Envirotainerin lämpötilasäädellyt kontit kuljettavat rokotteita eri puolille maailmaa – yhdenmukaisella ja ennustettavalla tavalla

Lääkkeiden lähetyskonttien valvonta
Julkaistu:
Teollisuuden mittaukset
Life Science

Katso PDF

Vuonna 1985 perustettu Envirotainer on lääke- ja bioteknologiatuotteiden ilmakuljetuksiin tarkoitettujen turvallisten kylmäketjuratkaisujen globaali markkinajohtaja. Nykyään Envirotainerin ilmakuljetusjärjestelmät, jotka käsittävät yli 6 300 konttia, antavat lääke- ja logistiikkayrityksille mahdollisuuden toimittaa lämpötilasäädeltyjä tuotteita turvallisesti kaikkialle maailmaan.

Toukokuussa 2021, kun juuri hyväksyttyjen COVID-19-rokotteiden toimitukset olivat kasvussa, Envirotainer lanseerasi innovatiivisen uuden kuljetuskontin. Uusin lisäys jo hyväksi havaittuun lämpötilasäädeltyjen ilmakuljetuskonttien tuotesarjaan oli ainutlaatuinen Releye® RLP, joka mullisti lääkkeiden ja rokotusten kuljetustavan.

Envirotainerin tuotepäällikkö Bachar Chadaideh osallistui uusien konttien kehitystyöhön. "Markkinatrendien analysoinnin lisäksi teimme laajan tutkimuksen eri sidosryhmien keskuudessa. Mukana oli muun muassa lääkeyhtiöitä, lentoyhtiöitä, huolitsijoita ja viranomaisia, jotka auttoivat meitä määrittämään sekä nykyiset että tulevat tarpeet. Analyysin perusteella tunnistimme viisi selkeää konttitarvetta, joita ei ollut vielä täytetty tai optimoitu", Chadaideh kertoo. "Hyödynsimme yli 30 vuoden kokemustamme alalta ja kehitimme Releye® RLP ‑kontin vastaamaan markkinoiden tarpeisiin: se mahdollistaa lämpötilan tarkan säädön, se on täysin varmistettu ja etävalvottu, sillä on verraton itsenäinen toimintakyky ja se on kustannustehokas. Samalla se myös edistää lämpötilasäädeltyjen kuljetusten kestävää kehitystä."

Valvotut olosuhteet kaikissa ilmanaloissa

Konttien lämpötilasäätö edellyttää kykyä hallita äärimmäisiä lämpötiloja kaikissa ilmastoissa. Lämpötilasäädeltyjen kuljetusten perustana käytetään tarkkoja mittauksia, joihin käytettävät erittäin vakaat anturit säilyttävät tarkkuutensa myös pitkällä aikavälillä. Kontteja huolletaan säännöllisesti, joten niiden elinkaari on usein yli kymmenen vuotta. Pitkäaikainen luotettavuus on siksi erittäin tärkeää.

Vakaus ja yhdenmukaisuus ovat tärkeitä lääkkeiden kuljetuksissa. "Releye® RLP ‑konteissa on tehokas ilmavirran ja lämpötilan säätelyjärjestelmä, joka varmistaa olosuhteiden yhdenmukaisuuden koosta, massasta tai kuormitustavasta riippumatta, myös äärimmäisen kuumissa tai kylmissä olosuhteissa", Chadaideh  kertoo. "Yhtenäisen lämpötilan valvontaa ja säätelyä Releye® RLP ‑kontin sisällä tuetaan kahdeksalla sisäisellä lämpötila-anturilla sekä yhdellä anturilla, joka valvoo sekä lämpötilaa että kosteutta.

"Lisäksi jokaisessa yksikössä on kaksi ulkoista anturia, jotka valvovat ympäristön lämpötilaa ja kosteutta. Nämä ulkoiset anturit ovat tärkeitä, sillä ne mittaavat olosuhteita, joille kontti altistuu. Konteissa on myös useita mekanismeja, joilla sitä voidaan suojata virheelliseltä käsittelyltä. Esimerkiksi asetukset voidaan lukita, jolloin lämpötilaa tai muita asetuksia ei voida muuttaa vahingossa."

