoja, jotka voidaan siirtää ohjausjärjestelmään yhdellä monijohdinkaapelilla.

Sitoutuminen vastuullisuuteen

Vaisala kehittää ja tuottaa innovaatioita maapallon kestävän kehityksen tueksi. Saat lisätietoja WXT536-lähettimestä sekä rakennusautomaatiojärjestelmiin ja muihin sovelluksiin tarkoitetuista tuotteistamme ottamalla meihin yhteyttä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Pysy ajan tasalla

Tilaa uutiskirje - saat ilmanvaihtoon liittyvää Vaisala-tietoa suoraan sähköpostiisi.