Expertartikel

Integrerade väderdata för effektiv drift av byggnader

Justin Walsh

Justin Walsh

Vaisala

Buildings and Indoor Air Quality
Industriell mätning

Ökade prestanda

Hållbarhet är ett viktigt prestandamål för den moderna byggnadsmiljön. Den kontinuerliga utvecklingen av verktyg som tillhandahåller mätdata gör det möjligt att förbättra både energieffektiviteten och mekaniska systemprestanda. Effektiva BAS-system (system för byggnadsautomation) övervakar och hanterar energianvändningen och komforten för alla som använder en byggnad. Systemen använder sig av olika sensorer och indata för att balansera och upprätthålla VVS-utrustningens prestanda.

Väderförhållandena är en av de faktorer som kräver mest energi när det gäller att styra och anpassa inomhusmiljön. Byggnadsinformationsmodellering (BIM), digitala tvillingar och avancerade BAS-system kan utnyttja väderdata i realtid för att förbättra systemstrategier som effektiviserar driften av byggnaden samt ger en bekvämare och mer produktiv inomhusmiljö. När prognoser och realtidsdata för väder integreras i ett BAS-system kan det både öka VVS-systemets effektivitet och minska användningen av den kommunala vattenförsörjningen och andra resurser. Det är av största vikt att dessa väderdata är korrekta, pålitliga och enkla att integrera i de system som analyserar och tar besluten om styrningen av byggnaden.

Sex parametrar i ett enda instrument

Vaisalas vädertransmitter WXT536 är ett kompakt flerparameterinstrument som ger dig tillgång till sex av de viktigaste väderparametrarna i en enda enhet. WXT536 mäter vindhastighet och vindriktning, nederbörd i vätskeform, barometriskt tryck, temperatur och relativ luftfuktighet.

Image
WXT536

Egenskaper

  • Rätt kombination av parametrar
  • Enkel att använda och integrera
  • En central för väderparametrar
  • Kompakt och lätt
  • Låg energiförbrukning
  • Kostnadseffektiv

WXT536 har inga rörliga delar och är därför praktiskt taget underhållsfri. Den innehåller halvledarbaserad sensorteknik från Vaisala i form av en WINDCAP®-ultraljudsvindsensor, en mycket robust piezoelektrisk RAINCAP®-regndetektor, en otroligt stabil BAROCAP®-sensor för barometriskt tryck och en branschledande HUMICAP®-fuktighetssensor som klarar de allra tuffaste förhållandena. WXT536 kan dessutom förses med uppvärmning för att kunna användas även i de kallaste klimaten. Ett antal olika monteringstillbehör och fågelavskräckande tillbehör finns dessutom tillgängliga. WXT536 gör det möjligt att mäta flera parametrar via ett enda instrument i stället för att behöva installera separata instrument för varje mätparameter. WXT536 erbjuder en flexibel lösning för att integrera de olika variabler och intervall som används av avancerade system.

Modbus-integration

WXT536 finns tillgänglig med Modbus RTU-serieprotokoll för industriell användning, vilket möjliggör en enkel integration med de flesta moderna styrenheter, system och IoT-nätverk. Vaisala-transmittrar med RS-485 och Modbus kan, tillsammans med andra sensorer, anslutas direkt till en Modbus-fältbuss av standardtyp. Modbus har varit tillgängligt globalt ända sedan introduktionen och stöds därför av styrsystem från de flesta tillverkare, åtminstone i form av ett sekundärt protokoll utöver företagens egna, primära protokoll.

Image
WXT536

 

De flexibla konfigurationsalternativen och verktygen gör det möjligt för Modbus-utgången att beräkna ett antal olika fuktighetsparametrar, vilket förenklar programmeringen. Parametrar som våt temperatur (Tw) och entalpi (h) kan användas för att styra kyltorn och luftbehandlingsenheter. Möjligheten att använda Modbus-kommunikation i WXT536 underlättar även integrationen av andra sensorer i BAS-system, till exempel sensorer för mätning av koldioxid (CO2) för behovsstyrd ventilation (DCV). CO2-data används sedan för att balansera intaget av friskluft till en byggnad. Vaisalas överspänningsskydd WSP150 möjliggör en kombinerad användning av Vaisalas CO2-prob GMP252 och det rekommenderade tillbehöret DTR250A för utomhusinstallation för anslutning till Modbus RTU-utgången. Den här kombinationen tillhandahåller en omfattande uppsättning parametrar och data som överförs till styrsystemet via en enda flerledarkabel.

Engagemang i hållbarhet

Vi på Vaisala utvecklar och tillverkar innovationer för en hållbar planet. Kontakta oss för att få mer information om WXT536 och våra erbjudanden för BAS-system och andra applikationer.

Relaterade artiklar

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyhetsbrevet och få alla Vaisalas VVS-nyheter direkt i din inkorg