Vierasblogi: Pilvipohjainen teknologia helpottaa betonilattian kuivumisen valvontaa

Betonitarkastaja sisätiloissa
Teollisuuden mittaukset

Kirjoittanut Rick Yelton

Avustava toimittaja,  World of Concrete


Pilviteknologiaa hyödyntävät sovellukset auttavat työryhmiä parantamaan työskentelyn tehokkuutta ja laatua. Vaisala esitteli hiljattain uuden tavan valvoa vasta valetun betonilattian suhteellista kosteustasoa. Pilvipohjaisen tietopalvelun ja uusimman kosteudenvalvontateknologian yhdistelmä auttaa ratkaisemaan yhden  betonirakentamisen yleisimmistä ongelmista.

Projektipäälliköt etsivät jatkuvasti uusia ja tehokkaita tapoja projektin tärkeimpien osa-alueiden nopeuttamiseksi. Betonilattian suhteellisen kosteuden mittaustulosten odottaminen viivästyttää usein projekteja. Projektipäälliköt eivät voi antaa lupaa lattian lopulliseen asennukseen, ennen kuin betonilaatan sisäinen suhteellinen kosteustaso on määritysten mukainen. Pintakäsittelytuotteiden valmistajat määrittävät  riittävän alhaiset kosteusvaatimukset, jotta tuote kiinnittyy betoniin oikein ja kosteuden aiheuttamilta vioilta vältytään.

Vaisalan Jade Smart Cloud on pilvipohjainen tietojärjestelmä  kosteusmittauksen langattomaan valvontaan verkon välityksellä. Se voi nopeuttaa testitulosten saamista, sillä  kaikki tiedot lattiaan tehdyistä porarei'istä tallennetaan välittömästi pilvipalveluun. Työryhmän valtuutetut jäsenet voivat tarkastella tietoja  älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen verkkoselaimella. Tämä digitaalinen järjestelmä korvaa paperityöt ja työläät tiedonsiirtovaiheet.

Suhteellisen kosteuden reaaliaikainen valvonta nopeuttaa projektin kulkua

Betonilaatan kuivumisaikaan vaikuttavat monet tekijät, kuten ympäristön lämpötila, olosuhteet ja betoniseoksen laatu. Kuivuminen voi kestää 14–28 päivää tai jopa kauemmin, mikä on usein haitallista projektin aikataulun kannalta. 

Muutama vuosikymmen sitten mittalaitevalmistajat paransivat tuotteitaan merkittävästi, jotta betonilaatan suhteellisen kosteuden mittaaminen olisi tarkempaa. Vaisala oli yksi ensimmäisistä valmistajista, joka tarjosi porareikämittauslaitteita ASTM F2170 -testausmenetelmän mukaisesti. Tästä erittäin tarkasta mittaustavasta onkin tullut alan standardi. Sen sijaan tavat, joilla teknikot, projektipäälliköt ja aliurakoitsijat valvovat, tarkistavat ja jakavat näitä testaustietoja, eivät ole muuttuneet – ennen kuin nyt.

Tietojen jakaminen pilvipalvelun avulla

Vaisalan Jade Smart Cloud -palvelu uudistaa työmaan tietojen jakamisen teolliseen käyttöön kehitetyn teknologian avulla. Järjestelmän infrastruktuuri on kehitetty käyttökohteisiin, joissa tarvitaan laadukasta, turvallista ja luotettavaa kosteusmittausten valvontaa, kuten palvelinkeskuksiin, museoihin ja laboratorioihin. Järjestelmä sisältää erityisominaisuuksia, jotka ovat hyödyllisiä korkean teknologian rakennusteollisuudessa.

Rakennusalan yritykset ovat siirtymässä yhä enemmän kohti Digital lean -toimintamallia. Tämä lähestymistapa kannustaa yrityksiä hyödyntämään digitaalista teknologiaa ja yksinoikeudellisia tietopalveluja, jotka lähettävät työmaan tiedot reaaliaikaisesti projektinhallintajärjestelmään.

Päättäjät arvioivat näiden uusien palvelujen tuomaa lisäarvoa sen mukaan, miten ne parantavat mitattavasti prosessien tehokkuutta. Vaisalan Jade Smart Cloud tehostaa prosesseja ja mahdollistaa projektipäälliköille viiden Six Sigma -tavoitteen toteutumisen.

