Vihreän siirtymän nopeuttaminen: sano ei fossiilisille polttoaineille ja kyllä biometaanille

Antti Heikkilä
Product Manager, Vaisala
Julkaistu:
Biokaasun tuotanto
Innovaatio ja inspiraatio
Vastuullisuus

Kasvavat energiakustannukset ja ilmastokriisi kirittävät nopeuttamaan vihreää siirtymää – siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan – sekä edistämään ilmastoon ja kestävän kehitykseen liittyviä tavoitteita.

 

Vihreä siirtymä on tie ulos kaasupulasta

Suurella osalla maailmaa on edessään kaksi eri haastetta; ilmastokriisin selättäminen ja toimitusten turvaaminen. Useiden maiden energiainfrastruktuuri perustuu kaasumaisiin polttoaineisiin, kuten maakaasuun, eikä tätä voi muuttaa nopeasti tai helposti. Energian hinta tulee nousemaan, kun nykyiset lähteet eivät enää ole käytettävissä.1

WBA:n (World Biogas Association) äskettäinen tutkimus2 osoitti, että ihmisten toiminta tuottaa vuosittain yli 105 miljardia tonnia orgaanista jätettä, josta syntyy metaania. WBA:n mukaan kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää maailmanlaajuisesti jopa 10 % vuoteen 2030 mennessä, mikäli biokaasuala kierrättää orgaanisen jätteen.

Biometaanin tuotanto voisi olla osa ratkaisua – jalostettu biokaasu, joka tuotetaan maatalouden, yhdyskunnan ja teollisuuden orgaanisesta jätteestä.

Euroopan Biokaasuyhdistyksen (EBA) mukaan3 biometaani eli ”uusiutuva maakaasu” on tällä hetkellä jo yli 30 % halvempaa kuin maakaasu. Viime viikkoina kaasun hinta on jatkanut nousuaan, eikä tämän hetken epävarmassa poliittisessa tilanteessa voi sulkea pois mahdollisuutta, että hinta kohoaa vielä tästäkin.

 

Siirtyminen biometaaniin tarvitsee selkeää poliittista tukea

Koska nykyinen kaasuinfrastruktuuri soveltuu biometaanin siirtoon, kysymys on vain tuotannon lisäämisestä. Luottamus siihen, että biokaasuun ja biometaaniin kannattaa investoida tarvittavassa mittakaavassa, syntyy vain selkeän poliittisen tuen myötä. Tämä on totta erityisesti Euroopassa, jossa EU tuottaa nykyään alle 15 % omasta kaasun tarpeestaan itse. Vuoteen 2050 mennessä biometaanituotanto voisi kuitenkin kattaa 30–40 % EU:n kaasun kokonaistarpeesta.

 

Investoinnin saaminen tuottamaan

Kannustimista ollaan jo luopumassa, ja biometaanin on oltava itsessään kaupallisesti kannattavaa. Tässä Vaisala voi olla avuksi, sillä erikoisalaamme on kannattavan tuotannon varmistaminen luotettavilla jatkuvilla mittaustiedoilla.

Palkittu Vaisala MGP261 on ensimmäinen kolmitoimintoinen mittalaite, joka mittaa metaania, hiilidioksidia ja kosteutta suoraan raakabiokaasuvirrasta. Vastaavasti Vaisala MGP262 poistokaasun metaanin ja hiilidioksidin mittaukseen on työkalu, jolla voi minimoida kalliin ja vahingollisen metaanihävikin pääsyn ilmakehään.

Yhdessä nämä biokaasun ja biometaanin mittalaitteet tuottavat ensiarvoisen tärkeitä mittaustietoja, joita tarvitaan perusteltuun päätöksentekoon ja biometaanin tuotantoprosessien ohjaamiseen.

Lopputuloksena on uusiutuva energianlähde, jolla on entistä vakaampi tuotanto, vähäisempi hävikki ja parempi kannattavuus.

 


 

Lähteet:
1) Euroopan komission lehdistötiedote 10.3.2022 ”REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy” (Yhteiseurooppalainen hanke edullisemman, turvatumman ja kestävämmän energian saamiseksi)
2) WBA-raportti 29.3.2021: ”Biogas: Pathways to 2030” (Biokaasu: polut kohti vuotta 2030)
3) EBA:n lehdistötiedote 17.2.2022 ”A way out of the EU gas price crisis with biomethane” (Tie ulos EU:n kaasun hinnan kriisistä biometaanilla)

 

 

Kirjoita kommentti