Johdanto Vaisala viewLinciin

ViewLincin ja Modbusin yhdistelmä mahdollistaa erittäin tarkan tietojen keräyksen ja tallennuksen.
Joni Partanen
Joni Partanen
Tuotepäällikkö
Julkaistu:
Teollisuustuotanto ja -prosessit
Teollisuuden mittaukset
Life Science

Tässä Modbus-sarjan kolmannessa ja viimeisessä blogikirjoituksessa tutustumme Vaisala viewLinciin. Tämä digitaalinen valvontajärjestelmä sopii erityisen hyvin Modbusille, sillä sen tiedonsiirtoprotokolla tukee tietojen digitaalista lähetystä. Koska tiedot muunnetaan analogisesta digitaaliseen muotoon jo mittauspisteessä, viewLincin ja Modbusin yhdistelmä mahdollistaa tietojen erittäin tarkan keräyksen ja tallennuksen.

Tyypillisiä viewLincin käyttökohteita
Vaisala viewLinc -olosuhdevalvontajärjestelmää käytetään usein säännellyissä ympäristöissä, kuten lääkinnällisissä tuotteissa ja laitteissa. Erillisen vikasietoisen valvontajärjestelmän avulla käyttäjät voivat osoittaa, että esimerkiksi lääkeaineiden varastoinnin kaltaisissa prosesseissa noudatetaan asianmukaisia vaatimuksia. Toisin kuin PLC-alustat, viewLinc ei ole ohjausjärjestelmä, vaan sitä käytetään tietojen keruun ja tallennuksen valvontaan, hälytysten lähettämiseen mitattujen arvojen poiketessa ohjearvoista ja antamaan luotettavia historiatietoja, joiden avulla voidaan osoittaa prosessiarvojen olleen sallituissa rajoissa.

Tällaisissa säännellyissä ympäristöissä viewLinciä käytetään yleisesti lämpötilan ja kosteuden valvontaan valmistus- ja säilytysalueilla, joissa lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiä käytetään tyypillisesti ohjausjärjestelminä. Näissä järjestelmissä ei ole kuitenkaan riittävästi antureita antaakseen tarkkoja tietoja valvontaa varten, joten viewLinc hoitaa tämän tehtävän. ViewLinc on täysin digitaalinen järjestelmä, joten se ei käsittele lainkaan analogisia tietoja. Kaikki tietojen muunnokset analogisesta digitaaliseen muotoon tehdään antureissa, jotka ovat mittauspisteessä tai lähellä sitä. Näin digitaaliset tiedot voidaan lähettää ja käsitellä tarkasti. Digitaalisesta tiedonsiirrosta on tullut biotiedeympäristöjen valvontajärjestelmien standardi, joten pitkän analogiset kaapelit ja lukuisat termopariverkot ovat jääneet historiaan.

Image
Drug storage


ViewLincin käyttäminen muissa kuin digitaalisissa käyttökohteissa
Vaikka digitaalisten tietojen käyttäminen on suositeltavaa tarkasti säännellyissä ympäristöissä, viewLincissä on myös yleiskäyttöinen dataloggeri, joka hyväksyy analogiset tulot. Tämä mahdollistaa vanhojen erikoismittalaitteiden tai vain analogisia arvoja tuottavien laitteiden käyttämisen parametreille, joita Vaisalan dataloggerit eivät tue. Tämä ominaisuus, joka sallii lähes kaikki mittaukset, on hyödyllinen myös käyttökohteissa, joissa mitattavat parametrit minimoivat ryhmäkalibroinnin tai kentällä tehtävän kalibroinnin virheriskit. Hyvänä esimerkkinä toimivat viewLincin paine-eromittaukset, joita käytetään usein puhdastiloissa. Näillä alueilla käytetään korkeaa painetta tasaisen ilmanvirtauksen varmistamiseksi tilojen likaisempiin osiin. Alue pidetään puhtaana estämällä hiukkasia pääsemästä ylävirtaan. 

Paine-eromittaukset tehdään dataloggerin lähelle asennetussa paneelissa, mikä mahdollistaa lyhyiden johtojen käyttämisen. Tämä vähentää johtojen vaikutusta analogiseen signaaliin ja minimoi siten virheet. Vakaa ja luotettava kalibrointilaitteisto on helppo integroida kentällä tehtävää paine-eromittausta varten, mikä on poikkeus sääntöön. Digitaalisuudesta on hyötyä puhdastilamittauksissa, joissa ryhmäkalibroinnin tekeminen on hankalaa pitkien johtojen tai kalibroinnin mittanormaaliin liittyvien ongelmien vuoksi, sekä myös tilanteissa, joissa laitteen signaali on liian monimutkainen analogiseksi. Yksi esimerkki tästä ovat hiukkaslaskurit, jotka ovat tärkeitä huoneen puhtauden määrittämisessä.

ViewLincin yhdistäminen Modbusiin
Hiukkaslaskurit tuottavat monimutkaisia prosessitietoja, joita ei voida välittää helposti analogisella signaalilla, joten digitaalinen signaali on niiden kannalta paljon parempi. Digitaaliset tiedot ovat valmiita siirrettäviksi, joten niitä ei tarvitse muuntaa analogisiksi ja takaisin – tarvitaan ainoastaan suora digitaalinen reitti viewLinc-järjestelmään, ja tähän käytämme Modbusia. Olemme luoneet järjestelmään mallipohjakirjaston, joka helpottaa Modbus-laitteen muuntamista viewLinciä varten. Esimerkiksi hiukkaslaskurien kaltaiset monimutkaiset laitteet voidaan lisätä helposti valitsemalla oikea mallipohja. Voit myös luoda ja tallentaa uusia mallipohjia, joita voi sitten käyttää uudelleen.

Koska digitaalinen tiedonsiirto toimii tarkasti myös pitkillä etäisyyksillä, se vähentää kalibrointitarvetta, parantaa kalibrointitarkkuutta ja mahdollistaa dataloggerin lähettämisen kalibrointilaboratorioon, sillä dataloggeri voidaan korvata valmiiksi prosessikohtaisesti kalibroidulla yksiköllä. ViewLinc-järjestelmä tukee myös analogisia antureita, mutta niitä kannattaa käyttää vain tilanteissa, joissa ei ole muuta vaihtoehtoa. Tämän vuoksi viewLinc käyttää Modbus-tiedonsiirtoprotokollaa aina, kun se on mahdollista.

Lue lisää viewLincistä tai ota meihin yhteyttä.
 

Comment

Irani Fraga

22. Loka 2022
Top demais,vai facilitar os monitoramento com presiçao.

Kirjoita kommentti