Höyrystyneen vetyperoksidin mittapäätä koskevia kysymyksiä, joita kysyitte… tai toivotte, että olisitte kysyneet

Höyrystyneen vetyperoksidin anturi ja lähettimet
Life Science

Sovellusinsinöörimme saavat paljon kysymyksiä höyrystyneen vetyperoksidin mittaamiseen tarkoitetuista HPP270 -sarjan mittapäistä. Tässä blogiartikkelissa vastaamme muutamiin yleisiin kysymyksiin. Lataa kaikki usein kysytyt kysymykset (PDF).

 

K: Vaisala tarjoaa jäljitettävää tehdaskalibrointia. Mitä lisäarvoa se tuo minulle?

V: Vaisalalla on ensiluokkainen H2O2-höyryn kalibrointiasema. Kalibrointiaseman H2O2-pitoisuuden ppm-arvo on jäljitettävissä kansainvälisiin standardeihin. Tämä tarkoittaa, että voimme luottaa tähän arvoon. Jäljitettävyys: jäljitettävä mittaus voidaan yhdistää kansallisiin tai kansainvälisiin standardeihin dokumentoidun ja katkeamattoman vertailuketjun avulla.

K: Miten usein mittapää on kalibroitava?

V: HPP270 -mittapäillä ei ole määrättyä kalibrointiväliä. Kalibrointitarve perustuu H2O2-pitoisuuteen ja altistumisen kestoon. Voit määrittää kalibrointivälin Vaisala Insight ‑ohjelmiston avulla käyttämällä anturin diagnostiikkatoimintoja ja tarkastelemalla anturin toimintakykytietoja. Toimintakyky (Sensor Vitality) näytetään prosenttiosuutena, ja kalibrointipalveluun kannattaa ottaa yhteyttä, kun arvo laskee 40 prosenttiin.

K: Mitä anturin toimintakyvyn (Sensor Vitality) prosenttiarvo tarkoittaa?

V: Vetyperoksidin mittausympäristön aiheuttaman rasituksen vuoksi PEROXCAP®-anturin toimivuus heikkenee ajan mittaan. Vähemmän vaativissa olosuhteissa anturi voi pysyä toimintakuntoisena useita vuosia. Ympäristöissä, joissa on korkea H2O2-pitoisuus ja altistusaika on pitkä, on suositeltavaa tarkkailla anturin kuntoa säännöllisesti. Anturin tila voidaan tarkistaa Vaisala Insight PC-ohjelmiston Diagnostics Data (Diagnostiikkatiedot) -näkymästä (Devices (Laitteet) > [mittapään nimi] > Diagnostics (Diagnostiikka)). Diagnostics Data (Diagnostiikkatiedot) -näkymässä anturin tila näkyy Sensor Vitality (Anturin toimintakyky) -rivillä prosenttiarvona (0–100 %). Uuden anturin Sensor Vitality ‑arvo on 100 %, elinkaarensa päässä olevalla anturilla puolestaan 0 %. Jos käytät mittapäätä vaativassa ympäristössä, ota yhteyttä Vaisalaan ja sovi anturin huollosta tai vaihdosta, kun Sensor Vitality ‑arvo laskee 40 prosenttiin.

K: Mistä tiedän, onko katalyyttinen kerros edelleen kunnossa?

V: Olemme tehneet katalyyttiselle kerrokselle pitkäkestoisia testejä H2O2-ympäristössä, ja näiden testien mukaan kerros on hyvin kestävä. Voit tarkistaa katalyyttisen kerroksen kunnon vertaamalla kahden mittapään antamia vetyperoksidin ppm-arvoja.

K: Mitä tapahtuu, jos HPP270-sarjan mittapäitä käytetään olosuhteissa, joissa höyrystyneen vetyperoksidin pitoisuus on yli 2 000 ppm?

V: HPP272 kestää suurempiakin H2O2-pitoisuuksia kuin 2 000 ppm, mutta tällaiset pitoisuudet lyhentävät anturin käyttöikää ja lisäävät mittausryömintää.

K: Voiko käyttäjä vaihtaa PEROXCAP®-anturin itse?

V_ Ei, käyttäjä ei voi itse vaihtaa antureita. Niitä ei myydä erikseen, ja anturien vaihdon jälkeen on tehtävä tehdastason kalibrointi ja viritys.

K: Voinko vaihtaa mittapään suodattimen itse? Voinko tilata suodattimen varaosana?

V: Kyllä, voit vaihtaa suodattimen itse. Tilaa varaosa koodilla DRW246363SP.

K: Saadaanko suhteellinen kosteus ja suhteellinen saturaatio anturista suoraan?

V: PEROXCAP®-anturissa on kaksi erillistä HUMICAP-anturia: vakio-HUMICAPR2 ja katalyyttisellä kerroksella varustettu HUMICAPR2. HUMICAPR2-anturin katalyyttinen kerros hajottaa H2O2-höyryn vedeksi ja hapeksi ja estää vetyperoksidin mittaamisen. Anturi huomaa siis vain veden ja mittaa suhteellisen kosteuden. Koska katalyyttisen kerroksen hajottamasta vetyperoksidista tulee mittaustulokseen ylimääräistä vettä, suhteellisen kosteuden arvoon tehdään korjaus. Suhteellinen saturaatio on suure, joka lasketaan anturien antamista erilaisista suhteellisen kosteuden, ppm-arvon ja lämpötilan mittausarvoista.

K: Miksi analoginen ppm-lähtö ei aina näytä nollaa silloin, kun vetyperoksidia ei ole?

V: PEROXCAP®-anturi koostuu kahdesta kosteusanturista, jotka toimivat hiukan eri tavalla kosteustason muuttuessa. Tämän eron vuoksi H2O2-pitoisuuden lukema voi vaihdella hieman (tyypillisesti 0–3 ppm) silloinkin, kun mittapää ei altistu vetyperoksidille. Tarvittaessa pienten pitoisuuksien lukemien vaihtelun voi piilottaa ottamalla käyttöön alhaisen H2O2-pitoisuuden raja-arvon, joka pakottaa lähdön nollaksi, kun mittausarvo laskee määritetyn tason (esimerkiksi 3 ppm) alapuolelle ja määritetty aktivointiviive päättyy. Lähdön toiminta palautuu normaaliksi, kun mittausarvo on ollut raja-arvon (esimerkiksi 10 ppm) yläpuolella määritetyn ajan. Voit konfiguroida rajat ja viipeet alhaisen H2O2-pitoisuuden raja-arvon aktivoinnille ja aktivoinnin purulle Vaisala Insight PC-ohjelmiston ja Modbus-rekisterien avulla.

K: Voinko mukauttaa lähtöä (mitta-asteikkoa)?

V: Kyllä, voit mukauttaa analogisen lähdön asteikkoa kaikille käytettävissä oleville suureille. Tämän voi tehdä käyttämällä Insight-ohjelmistoa, Modbus-rekistereitä tai Indigo200- tai 500-lähettimen konfigurointikäyttöliittymää.

K: Voiko mittapäähän tehdä muutoksia kentällä?

V: Kyllä, voit muuttaa lähtösuureita, lähtöjen mitta-asteikkoa sekä kemikaalien puhdistusväliä. Tämän voi tehdä käyttämällä Insight-ohjelmistoa, Modbus-rekistereitä tai Indigo200- tai 500-lähettimen konfigurointikäyttöliittymää.

K: Onko sinulla oma kysymys?

V: Ota yhteyttä Vaisalan paikalliseen edustajaan tai lähetä kysymyksesi meille tällä lomakkeella.
 

Kirjoita kommentti