Underhålls- och uppgraderingstjänster

  Livscykelavtal

  Image
  Engineers studying agreement papers


  Vaisala erbjuder skräddarsydda tjänsteavtal som gör att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet och inte behöver oroa sig över driften. Via tjänsteavtal strävar vi efter att stödja våra kunder under hela produktens eller systemets livscykel, för att se till att prestandan är på optimal nivå samtidigt som den totala ägandekostnaden sjunker.

  Tjänsteavtal finns tillgängliga för olika Vaisala-produkter och -system, och de erbjuder heltäckande underhållstjänster. Det detaljerade tjänstepaketet kan diskuteras och fastställas tillsammans med kunden utifrån praktiska behov.

  Mer information om våra tjänsteavtal:

  Kalibreringsvård för instrument och loggrar

  Livscykelavtal för vädertillämpningar

  Underhållsavtal för viewLinc-övervakningssystemets livscykel

  Underhållstjänster

  Image
  Maintenance to weather equipment on top of a tower in landscape.


  Vaisalas underhållstjänster ser till att din produkt presterar på toppnivå och förhindrar oväntade driftstillestånd och kostnader. Vaisala har en mängd olika underhållstjänster som hjälper kunder att planera underhållskostnader och -scheman, frigöra resurser till kärnverksamheten och förbättra systemtillgängligheten. Genom att följa de rekommenderade procedurerna för schemalagt underhåll kan du se till att utrustningen fungerar så tillförlitligt som möjligt.

  Våra underhållstjänster inkluderar underhåll både i fält och på servicecentraler, beroende på typen av produkt och kundens behov. Vaisalas underhållstjänster utförs alltid av kvalificerade fackpersoner. Prata med din lokala kontaktperson om tillgängligheten av underhållstjänster eller se alternativen i Vaisalas webbutik.

  Modifieringstjänster

  Image
  Transmitter in harsh conditions


  Med modifieringstjänsten kan du ändra dina befintliga Vaisala-produkters egenskaper, eftersom enhetens konfiguration i många fall kan ändras för nya tillämpningar.

  Tjänsten inkluderar:

  • Alla delar och allt arbete
  • ISO 9001- eller ackrediterad ISO/IEC 17025-kalibrering efter eget val (om tillämpligt)
  • Funktionstest
  • Ersättning av produktetiketter enligt ny konfiguration
  • Servicerapport
  • Kalibreringscertifikat

  Produkterna modifieras i våra servicecentraler enligt Vaisalas stränga kvalitetskrav. Läs mer om modifieringstjänster.

  Uppgraderingar och modernisering

  Image
  Working on upgrades

   

  I vissa fall är det mest ekonomiska och miljövänligaste tillvägagångssättet att uppgradera ditt befintliga system under dess livstid, istället för att köpa ett nytt. Vaisala erbjuder uppgraderings- och moderniseringstjänster för sina produkter, system och programvaror för att förlänga produktens livscykel och maximera investeringens avkastning. Några exempel är att lägga till nya funktioner, uppdatera programvaran och den inbyggda programvaran eller ersätta äldre delar med komponenter från en nyare generation. 

  Vi har kapacitet för uppgraderingar och moderniseringar på plats i olika skalor. Dessa hanteras professionellt utefter varje specifikt fall, med praktisk driftklar projektleverans. Vilka uppgraderingar som finns tillgängliga beror på produktlinjen i fråga, och en del av uppgraderingarna utförs på Vaisalas servicecentraler.  

  Instrumentmoderniseringstjänster är också tillgängliga för utvalda Vaisala-produkter. Även de bästa mätinstrumenten kan bli uttjänta, till exempel på grund av trasiga komponenter eller föråldrade funktioner som kräver nya investeringar. Lämna bara tillbaka det använda instrumentet till Vaisala, få en modern ersättningsenhet och dra nytta av noggranna mätningar, de senaste funktionerna och säkrad livscykelsupport. Kontrollera tillgängligheten av instrumentmodernisering i Vaisalas webbutik.

  Reparationsservice

  Image
  Vaisala R&D optics lab


  Reparationsservice är till för situationer då dina Vaisala-produkter eller -system behöver repareras eller ändras för att återgå till sin ursprungliga optimala prestanda. Även de robustaste enheterna kan behöva vård då och då under sin livstid. I dessa fall kan kunderna lita på att få hjälp av våra experter. Vår reparationsservice hjälper till att förlänga din utrustnings livscykel och utförs antingen på plats eller på någon av Vaisalas servicecentraler, beroende på fallet. Vaisalas reparationsservice utförs alltid av kvalificerade fackpersoner.

  Läs mer

  Beställ tjänster online dygnet runt, alla dagar

  Vill du lära dig mer om Vaisalas underhålls- och uppgraderingstjänster?

  Kontakta oss för att komma i kontakt med våra tjänstespecialister. Tillsammans kommer vi att utvärdera dina behov och hitta de bästa lösningarna för din produkt eller ditt system från Vaisala.

  Kontakta oss

  Läs mer