Kastepisteen käyttäminen ohjausparametrina suuren kosteuden sovelluksissa

LIFT-highhumidityblog-800x450
Nevon Mansour, sovellusinsinööri
Nevon Mansour
Sovellusinsinööri
Julkaistu:
Teollisuustuotanto ja -prosessit
Teollisuuden mittaukset
Life Science

Mitkä ovat kastepisteen ohjausparametrina käyttämisen edut prosessinohjauksessa?

Kastepiste on hyödyllinen parametri monissa teollisissa sovelluksissa, koska se ei ole riippuvainen lämpötilan vaihtelusta. Sitä käytetään usein kuivuuden mittaamiseen erilaisissa kuivaussovelluksissa, joissa suhteellinen kosteus (RH) on hyvin alhainen. Kastepiste on myös hyödyllistä tietää tapauksissa, joissa tila on tarpeen kosteuttaa tai kosteus on pidettävä korkeana kontrolloidussa ympäristössä. Oletetaan esimerkiksi, että kyseessä on tila tai sovellus, jossa kosteus on suhteellisen korkea, ja tilaa on kosteutettava tai kuivattava tai siinä on pidettävä korkea vakiokosteus niin, että lämpötila pysyy stabiilina. Tällöin olisi mahdotonta käyttää suhteellista kosteutta ohjausparametrina, koska se on riippuvainen lämpötilasta. Sen sijaan kastepisteen käyttäminen ohjausparametrina toimisi täydellisesti.

Kuinka suhteellisen kosteuden voi laskea kastepisteestä?

Olemme laatineet ladattavan asiantuntijaselvityksen avuksi kastepisteen käyttämiseen ohjausparametrina käytännössä. Se sisältää kaiken tarvittavan kaavoista (prosessipaineen kanssa ja ilman sitä) korrelaatiokerrointaulukoihin eri lämpötiloille. Siinä on myös tarkistusluettelo mittalaitteiden valinnassa huomioon otettavista asioista.

Lataa asiantuntijaselvitys: Korkean kosteuden sovellusten ohjaaminen kastepisteen avulla

 

Nevon Mansour, sovellusinsinööri

Nevon Mansour

Nevon Mansour
Sovellusinsinööri

Nevon Mansour toimii Vaisalan teollisuusmittauslaitteiden sovellusinsinöörinä, ja hänellä on usean vuoden kokemus teollisuudesta. ​
Hänellä on tekniikan kandidaatin tutkinto konetekniikasta mekatroniikka pääaineena Oulun yliopiston teknillisestä tiedekunnasta, ja hän viimeistelee parhaillaan diplomityötään.
Ota Nevoniin yhteyttä LinkedInissä

Kirjoita kommentti