 

Envirotainerin tuotekehitysryhmä varmisti mittaustarkkuuden valitsemalla Vaisalan HMP110-lämpötilamittapäät sekä lämpötilan ja suhteellisen kosteuden HMP110-mittapäät. Mittapäät valittiin niiden hyvän suorituskyvyn, mittausten vakauden, vähäisen virrankulutuksen sekä nopean vasteen perusteella. HMP110-mittapäiden etuna on myös ruostumattomasta teräksestä valmistettu IP65-luokiteltu runko, jonka ansiosta ne kestävät haastaviakin olosuhteita.

Image
Humidity and Temperature Probe HMP110 with ±1.5%RH accuracy for demanding volume applications

 

 

 

 

 

Reaaliaikainen valvonta

Releye® RLP mahdollistaa konttien olosuhteiden ja käsittelytapojen reaaliaikaisen valvonnan ja tallennuksen. Sisäisen ja ulkoisen lämpötilan ja kosteuden lisäksi reaaliaikaiset tiedot ilmaisevat myös konttien tehotason, GPS-sijainnin sekä sen, onko kontti avattu, miten kauan se on ollut avattuna ja milloin tuote on lastattu tai purettu.

"Reaaliaikainen valvonta tuottaa paljon arvoa lääketuotteiden toimituksissa. Erityisesti silloin, kun uusia tuotteita tuodaan markkinoille, kuljetusverkostoja laajennetaan uusille kohdealueille tai rahtia tarvitaan kiireellisesti kohteessa matalien varastotasojen vuoksi. Reaaliaikaiset valvontatiedot antavat yksityiskohtaista tietoa konttien olosuhteista sekä siitä, milloin rahti on lastattu ja purettu. Se, että tuotteiden turvallisesta toimituksesta saa todisteen heti, tukee tehokasta markkinoilletuontia. Toimittajien ei tarvitse odottaa loggeritietojen latautumista ja analysointia, ja Releye® RLP:n antamat lämpötilatiedot ovat validoituja."

Kun tärkeitä parametreja ja lähetysten tilaa voidaan tarkastella ympärivuorokautisesti, osapuolet voivat suunnitella ja tehostaa prosesseja aiempaa paremmin. "Releye® RLP:n antamat tiedot voivat tuoda ilmi tapoja, joilla lähetysprosesseja voidaan parantaa. Näemme tässä hyvän mahdollisuuden tehostaa dataan perustuvaa yhteistyötä kaikkien sidosryhmien välillä", Chadaideh toteaa.

Releye® RLP antaa hyödyllisiä, tarkistettuja tietoja, jotka mahdollistavat monenlaisia uusia sovelluksia. Esimerkiksi lähetysraportteja voidaan käyttää tietojen varmuuskopiona, jos lämpötilaloggeri vikaantuu tai puuttuu. Tietoja voidaan myös toimittaa tullivirkailijoille kuljetuksen aikana ennen tuotteiden sisällä olevien lämpötilaloggerien tietojen lataamista. "Releye® RLP antaa luotettavia tietoja erittäin tarkoista antureista, mikä mahdollistaa myös lähetyksissä käytettävien dataloggerien vähentämisen tai korvaamisen. Tämä voi tuottaa merkittäviä säästöjä prosessiin", Chadaideh toteaa.

Verraton itsenäinen teho

"Toinen Releye® RLP:n innovaatio on se, että kontti on täysin itsenäinen", Chadaideh kertoo. "Nämä kontit matkaavat kokonaisten maanosien yli ja voivat kohdata reittimuutoksia sekä viipeitä tullissa tai luovutusten yhteydessä. Odottamattoman viipeen tapauksessa kontin täytyy pysyä täysin käyttökuntoisena ilman uudelleenlatausta. Releye® RLP toimii valvomattomana yli 170 tunnin ajan, eli yksi lataus riittää yli viikon toimintaan. Kontti voidaan tietysti ladata tarvittaessa. Jo 90 minuutin latausajalla saadaan käyttöikää pidennettyä 24 tunnilla."

