Väder- och miljölösningar

KONTAKTA OSS

Hitta nya sätt att möta dagens väder- och miljöutmaningar

Våra väder- och miljölösningar ger beslutsfattare inom den offentliga sektorn och industrin möjlighet att upprätthålla säkerhet för människor och egendom, effektivisera verksamheten och åstadkomma hållbarhet under alla miljöförhållanden.

Effektiva beslut är beroende av exakta, kontinuerliga och tillförlitliga väder- och miljödata i realtid.

De här heltäckande dataflödena utgör själva grunden för effektiv drift och ökad säkerhet. Våra innovativa sensorer, digitala API:er och system för visualisering, dataspridning och beslutsstöd stöder en mängd industrier och användningsområden.

Bland våra väder- och miljökunder återfinns meteorologiska institut, flygplatser och flygbolag, väg- och järnvägsmyndigheter, förnybar energi, sjöfart, fordonsindustri, vägverk och vägunderhållsbolag samt väder- och miljöaktörer i städer.

Obs! Informationen nedan leder till sidor på engelska.