Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Sään ja ympäristön mittausratkaisut tarjoavat tarkkaa, jatkuvaa ja luotettavaa säädataa toiminnan tehostamiseksi.

Ota yhteyttä

 

Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen asiakkaiden toiminnan keskiössä ovat ihmisten turvallisuus, omaisuuden suojeleminen ja toimintojen tehokkuus hyödyntäen luotettavia mittauksia ja päätöksenteon tukijärjestelmiä kaikissa sääolosuhteissa. 

Autamme asiakkaitamme

varautumaan lisääntyviin äärisääilmiöihin
turvaamaan kriittisen liikenneinfrastruktuurin toimivuuden
tehostamaan kasvavan uusiutuvan energian tuotantoa
optimoimaan sääriippuvaisia kaupallisia toimintoja
tekemään valistuneita päätöksiä 

Tarkkaa, ajantasaista, jatkuvaa ja luotettavaa säädataa

Tarkka, reaaliaikainen, keskeytymätön ja luotettava säädata on asiakkaidemme tehokkaan toiminnan kulmakivi. Palvelemiamme asiakkaita ja aloja ovat muun muassa ilmatieteen laitokset, lentokentät ja -liikennöitsijät, tie- ja raideliikenneviranomaiset, uusiutuva energia, meriliikenne, auto- ja tieinfrastruktuuri sekä kaupunkien sää ja ympäristö.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue tavoittelee kannattavaa kasvua laajentamalla tuotteidensa sekä päätöksenteon tukijärjestelmiensä valikoimaa. Päämarkkinat ovat meteorologia, lentoliikenne, tieliikenne ja uusiutuva energia. Kasvua haetaan etenkin suurista sääinfrastruktuurihankkeista, ohjelmisto- ja datapalveluista, uusista asiakassegmenteistä sekä ympäristömittauksista.

Ota yhteyttä
Lightning storm