Kvalifiointi koko maailmassa

Toinen Releye® RLP:n ominaisuus on se, että se on suunniteltu globaalia kvalifiointia ajatellen. Operaattori voi kvalifioida kontin lähetettäväksi minne tahansa maailmassa ja laajentaa kvalifioinnin nopeasti eri kauppareiteille ja sijainneille. Releye® RLP voidaan kvalifioida
kaikille kauppareiteille, mikä säästää kustannuksia ja lyhentää kuljetuskonttien kvalifiointiin kuluvaa aikaa. Yksityiskohtaiset suorituskyky- ja prosessitiedot toimivat myös tehokkaana ja tarkkana työkaluna, jonka avulla logistiikkaprosesseja voidaan seurata ja parantaa. Reaaliaikainen pääsy kuljetustietoihin kuljetuksen aikana on hyödyllinen ominaisuus myös esimerkiksi silloin, kun tulliviranomaiset vaativat tiettyjä tietoja.

Tehokkuus ja vastuullisuus

Envirotainerin laajassa kuljetusratkaisujen valikoimassa Releye® RLP on kooltaan keskiluokkaa. Se parantaa volyymitehokkuutta kahdella tavalla: Ensinnäkin sen 132 cm:n korkeus voidaan hyödyntää kokonaan. Toiseksi sen ainutlaatuisen tehokas jalanjälki mahdollistaa kolmen Euro-lavan lastaamiseen tilaan, johon yleensä mahtuisi vain kaksi yksittäistä lavaa. Näin tuotetta voidaan kuormata 50  prosenttia enemmän. "Kolmen lavan ratkaisun lisääminen tuo joustavuutta valikoimaamme, joka sisältää nyt yhden, kolmen ja viiden lavan ratkaisuja. Kuljetukset voidaan optimoida yhdistelemällä erilaisia konttikokoja", Chadaideh kertoo. "Kun kontissa on enemmän tuotetta, lentokoneen tila voidaan hyödyntää erittäin tehokkaasti, mikä on hyvä sekä kustannusten että ympäristön kannalta."

Globaalit ratkaisukumppanit

Vaisala ja Envirotainer tekivät yhteistyötä monilla tasoilla antureista kuljetussertifikaatteihin ja myynnin tukeen varmistaakseen, että Releye® RLP täyttää korkeat odotukset. Vaisalan myyntipäällikkö Janne Halonen teki läheistä yhteistyötä Envirotainerin tiimin kanssa sen etsiessä parasta mahdollista mittausratkaisua uusiin kontteihin. "Envirotainer on hyvin samankaltainen yritys kuin Vaisala – sillä on tuotteilleen korkeat vaatimukset, kuten meilläkin on antureillemme", Halonen sanoo. "Olen ylpeä siitä, että pystyimme tukemaan näiden innovatiivisten uusien konttien kehitystyötä. Kriittisten lämpötilasäädeltyjen tuotteiden luotettava kuljetus on ollut erityisen tärkeää koronapandemian aikana, kun rokotteita on täytynyt voida toimittaa kaikkialle maailmaan nopeasti ja turvallisesti."

Englanninkielinen webinaari: 
Suorituskykyä vastauksena kysyntään – kosteusmittalaitteet nykyaikaisiin testikammioihin

Tässä 30 minuutin pituisessa englanninkielisessä webinaarissa Vaisalan kehitysinsinööri Justin Walsh kertoo, miten Vaisalan kosteusanturien ainutlaatuiset ominaisuudet voivat vaikuttaa olosuhdekammion suorituskykyyn, kustannuksiin ja huoltoon.

Aiheet:

  • HUMICAP-anturiteknologia
  • anturien tarkkuus ja vakaus
  • mittapään lämmitys
  • lämpötilariippuvuus ja kemikaalinkesto
  • kannettavat mittalaitteet tarkistuksia varten.

Katso nyt