Mätningar av metan

Metan (CH4) är en lukt- och färglös gas som bland annat avsöndras från boskap, deponianläggningar och träskmarker. Metan som släpps ut i atmosfären snabbar på klimatförändringarna. Gasen är däremot användbar i industriella processer där den kan omvandlas till efterfrågade produkter som värme, elektricitet eller biobränsle.

Mätningar av metan görs bland annat vid biogasfabriker, deponianläggningar och rening av avloppsvatten samt i krafttransformatorer i form av analyser av lösta gaser.

Fördelarna med Vaisalas teknik för mätningar av metan

Förbättrad kontroll av kvaliteten på biogas

Optisk mätning av metan gör det möjligt att kontrollera gaskvaliteten i din biogasprocess och förbättra processen vid behov.

Besparingar i kontrollen av processer under mätinstrumentets hela livslängd

Du sparar både tid och kostnader eftersom instrumentet för mätning av biogas saknar rörliga delar, eliminerar behovet av provtagningar och kräver mycket lite underhåll.

Säkra mätningar på plats

Ex-certifieringen anger att MGP261 kan installeras på plats, d.v.s. direkt i själva processlinjen. Det möjliggör en kraftfull förbättring av mätningarnas noggrannhet.

Varför är vår teknik för mätning av metan unik?

Mätningen av metangas görs direkt på plats med Vaisalas patenterade infraröda optiska CARBOCAP®-teknik som inte kräver någon provtagning och har använts framgångsrikt för mätningar av gas under 20 års tid. Sensorn innehåller ett elektriskt justerbart mikromekaniskt FPI-filter (Fabry-Perot-interferometer) som möjliggör tillförlitliga och stabila mätningar. Vaisalas egen mätmetod eliminerar risken för störningar från andra evaporativa kolväten i processen, vilket motverkar risken för tvärkänslighet.

Relaterade produkter

Vaisala’s Optimus™ DGA Monitor OPT100 for advanced dissolved gas analysis with total gas pressure method, detecting air leaks in transformers.

Optimus™ DGA Monitor OPT100

Ensure your power transformer stays operational longer. OPT100 brings unmatched long-term stability, reliability and measurement performance for detecting the formation of fault gases.

Applikationer för metanmätning