Vaisalan Jade Smart Cloud edistää asiakaslähtöistä toimintaa

Laadukkaan ja kestävän lattian valmistus edellyttää tarkkuutta ja huolellisuutta. Alan tunnetuimmassa ohjeessa "ACI 302.2R-06 Guide for Concrete Slabs that Receive Moisture Sensitive Flooring Materials" asiantuntijat neuvovat urakoitsijoita valvomaan betonilaatan suhteellista kosteutta ja muita kosteuteen liittyviä ominaisuuksia huolellisesti, kun betonin päälle ollaan asentamassa lattiapinnoitetta. Betonilaatoissa oleva tai niiden läpi liikkuva kosteus voi aiheuttaa ilmakuplia, rakenteen heikentymistä, tahroja ja mikrobikasvustoja.

Asiantuntijoiden varoitus perustuu aiempiin tietoihin kalliista korjauksista, jotka ovat aiheutuneet vääränlaisista toimintatavoista. Lattioissa yleisin virhe on pintamateriaalin asentaminen betonilaatalle, joka ei ole riittävän kuiva. Tästä aiheutuu kalliita korjauksia ja projektin viivästyksiä.  

Lattioiden rakentamista valvovat projektipäälliköt ovat luottaneet Vaisalan kosteusmittausteknologiaan jo lähes kaksi vuosikymmentä. Teknikot luottavat Vaisala SHM40 -mittaussarjan tarkkoihin tuloksiin. Vaisalan laitteet ovat jo pitkään olleet mukana International Concrete Repair Instituten betonilaattojen kosteusmittausohjelmassa.

Tilaamalla Jade Smart Cloudin ja päivittämällä uusiin CWL100-dataloggereihin yritykset voivat tehostaa valvontaa mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi. Tulokset saadaan heti mittauksen jälkeen, joten laatuinsinöörit voivat tiedottaa urakoitsijoille viipymättä betonilattian kuivumisesta.

Paperiton ratkaisu pitää omistajat ja urakoitsijat ajan tasalla kuivumisen tilasta. Digitaalinen palvelu vähentää hermoilua, tarpeettomia sähköposteja ja tarkastuskäyntejä. Käyttäjät voivat ladata tiedot haluamiinsa projektikansioihin ja vertailla niitä aiempiin projekteihin.

Vaisalan Jade Smart Cloud  tehostaa prosesseja

Jade Smart Cloud -järjestelmä sisältää useita ratkaisuja, jotka parantavat lattian kosteuden mittaamiseen ja raportointiin liittyviä prosesseja. ​​​​​​

  • Testauslaboratorio saa mittaustiedot uusista CWL100-dataloggereista ilman tarkastajan käyntiä.  Teknikoille voidaan myös ilmoittaa toimintahäiriöistä, vaurioista ja muista ongelmista, jotka edellyttävät välittömiä toimia tietojen menetyksen estämiseksi.  
  • Teknikot voivat valvoa dataloggerien lukemia vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä niin toimistolla kuin omilla laitteillaan. Kerätyt tiedot siirretään suojatulle palvelimelle digitaalisesti pilvipalvelun kautta. Siirron ansiosta raportit eivät päädy koskaan vääriin paikkoihin.
  • Jade Smart Cloud -palvelun avulla on mahdollista tehdä samanaikaisia mittauksia useissa paikoissa ilman lisähenkilöstöä.
  • Urakoitsijat voivat välttää viivästykset, jotka johtuvat epäsuotuisten olosuhteiden aiheuttamista pitkistä kuivumisajoista. Varmatoimiseen Jade Smart Cloudiin voidaan lisätä myös työmaan muut mittaustiedot. Vaisalan valikoimassa on seinälle asennettava dataloggeri, joka valvoo samanaikaisesti työmaan ympäristön lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Tarkastajat voivat varmistaa, että työmaata – kotelot, lämmitys ja kosteudenpoisto mukaan lukien – ylläpidetään sopimuksen mukaisella tavalla.
  • Projektipäälliköt voivat varmistaa tietojen oikean tulkinnan Jade Smart Cloud -järjestelmän avulla. Perinteiset yhdestä porareiästä saadut tiedot eivät anna kattavaa kokonaiskuvaa. Jade Smart Cloud antaa käyttäjille kokonaisvaltaisemman näkymän kuivumisen edistymisestä koko testialueella.  Trendianalyysien avulla käyttäjät voivat laatia ennusteen suhteellisen kosteustasotavoitteen saavuttamisesta.

