Rautatieyhtiö parantaa turvallisuutta käyttämällä laadukkaasta paineilmaa

Rautatieyhtiö parantaa turvallisuutta käyttämällä laadukkaasta paineilmaa
Julkaistu:
Sää ja ympäristö

Laadukas paineilma on välttämätön edellytys rautatieliikenteen luotettavuudelle. Ankarat talvet tuovat erityishaasteita tämän laadun ylläpidolle. Siksi eräskin rautatieyhtiö päätti päivittää paineilmajärjestelmänsä yli 120 junassa.

Vuonna 2007 eurooppalainen kuljetusyritys käynnisti laajan projektin paineilmajärjestelmien päivittämiseksi rautatiekalustosovelluksissa. Kymmenet sovellukset, kuten jarrujärjestelmä, vaunujen kytkentä, ilmastointi ja pneumaattiset ovet, toimivat paineilmalla. Paineilman laadun ja junan turvallisen toiminnan varmistamisessa kastepistevalvonta on ensisijaisen tärkeää. Ennen päivitysprojektia kastepistearvot tarkistettiin 7 500 kilometrin tai 14 päivän välein. Osana projektia yhtiö halusi siirtyä jatkuvaan kastepistevalvontaan, jotta mahdollisiin ongelmiin voitaisiin reagoida nopeammin ja toiminta olisi varmasti turvallista ennen kattavampaa huoltoa 15 000 kilometrin tai 28 päivän välein.

Perinpohjainen testaus

Rautatieyhtiö tarvitsi uudet kastepistemittalaitteet, jotka toimisivat luotettavasti -30 ºC:ssa, jotka olisivat sovellettavissa eri junamalleihin ja joilla olisi vähintään 10 vuoden takuu. Oikeanlaisten mittalaitteiden löytämiseksi yhtiön tekninen tiimi teki yhteistyötä Nordisk TogTeknikk ANS (NTT) -yrityksen kanssa. NTT on auttanut rautatieyhtiöitä paineilmahaasteiden kanssa yli 10 vuoden ajan. Lopputuloksena oli kolme mahdollista vaihtoehtoa, joista yksi oli Vaisala DRYCAP® -kastepistelähetin DMT348. Kaikkia kolmea laitetta testattiin kattavasti sekä laboratorio-olosuhteissa että oikeissa junissa neljän kuukauden ajan.


”Aluksi olin hieman pessimistinen sen suhteen, voisiko mittalaite todella toimia ääriolosuhteissa, mutta olen ollut positiivisesti yllättynyt. Mittalaitteet ovat todella auttaneet meitä suojaamaan kalustoamme. Vaisalan kastepistemittalaitteet ovat olleet vakaita, laadukkaita ja tarkkoja.”

 

Vaisala product installed
Testien aikana DMT348 asennettiin kompressoriosastoon (kuvassa). Lopullisessa asennuksessa mittapää asennetaan paineilmalinjaan ja lähetin asennetaan vaunuun niin, että junahenkilöstö pystyy näkemään hälytykset.

 

Vaisalan lähetin mittaa luotettavasti

Rautatieyhtiön järjestelmäinsinöörin mukaan Vaisala DRYCAP® -kastepistelähettimen DMT348 valintaan oli monia syitä: – Vaisalan kastepistelähetin mittasi luotettavasti jopa muuttuvissa ja ankarissa sääolosuhteissa, ja se oli kustannustehokas. Lisäksi Vaisala muokkasi tuotetta tarpeidemme mukaan, kertoo järjestelmäinsinööri Vaisalan valitsemisen syistä. Lähettimessä on nyt näyttöhälytys, sen voi integroida junan ohjausjärjestelmään ja siinä on tietojen kirjausominaisuus.

Jatkuvan valvonnan hyödyt

Luotettavan kastepisteen valvontajärjestelmän ansiosta rautatieyhtiö on voinut paikantaa ja korjata viat nopeasti ja estää näin pitkät huoltokatkot. Jatkuvasta valvonnasta on ollut lisäetuna, että säännöllisiä huoltotoimia tarvitsee tehdä harvemmin eikä rautatiekalustosovellusten toiminta vaarannu.

Projektin alusta lähtien yli 120 veturin ja junan järjestelmät on päivitetty. Vanhimmat DMT348-lähettimet ovat olleet toiminnassa ilman huoltoa yli kolmen vuoden ajan. Rautatieyhtiö on turvallisesti pidentänyt lähettimien kalibrointijaksoa tarkistamalla lähettimet kannettavilla kastepistemittareilla. Ensimmäiset yksiköt on lähetetty kalibroitaviksi, mutta valvonta voi jatkua vaihtamalla tilalle varakastepistemittareita.

Äärimmäinen testi – ankara talvi

Kastepistelaitteiden todellista toimintaa on pystytty testaamaan vaihtuvissa ja ankarissa olosuhteissa hyvin kylminä ja lumisina talvina monissa paikoin Eurooppaa. Rautatieyhtiö jatkaa projektia, ja noin 40 junan järjestelmä tullaan vielä uudistamaan.

Vaisala
Yksi tärkeimmistä paineilmalinjojen valvottavista suureista on kastepiste. Ylimääräinen kosteus paineilmassa voi jäätyä aiheuttaen jäätukoksia tai jopa paineilmalinjojen ja pneumaattisten sylinterien rikkoutumista ja sen seurauksena esimerkiksi ovien ja jarrujen toimintahäiriöitä. Kosteus myös syövyttää metallipintoja ja lisää kulumista.

 

 

Haasteet

Ratkaisu Edut

Rautatieyhtiö halusi parantaa paineilman laatua.

Vaisala DRYCAP® -kastepistelähetin DMT348 asennettiin yli 120 junaan, ja asennus 40 muuhun junaan on suunniteltu.

Parantunut luotettavuus – kastepisteen online-valvonta mahdollistaa paineilman laadun jatkuvan valvonnan.

Säännöllisten huoltotoimien väliä voi harventaa.

Rautatieyhtiö halusi löytää online-kastepistemittarin, joka toimisi luotettavasti ankarissa sääoloissa ja olisi mukautettavissa yhtiön tarpeisiin. Säännölliset tarkistukset sitoivat työvoimaa eivätkä varoittaneet ennakolta mahdollisista ongelmista. Yhtiö halusi myös turvallisesti pidentää junien huoltovälejä.

DMT348 tarjoaa luotettavan online-valvonnan laajalla mittausalueella niin, että se kestää koviakin sääolosuhteita. Käyttöliittymää muokattiin asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kustannussäästöt – kun viat löydetään ja korjataan nopeasti, kalliit huoltokatkot voidaan välttää.