Räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettujen kosteusmittalaitteiden ATEX- ja IECEx-merkinnät

Maakaasulaitos
Tiina Vainio
Marketing Manager
Julkaistu:
Teollisuustuotanto ja -prosessit
Teollisuuden mittaukset
Life Science

Räjähdysvaaralliset tilat ovat alueita, joilla esiintyy palavia nesteitä, kaasuja, höyryjä tai pölyä niin suuressa määrin, että ne voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen normaaleissa tai epänormaaleissa olosuhteissa. Tyypillisiä toimialoja tai prosesseja, joihin saattaa liittyä räjähdysvaarallisia tiloja, ovat muun muassa öljyn- ja kaasunporaus, öljynjalostus ja ‑käsittely, polttoaineiden varastointi sekä maalaus. Räjähdyksen tapahtuminen edellyttää, että tilassa on polttoainetta, esimerkiksi vetyä tai muuta räjähtävää kaasua, ja hapetinta, kuten ilman happea. Lisäksi tarvitaan syttymislähde, kuten kuuma pinta tai sähkökipinä.

Happea tai polttoainetta ei aina voida poistaa ilmasta. Tällöin täytyy käyttää toisentyyppistä räjähdyssuojausta, syttymislähteiden välttämistä. Käyttämällä yksinomaan Ex-sertifioituja laitteita suurimmat syttymislähteet saadaan poistettua kuvasta. Räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettavien sähkölaitteiden täytyy olla erityisesti suunniteltuja ja testattuja, jotta voidaan varmistaa, etteivät niiden valokaarikoskettimet tai korkeat pintalämpötilat aiheuta räjähdystä. Kaikkiin räjähdysvaarallisille alueille sertifioituihin laitteisiin täytyy merkitä käytetyn suojauksen tyyppi ja taso.

Räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettujen kosteusmittalaitteiden ATEX- ja IECEx-merkinnät

Yllä olevassa kuvassa esitetään EU:n ATEX-direktiivin mukaisesti sertifioitujen nykyaikaisten Ex-laitteiden arvokilvissä käytettävät tyypilliset Ex-merkinnät. Merkkijono voidaan jakaa kahteen osaan, joista ensimmäinen on direktiivin 2014/34/EU vaatimus ja koskee vain ATEX-sertifioituja laitteita. ATEX on pakollinen kaikissa EU:ssa myytävissä laitteissa.

Toinen osa on yhteinen ATEX- ja IECEx-sertifioiduille laitteille. Se on määritetty 60079-0-standardeissa, joissa kuvataan Ex-laitteiden yleiset vaatimukset. Sama arvokilpi voi sisältää sekä ATEX- että IECEx-sertifioinnit, mutta on mahdollista, että laitteella on erilliset arvokilvet ATEX- ja IECEx-tiedoille.

ATEX-/IECEX-vaatimusten lisäksi HMT360 täyttää seuraavien luokitusten vaatimukset: FM (USA), CSA (Kanada), TIIS (Japani), PCEC (Kiina) ja TR CU (EAC: Venäjä, Kazakstan ja Valko-Venäjä). Näillä on hiukan erilaiset tuotemerkinnät.

Vaisala HUMICAP® ‑kosteus- ja lämpötilalähetinsarja HMT360 on ihanteellinen ratkaisu räjähdysvaarallisten tilojen kosteusmittauksiin. Kaikki mittapäävaihtoehdot toimivat turvallisesti ja luotettavasti vaarallisimmissakin tiloissa. HMT360-lähettimien hyväksi todistettu suorituskyky ja teknologia noudattavat tiukkoja kansainvälisiä standardeja.

Räjähdysvaarallisiin tiloihin suunnitellun, luonnostaan vaarattoman Vaisala HUMICAP ‑kosteus- ja lämpötilalähetinsarjan HMT360 tuotemerkintä:

KAASU: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
PÖLY: II 1D Ex ta IIIC T500 80 °C Da

Tämä tarkoittaa, että koko HMT360-lähetin on suunniteltu kaasun tilaluokalle 0 ja pölyn tilaluokalle 20. Huomaa, että sekä mittapää että lähettimen runko voidaan asentaa tilaluokan 0/20 ympäristöön. Laite voidaan luonnollisesti asentaa myös tilaluokan 1 tai 2 ympäristöihin.

HMT360-lähettimen syttymisryhmä on T4 ja räjähdysryhmä IIC, joten sitä voi käyttää lähes mitä tahansa kaasua sisältävissä tiloissa. Poikkeuksen muodostavat hiilidisulfidipitoiset ympäristöt. Lue lisää tuotteesta ja lataa merkintätaulukko suurempana osoitteessa www.vaisala.fi/HMT360.

 

 

Avustaja: