Anturien sijoittelun viisi sääntöä validointi- ja kartoitussovelluksissa

Yleiskatsaus 


Nykypäivän kansainvälisillä markkinoilla lääkkeitä, biotekniikan tuotteita ja lääkinnällisiä laitteita toimitetaan kaikkialle maailmaan. Jotta voidaan varmistaa, että näitä lämpötilalle herkkiä tuotteita säilytetään asianmukaisesti, eri puolilla maailmaa on otettu käyttöön uusia tai tarkistettuja hyviä jakelutapoja koskevia GDP (Good Distribution Practice) ‑säännöksiä.

 Yleisimmät Vaisalalle esitetyt validointikartoituksiin liittyvät kysymykset koskevat anturien sijoituspaikkoja ja tarvittavien anturien määrää.
Tässä artikkelissa käydään läpi viisi sääntöä, jotka auttavat kartoitustutkimusta varten tehtävässä anturien sijoittelussa. Artikkelista opit, miten voit
1) kartoittaa äärialueet
2) kartoittaa kolmiulotteisesti
3) kartoittaa suuria tiloja
4) tunnistaa tärkeimmät muuttujat
5) hahmottaa kartoituksen ja valvonnan välisen suhteen.

Lataa artikkeli ja lue lisää.

Lisätietoja on tietosuojakäytännössämme
Voit muuttaa asetuksiasi tai peruuttaa tilauksen milloin tahansa täällä