Datakeskusten jatkuvan toiminnan varmistaminen Vaisalan antureilla

Työntekijöitä nykyaikaisessa datakeskuksessa
Justin Walsh | Vaisala
Justin Walsh
Business Development Engineer
Julkaistu:
Teollisuuden mittaukset

Nykypäivän digitaalisessa maailmassa datakeskukset ovat globaalin teknologiainfrastruktuurin olennainen osa. Niiden tarjoamat palvelut, verkkoyhteydet ja tallennustila luovat perustan nykyaikaiselle liiketoiminnalle. Pilvipalvelujen, tekoälyn ja esineiden Internetin käytön yleistyessä yritysten toiminnot ovat yhä riippuvaisempia datakeskusten tehokkaasta toiminnasta.

Jatkuvasti kasvava kapasiteetin ja nopeuden tarve ajaa yrityksiä laajentumaan ja optimoimaan, ja niillä on käytössään huomattavia määriä laitteita, joiden luotettava toiminta edellyttää tiettyjä ympäristöolosuhteita. Samalla myös odotukset datakeskusten jatkuvalle ja keskeytymättömälle toiminnalle ovat nousseet ennennäkemättömän korkeiksi. Anturiverkoston avulla operaattorit voivat valvoa olosuhteita jatkuvasti ja antaa näin asiakkailleen mielenrauhan.

Luotettavuus on turvallisuutta

Datakeskukset ovat usein miehittämättömiä tai toimivat hyvin pienellä henkilökunnalla. Silti niiden odotetaan toimivan 99,999 prosentin varmuudella, eli suurin sallittu käyttökatkosten yhteenlaskettu aika on vain 6,5 tuntia vuodessa. Datakeskusten häiriöt voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja sekä palveluntarjoajille että loppukäyttäjille, joten keskukset täytyy suojata sekä ulkoisilta että sisäisiltä ympäristövaikutuksilta. Muita tärkeitä huomioon otettavia asioita ovat hyvä infrastruktuuri, luotettava sähkönjakelu sekä yhteydet tärkeimpiin datareitteihin.

Jotta keskeytyksetön toiminta voidaan turvata, datakeskuksen olosuhteita on ylläpidettävä ihanteellisella tasolla. Tämä edellyttää luotettavia, tarkkoja ja yhdenmukaisia antureita, joista saadaan tarvittavat tiedot päätöksenteon tueksi. Laitoksissa tarvitaan kosteus- ja lämpötilalähettimiä sekä ulkosääasemia, jotka antavat tietoa ilmanpaineesta, tuulen nopeudesta ja suunnasta sekä lämpötilasta. Käytettävien teknologioiden on oltava laadukkaita ja luotettavia, jotta mittaukset toimivat tarkasti ja yhdenmukaisesti useiden vuosien ajan.

Datakeskukset kuluttavat tällä hetkellä yli prosentin maailman koko sähköntuotannosta. Tämä energia muuttuu lämmöksi, joka täytyy siirtää pois laitetelineiden luota, jotta käyttölämpötila pysyy oikealla tasolla. Jäähdytys ja ilmastointi kuuluvatkin datakeskusten tärkeimpiin prosesseihin, ja niiden osuus sähkön kokonaiskulutuksesta on usein suurempi kuin tietokonelaitteiden itsensä.

Kestävää toimintaa tehokkuuden avulla

Datakeskusoperaattorit pyrkivät jatkuvasti parantamaan tehokkuutta operatiivisesti ja myös energiatehokkuuden näkökulmasta optimoimalla edistyneitä ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmiä alueellisten ohjausstrategioiden ja tarkan olosuhdevalvontateknologian avulla. Sisäilmaston vertailuarvoina käytetään ulkomittauksia, jolloin operaattorit voivat alentaa sähkönkulutusta käyttämällä ilmapuolen ekonomaisereita ja adiabaattisia jäähdytysmenetelmiä. Sisämittaukset mahdollistavat järjestelmän tasapainotuksen ja antavat varmuuden siitä, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii oikein. Myös tietokonehuoneen ilmanvaihtolaitteiden suorituskykyvaatimukset ovat korkeat, ja antureilla on niiden säädössä erittäin tärkeä rooli.

