Vihreän siirtymän edistäminen

Tony Wimpenny BohrEng-AnttiHeikkila Vaisala
Andrew Williams
Sales Manager Vaisala UK
United Kingdom
Julkaistu:
Biokaasun tuotanto

Ympäristöhätätila ja energiakriisi synnyttävät ennennäkemättömiä maailmanlaajuisia haasteita, joihin vastaamiseksi on aloitettu useita kiireellisiä kansainvälisiä hankkeita. Moni niistä liittyy metaaniin, joka on hiilidioksidin jälkeen toiseksi yleisin ihmisen aiheuttama kasvihuonekaasu. Sen osuus maailmalaajuisista päästöistä on noin 20 prosenttia. Koska metaanilla on kuitenkin yli 25 kertaa niin suuri lämmityspotentiaali kuin hiilidioksidilla, mutta sen pysyvyys ilmakehässä on hiilidioksidia heikompi, metaanipäästöjen pienentämisellä voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen mahdollisesti hyvinkin nopeasti. Myös fossiilisen maakaasun korvaaminen biokaasulla tuo lisää ympäristöystävällisiä mahdollisuuksia. 

Maailman biokaasujärjestön mukaan anaerobisen mädätyksen avulla voidaan pienentää maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 10–13 prosentilla. Osa vähennyksistä saavutetaan tuottamalla uusiutuvaa energiaa (biokaasua) jätteiden ja kaatopaikkakaasun anaerobisella mädätyksellä, osa puolestaan syntyy päästöjen vähentämisestä orgaanisen jätteen hallinnan avulla sekä vähentämällä fossiilipohjaisten lannoitteiden valmistusta, sängen polttoa ja avohakkuita.

Glasgow'n ilmastokokouksessa vuonna 2021 käynnistetty maailmanlaajuinen metaanisitoumus kutsuu maat osallistumaan vapaaehtoisesti yhteiseen pyrkimykseen vähentää maailman metaanipäästöjä vähintään 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasoihin verrattuna. Sitoumuksessa on mukana yli 100 maata, jotka yhdessä edustavat lähes 50:tä prosenttia ihmisen aiheuttamista metaanipäästöistä ja yli kahta kolmasosaa koko maailman bruttokansantuotteesta. Jos tavoitteeseen päästään, vuoteen 2030 mennessä vältettävät päästöt vastaavat yli 8:aa gigatonnia hiilidioksidia vuodessa.

Kaikki prosessi-insinöörit ymmärtävät prosessien valvonnan merkityksen, mutta kun otetaan huomioon energia- ja ympäristökriisien koko maailman laajuinen merkitys ja kiireellisyys, biokaasuprosessien tarkka ja luotettava mittaus on nyt tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Vastatakseen alan vaatimuksiin Vaisala on kehittänyt joukon ainutlaatuisia inline-monikaasumittapäitä. Yritys on hiljattain aloittanut yhteistyön Isossa-Britanniassa toimivan Bohr Limitedin kanssa kehittääkseen kannettavan version tästä teknologiasta, jotta nykyistä laajempi käyttäjäkunta voi nauttia jatkuvan valvonnan hyödyistä. "Tarkka, luotettava ja jatkuva data antaa arvokkaita tietoja prosessin tehostamisen avuksi", Bohrin Tony Wimpenny selittää. "Tämä valvonta on kaikkien palvelujemme taustalla, joten on tärkeää, että voimme käyttää parasta mahdollista teknologiaa. Siksi teemme yhteistyötä Vaisalan kanssa kehittääksemme MGP-monikaasumittapäihin perustuvia mittausratkaisuja."

Vaisalan MGP261-mittapää suunniteltiin valvomaan metaania, hiilidioksidia ja kosteutta biokaasulaitoksissa, joihin se asennetaan kiinteästi. Bohr on nyt kehittänyt niistä kannettavan ADvantage-version. Uusi mittapää lanseerattiin World Biogas Expo 2022 messuilla Isossa-Britanniassa, ja se sai heti osakseen suurta kiinnostusta messuvierailta, jotka etsivät tapoja parantaa biokaasun tuotannon valvontaa, optimoida lämmönvaihtimia, säätää CHP-laitteita, välttää seisokit, vähentää jätettä ja hallita prosessien raaka-aineita tehokkaasti.  

Asiakkaat voivat vuokrata kannettavan laitteen Bohrilta pariksi kuukaudeksi ja tutustua jatkuvan valvonnan etuihin ennen sitoutumista kiinteän valvontajärjestelmän asentamiseen. Samalla Bohrin tekninen henkilöstö saa käyttöönsä hyödyllisiä tietoja, joiden avulla voidaan parantaa biokaasutuotannon taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Mittaustiedot ovat tärkeitä, sillä ne antavat paremman käsityksen prosesseista. Näin laitoksen johto voi havaita trendejä sekä seurata prosessiin tai raaka-aineisiin tehtyjen muutosten vaikutuksia. Toinen saman sarjan mittapää MGP262 on erityisesti suunniteltu biokaasun jalostusprosessien valvontaan, jotta voidaan parantaa lopputuotteen laatua ja pienentää metaanihävikkiä. Vaisalan monikaasumittapäitä käytetään myös tilanteissa, joissa laitokset haluavat tehostaa biokaasun tuotantoa kierrättämällä hiilidioksidin edelleen anaerobiseen mädättämöön yhdessä esimerkiksi ylimääräisen tuulisähkön avulla tuotetun vihreän vedyn kanssa.

Biokaasuprosessissa on useita pisteitä, joissa metaani, kosteus ja hiilidioksidi ovat arvokkaita. MGP-mittapäitä käytetään kuitenkin myös yhdessä muiden Vaisalan hiilidioksidianturien kanssa esimerkiksi hiilen talteenotossa, käytössä ja varastoinnissa sekä prosesseissa, joissa tarvitaan tietoa kerätyn hiilidioksidin laadusta.

Kun hallitukset ympäri maailmaa pyrkivät nopeuttamaan hiilestä irtautumista, Vaisalan innovatiiviset valvontateknologiat auttavat niitä varmistamaan, että vihreä siirtymä perustuu luotettaviin tietoihin.