Jade Smart Cloud -järjestelmä tuo lisäarvoa helposti  

Vaisalan Jade Smart Cloud -järjestelmän lisääminen tilaajan tietojärjestelmään ei edellytä lainkaan ylimääräisiä prosessivaiheita. Pilvipalvelun hallinta on helppoa, eikä sen asennus tai ylläpito edellytä mitään toimia tilaajan IT-osastolta. Tilaajilla on käytössä aina palvelun uusin versio, sillä sen ohjelmisto päivittyy automaattisesti. Myös tukiasemien laiteohjelmistot päivitetään automaattisesti.

Asennus on yhtä helppoa myös kentällä. Kun mittapää asennetaan porareikään, CWL100-dataloggeri muodostaa välittömästi yhteyden CA10-pilvitukiasemaan. Yhteys ei edellytä laitteiden aktivointia tai määritystä. CA10-tukiasema muodostaa yhteyden myös pilvipalveluun.

Jade Smart Cloud -järjestelmä tuo tilaajille uudenlaisen tietoturvatason. Tiedot siirretään dataloggerien ja tukiaseman välillä pitkän kantaman LoRa-radiosignaalin avulla.

Vaisalan suunnittelijat valitsivat LoRan sen luotettavan signaalinlähetyksen vuoksi. Lähellä olevien laitteiden tiedonsiirrot eivät vaikuta LoRa-signaaleihin. LoRa-signaalit ratkaisevat myös kaistanleveyttä koskevat ongelmat, jotka ovat yleisiä Wi-Fi-teknologiaa hyödyntävillä työmailla.

LoRa-verkko sopii erityisen hyvin betonirakennusten työmaille, joissa signaalien on kuljettava pitkiä matkoja betoni- ja teräselementtien läpi. LoRa-verkon ansiosta yksi CA10-tukiasema voi kerätä jopa 32 CWL100-dataloggerin tiedot laajalta mittausalueelta.

Jade Smart Cloud parantaa töiden yhteen sovittamista

American Society of Concrete Contractors -järjestö korostaa töiden yhteen sovittamisen tärkeyttä päällystettävien betonilattioiden rakentamisessa. Järjestön tiedotteessa 10 (Moisture-Sensitive Floor Covering on Concrete Slabs) suositellaan, että lattian kosteusmittauksen suorittava puolueeton testauslaboratorio jakaa mittaustulokset kaikille työhön osallistuville tahoille. Monissa projekteissa tämä sisältää omistajat, pääurakoitsijat, aliurakoitsijat ja lattia-asentajat. Kun kaikilla on käytössään ajan tasalla olevat tiedot, he voivat suunnitella aikataulunsa paremmin ja saada projektin nopeammin valmiiksi.

Jade Smart Cloudin avulla tämä kaikki onnistuu helposti. Tilin haltija omistaa tiedot ja voi myöntää käyttöoikeuden rajattomalle määrälle yksittäisiä käyttäjiä. Pilvipalvelussa ei ole ylärajaa samanaikaisten käyttäjien määrälle.

Tilin haltija voi hallita tiedonkulkua helposti. Käyttöoikeus voidaan määrittää yrityksen, aseman ja projektien mukaan. Käyttäjät voivat myös mukauttaa tietonäkymää työmaan aktiivisten loggerien luettelosta. Tilaaja voi esimerkiksi järjestää monikerroksisen rakennuksen lukemat kerroksittain.  

Toinen merkittävä etu on, että lukemat tallennetaan pilvipalveluun kahden vuoden ajaksi. Valtuutetut käyttäjät voivat ladata tietoja helposti asiakkaiden arvioitavaksi ja analysoitavaksi.

Jade Smart Cloud tukee muutoksia ja joustavuutta

Tämä heti käyttövalmis, luotettava palvelu auttaa uudistamaan rakennusprojektit, jotka sisältävät päällystettäviä betonilattialaattoja. Tilaamalla palvelun testauslaboratoriot ja urakoitsijat osoittavat tukevansa edistyksellistä ratkaisua, jonka välittömät suhteellisen kosteuden mittaukset nopeuttavat lattioiden pintakäsittelyä.

Vaisala Jade Smart Cloud -palvelu varmistaa tehokkaan ja sujuvan toiminnan.

Jos haluat lisätietoja Jade Smart Cloud -järjestelmästä, OTA MEIHIN YHTEYTTÄ.


Katso video "Vaisalan langattomat kosteuden mittausratkaisut rakennustyömaille" nähdäksesi, kuinka Jade Smart Cloud -järjestelmä toimii ja tekee jatkuvasta valvonnasta helppoa ja vaivatonta rakennustyömailla:

 

Kirjoita kommentti