Höyrystyneen vetyperoksidin avulla tehtävän biodekontaminaation kriittiset mittausparametrit

Biodekontaminaatio vetyperoksidihöyryllä
Janice Bennett-Livingston
Julkaistu:
Life Science

Tässä blogissa tarjoamme asiantuntijaselvityksen lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja suhteellisen saturaation välisistä suhteista höyrystyneen vetyperoksidin mittaamisessa Vaisalan HPP270-sarjan mittapäillä.

Selvityksessä käsitellään kondensaatiotasoja ja anturien toimintaa sekä kuvataan seikkaperäisesti, miten suhteellisen saturaation arvo saadaan ja mikä sen merkitys on biodekontaminaatioprosessien valvonnassa.
Sisällössä havainnollistetaan eri mittaussuureiden vaikutuksia toisiinsa useilla kaavioilla. Esimerkiksi lämpötila vaikuttaa siihen, kuinka paljon vetyperoksidihöyryä ilmassa voi olla, ennen kuin tapahtuu kondensaatiota. Siksi ei riitä, että biodekontaminaatioprosesseissa tarkastellaan vain suhteellista kosteutta. Ilma, jossa on höyrystynyttä vetyperoksidia, kondensoituu alle 100 %:n suhteellisessa kosteudessa lämpötilan ja H202-höyryn pitoisuuden mukaan. Kun ilmaseoksessa on höyrystynyttä vetyperoksidia, suhteellinen kosteus ei koskaan voi saavuttaa sataa prosenttia, joten on lähes mahdotonta arvioida, milloin kondensaatiota tapahtuu.


Lue koko dokumentti

Höyrystynyttä vetyperoksidia käsittelevä webinaari

Tehokas H2O2-biodekontaminaatio tuotantolaitoksissa ja rajausjärjestelmissä

Tässä webinaarissa käsittelemme sitä, miten biodekontaminaatiosovellukset voivat hyötyä höyrystyneestä vetyperoksidista.
 
Oppimistavoitteet:
  • Kolme tärkeää parametria, jotka varmistavat prosessin tehokkuuden
  • Syklikehityksen parhaat käytännöt
  • Prosessissa olevien H2O2-anturien integrointi prosessinohjausta varten
 

 

Lataa biodekontaminaation liittyvistä mittauksista kertova opas, jonka avulla voit varmistaa biodekontaminaation onnistumisen helposti.

Oppaassa on linkkejä seuraaviin aineistoihin:

  • Potilashuoneiden ja isolaattorien biodekontaminaation mittaamisesta kertovat webinaarinauhoitteet
  • Mittaussanasto, joka käsittelee yleisiä termejä, kuten hystereesi, epälineaarisuus, resoluutio jne.
  • Sovelluskuvaukset tuotantolaitosten tai isolaattorien, läpiantoluukkujen ja rajoitetun käytön järjestelmien (RABS) biodekontaminaatiosta
  • Mittausteknologia suhteellisen saturaation, suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja höyrystyneen vetyperoksidin mittaamista varten
  • …ja paljon muuta.
Lisätietoja on tietosuojakäytännössämme
Voit muuttaa asetuksiasi tai peruuttaa tilauksen milloin tahansa täällä

Comment

Luis Carlos IORIO

17. Tammi 2020
Para conhecimento específico sobre o tema

Janice Bennett-Livingston

20. Tammi 2020
Obrigado pelo seu comentário! Um engenheiro da Vaisala entrará em contato com você em breve.

Kirjoita kommentti