Tulevaisuutta kestävien ratkaisujen kehittäminen

Tulevaisuutta kestävien ratkaisujen kehittäminen
Mika Väisänen
Senior System Architect
Julkaistu:
Rakennukset ja sisäilman laatu
Teollisuuden mittaukset
Innovaatio ja inspiraatio

Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti tekoälyn ja koneoppimisen käyttöönoton myötä, ja samalla muuttuvat myös asiakkaidemme toimintaympäristöt. Myös meidän on tärkeää pystyä mukautumaan ja vastaamaan uusiin vaatimuksiin, millä meidän täytyy ehkä ottaa suuri loikka eteenpäin ja kirjoittaa tarinaamme kokonainen uusi luku.

Uudet tuotteet, ideat ja alustat vaativat kaikki uudenlaista ajattelutapaa. Esimerkiksi valittujen palvelujen siirtäminen pilviympäristön kaltaiseen uuteen alustaan on suuri muutos yritykselle kuin yritykselle: se vaatii erilaisen lähestymistavan kehittämistä ja hyväksymistä monille ydinprosesseille, ja se saattaa edellyttää myös uudenlaisia toimintatapoja. Myös uusien tuotteiden ja palvelujen luontitavat sekä kumppani- ja asiakasyhteistyön mallit täytyy ehkä keksiä uudelleen.

Joillekin yrityksille tällainen muutos voi olla hankala, mutta meidän asenteemme uusiin innovaatioihin on kiinnostunut ja tiedonhaluinen. Teknologia- ja tietoalan yrityksenä Vaisala on asettanut tavoitteekseen kehittää, suunnitella ja valmistaa innovatiivisia huippuluokan laitteita, jotka antavat asiakkaidemme tarvitsemia tarkkoja ja ajanmukaisia tietoja teollisuusprosesseista.

Suuret pilvialan yhtiöt, kuten Google, Amazon ja Microsoft, tekevät joka vuosi suuria investointeja innovaatioalustoihinsa. Tämä hyödyttää myös yrityksiä, jotka vasta aloittelevat matkaansa kohti pilvialustaa: niiden ei tarvitse yrittää keksiä pyörää uudelleen, vaan ne voivat hyödyntää jo käytössä olevia alustoja ja työkaluja ja kehittää omaa toimintaansa niiden varaan. Kehityssyklit helpottuvat ja nopeutuvat, ja yritykset voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Toimia palautteen pohjalta

Markkinoista oppiminen on yksi tapa nopeuttaa ketterää tuotekehitystä; palautteen kuunteleminen on toinen tapa. Elimme aiemmin maailmassa, jossa kehityssyklit kestivät pitkään ja yritykset toivat tuotteensa markkinoille vasta, kun ne olivat täydellisiä ja loppuun asti hiottuja. Tällöin palaute tuli nopeiden parannusten kannalta liian myöhään. Ajoittain tällaiset tuotteet ehkä hylättiin, koska ne vanhentuivat ennen aikojaan.

Nykyään uudet innovaatiot voidaan esitellä tärkeimmille sidosryhmille paljon varhaisemmassa vaiheessa. Tämä antaa kehittäjille mahdollisuuden saada palautetta heti ja tehdä tarvittavat muutokset nopeasti, lähes saman tien. Jatkuvat ja nopeutuneet kehityssyklit auttavat kehittämään tuotteita, jotka todella täyttävät nykymaailman tarpeet.

Tulevaisuuden mahdollisuudet

Eri toimialojen tarpeet muuttuvat nopeasti, ja innovoijat ja valmistajat kasvattavat tutkimus- ja tuotekehitysbudjettejaan. Meidän täytyy kuitenkin valita, mitä polkua seuraamme. Yksi vaihtoehto on nykyisten polkujen hylkääminen kokonaan ja kurkottaminen pilviin.

Yrittäessämme kartoittaa pilvipohjaisten innovaatioalustojen tulevaisuuden mahdollisuuksia näemme vasta jäävuoren huipun. Seuraavan teollisen vallankumouksen uskotaan antavan vieläkin vakaamman jalansijan tekoälylle ja koneoppimiselle. Ne tuovat yrityksille lisäarvoa hoitamalla tylsät rutiinitehtävät, joihin nykyään kuluu huomattava osa työpäivästämme, ja tehtävät, jotka ovat liian suuria yksittäiselle ihmiselle. Esimerkiksi tekoäly pystyy louhimaan ja analysoimaan valtavia määriä tietoja auttaen meitä tunnistamaan uusia ratkaisutarpeita. Tekoäly ja koneoppiminen ovat vasta matkansa alkumetreillä – potentiaali on valtava, mutta on meidän tehtävämme päättää, mikä näiden teknologioiden rooli on tulevaisuudessa.

Tutustu joihinkin pilvipohjaisten mittausratkaisujen konkreettisiin hyötyihin, jotka tuotepäällikkömme Lars Stormbom esittelee blogikirjoituksessaan.

Stay tuned for more!

Kirjoita kommentti