Air Handling Equipment Inc. käyttää Vaisalan kastepistemittalaitteita voidakseen tarjota tarkkoja kaupallisten ilmankuivaimien valvontapalveluita

Air Handling Equipment Inc. käyttää Vaisalan kastepisteitä kaupallisten ilmakuivaajien tarkkailupalvelujen tarjoamiseen
Ohio
United States
Julkaistu:
Teollisuuden mittaukset

”Minut vakuutti kastepistelaitteiden suorituskyvyn vertailutesti jäähdytetyn peilin prosessia käyttäen.
Vaisalan laite oli ainoa, joka mittasi tarkasti jäähdytettyjen ja adsorptiokuivaimien kanssa.”

Kurt Barhorst,
Air Handling Equipment, Inc

 

Teollisissa prosesseissa tarvitaan puhdasta ja kuivaa paineilmaa

Teollisuussovelluksissa käytettävät robotit ja pneumaattiset työkalut toimivat paineilmalla. Paineilmassa olevan kosteuden valvonta ja hallinta on tärkeää prosessin epäpuhtauksien ehkäisemisen ja laitteiden luotettavuuden kannalta, sillä paineilmassa oleva vesihöyry voi aiheuttaa tukkeumia, mikrobikontaminaatiota, jäätymistä ja laitteiden rikkoutumista. Air Handling Equipment Inc. on täyden palvelun ilmakompressorien ja kuivaimien jakelija Ohiossa. Se auttaa auto-, elintarvike- ja teollisuustuotantoyrityksiä valvomaan kastepistettä, jotta niiden käyttämät paineilmalaitteet ja kuivaimet toimivat määritysten mukaisesti. Kasvava osa heidän palvelubisnestään on ennakoivan huollon tarjoaminen paineilmassa esiintyvän vesihöyryn aiheuttamien ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Säännölliset tarkastukset parantavat luotettavuutta

Vaisalan kastepistelaitteiden avulla Air Handling Equipmentin teknikot pystyvät tarjoamaan asiakkailleen ennakoivan huollon palveluita suorittamalla säännöllisiä luotettavuustarkastuksia ja seuraamalla kastepistetuloksia. Jonkin ajan kuluttua voidaan luoda trendiraportti, josta näkee, kuinka hyvin laitteisto on toiminut sen teknisten tietojen mukaisesti. Näiden tietojen perusteella teknikot voivat helpommin havaita mahdollisia ongelmia ennustavat laitteiston suorituskyvyn muutokset ajoissa, ennen kuin ne johtavat kalliisiin suunnittelemattomiin käyttökatkoksiin.

Kaupalliset ilmankuivaimet poistavat kosteutta

Paineilmasta poistetaan kosteutta yleisesti kahdenlaisilla kaupallisilla ilmankuivaimilla: jäähdytyskuivaimilla ja adsorptiokuivaimilla. Jäähdytyskuivaimia käytetään yleisissä kokoonpanosovelluksissa. Ne tiivistävät vesihöyryä mekaanisella jäähdytyksellä, ja niillä saavutetaan noin 4 °C:n kastepiste. Adsorptiokuivaimia käytetään tyypillisesti korkean teknologian sovelluksissa, joissa tarvitaan vielä laadukkaampaa paineilmaa. Näissä kuivaimissa vesihöyry absorboituu kemialliseen kuivausaineeseen. Näin voidaan saavuttaa alle -40 °C:n kastepiste. Kuivaimien asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi kastepistettä on seurattava säännöllisesti.

 

CASE-compressed-air-800x450.jpg

Vaisala tarjoaa oikeat kastepistelaitteet paineilman laadun optimoimiseen.

Kastepisteen tarkkuus ja kirjaaminen

Air Handling Equipment huoltaa adsorptio- ja jäähdytyskuivaimia, joten heille paras ratkaisu on yksi mittalaite, joka on tarkka laajalla kastepistevälillä. Yritys tarkasteli kastepistelaitteiden vertailutestiä, jossa Vaisalan laitteet osoittautuivat tarkoiksi molempia kuivaintyyppejä varten. Lisäksi Vaisala DRYCAP® -kastepiste- ja lämpötilalähettimet kirjaavat 20 minuutin välein datapisteitä, jotka tallennetaan yksikön muistiin vuodeksi. Näin Air Handling Equipment saa tarvitsemansa ajallisesti toimivan ratkaisun ongelmakohtien ja trendien selvittämiseen, ennen kuin asiakkaan laitteisiin ja tuotantoprosessiin ehtii tulla ongelmia.

Tarkka kannettava kastepistemittari

Air Handling Equipment käyttää myös Vaisalan kannettavia DM70-kastepistemittareita, joilla kenttähuollon teknikot voivat tarkistaa kastepisteen tarkastuskäynnillään helposti ja tarkasti. Sekä kiinteissä että kannettavissa yksiköissä on helposti luettavat LCD-näytöt.

 

Haaste Ratkaisu Edut
Vesihöyry voi vaikuttaa haitallisesti laitteisiin paineilma- ja kuivainsovelluksissa Vaisala DRYCAP® -kastepiste- ja lämpötilalähetinsarja DMT340 kiinteisiin teollisiin sovelluksiin Hyvä tarkkuus laajalla kastepistevälillä mahdollistaa monenlaisten ilmankuivaimien seurannan yhdellä laitteella.
Kastepistemittari, joka mittaa kastepisteen tarkasti laajalla lämpötilavälillä sekä jäähdytys- että adsorptiokuivaimissa Kannettava Vaisala DRYCAP® -kastepistemittari DM70 sovelluksiin, joissa tarvitaan kannettavaa laitetta Tietojen kirjaaminen 20 minuutin välein lokiin vuodeksi mahdollisten ongelmien selvittämistä varten
Luotettavat kannettavat laitteet kenttäteknikoiden suorittamiin tarkastuksiin ja tarkistusmittauksiin DRYCAP®-anturiteknologia antaa tarkan ja nopean kastepisteen mittaustuloksen -80 °C:een asti ±2 °C:n tarkkuudella koko välillä Kannettava yksikkö, jota voidaan käyttää ennakoivan huollon palveluissa