Asianmukainen olosuhdevalvonta on yksi ensimmäisistä toimista pyrittäessä alentamaan jäähdytyskustannuksia. Ei riitä, että valvottavat suureet mitataan, vaan ne täytyy mitata riittävällä tarkkuudella. Esimerkiksi ekonomaiserien, haihtumisjäähdytyksen tai muiden strategioiden käyttö vaikuttaa siihen, mitä kosteusparametreja mittalaitteiden täytyy mitata. Tieto siitä, miten anturien tarkkuus vaikuttaa laskettuihin muuttujiin, kuten entalpiaan ja märkälämpötilaan, voi olla erittäin tärkeää valvontastrategiaa suunniteltaessa.

Datakeskuksen hyvä pitkän aikavälin suorituskyky

Valvontajärjestelmän vaatimusten, anturien ryöminnän ja huoltoaikataulujen määrittäminen on tärkeää valittaessa oikeita mittalaitteita datakeskukseen. Koska kaikki kriittisissä sovelluksissa käytettävät mittalaitteet täytyy kalibroida ja tarkistaa säännöllisesti, helposti huollettavat mittalaitteet alentavat kustannuksia ja lyhentävät kunnossapitoaikoja. Valitsemalla mittalaitteet, joiden tarkkuus ja stabiilius täyttävät operatiiviset vaatimukset ja joiden kunnossapitoaikataulut ovat käytön kannalta optimaaliset, pienentävät riskiä ja epävarmuutta. Pienikin mittausvirhe voi kasvattaa sähkölaskuasi merkittävästi, joten kannattaa hankkia laadukkaat mittalaitteet ja pitää ne hyvässä kunnossa. Tämä pitää paikkansa erityisesti sellaisten datakeskusten tapauksessa, joilla on hyvin pieni henkilöstö ja jotka sijaitsevat syrjäisissä paikoissa.

Vaisalalla on valikoimissaan useita erittäin tarkkoja lähettimiä, jotka mahdollistavat anturien helpon kalibroinnin ja jatkuvan käytettävyyden varamittapäiden, kalibrointireferenssien ja helppokäyttöisen InsightPC-ohjelmiston avulla. Korkeampien tarkkuus- ja stabiiliusmääritysten ansiosta operaattorit voivat myös pidentää näiden toimien suoritusväliä ja vähentää niihin kuluvaa työtä.

Luotettava kumppani

Datakeskukset ovat vain yksi kriittisistä sovelluksista, joissa Vaisala toimii luotettavana ja luotettuna kumppanina tarjoten maailman luotettavimmat anturit, tukipalvelut, sopimukset ja toimitukset. Pystymme toimittamaan satoja mittalaitteita nopeasti ja tarjoamme vaivattoman huoltopaketin datakeskuksille missä päin maailmaa tahansa. Vaisalan anturit ja lähettimet ovat alan ykkösvalinta, kun halutaan saavuttaa paras mahdollinen energiatehokkuus. Niiden korkea laatu, tarkkuus ja joustavat kalibrointivaihtoehdot alentavat huoltokustannuksia ja omistuksen kokonaiskustannuksia. Vaisalan valikoimissa on mittalaitteita lämpötilan, suhteellisen kosteuden, kostean lämpötilan, kastepistelämpötilan, entalpian ja sääparametrien mittaamiseen.

Vaisala kehitti nykyaikaisen suhteellisen kosteuden anturin jo yli 45 vuotta sitten, ja olemme siitä asti ylpeinä kantaneet alan johtavan yrityksen viittaa. Valmistamme ja testaamme kaikki anturit omissa puhdastiloissamme, joten tuottamiemme laitteiden laadun ja suorituskyvyn valvonta on täydellisesti hallinnassamme.

Jos haluat keskustella Vaisalan asiantuntijan kanssa, ota meihin yhteyttä.

Jos haluat lisätietoja Vaisalan ilmanvaihto- ja ulkoanturiratkaisuista sekä siitä, miten palvelemme datakeskuksia, lataa datakeskusten sovelluskuvauksemme.

Kirjoita kommentti