Mätning av vätskekoncentration

Vätskemätning med inline-processrefraktometrar

Vaisalas Polaris-processrefraktometrar används för inline-vätskemätningar som möjliggör en effektiv processtyrning och industriell automation. Dessa fristående och smarta enheter mäter och indikerar koncentrationsenheter och diagnostisk information. De har en 4–20 mA-utgång samt Modbus RTU-utgångar för att kunna anslutas direkt till styrsystemet. Samtliga processrefraktometrar kan dessutom anslutas till Indigo520 för processrefraktometrar för att ge tillgång till ett fysiskt användargränssnitt och fler funktioner. 

Vaisalas Polaris-refraktometrar representerar den allra senaste, femte generationens produktserie. Processrefraktometrar lades till i Vaisalas sortiment 2019 efter vårt förvärv av K-PATENTS – en ledande innovatör med över 40 års erfarenhet av att konstruera och tillverka industriella processrefraktometrar för ett brett urval applikationer. 

Våra omfattande investeringar i forskning och utveckling har gett oss ett världsomspännande rykte om att leverera innovativa och pålitliga produkter av hög kvalitet.
 

Exakta, avdriftsfria mätningar av vätskekoncentration

Vaisalas Polaris-processrefraktometrar används i stor utsträckning för att mäta vätskekoncentrationer eller densitet. Den här typen av mätning har spelat en viktig roll inom processindustrin i över ett århundrade. Vår avancerade digitala refraktometerteknik kan förbättra prestandan avsevärt vid raffinering, tillverkning och kvalitetskontroll.

Koncentrationsmätningar i realtid gjorda med våra inline-refraktometrar kan användas som ett värdefullt prediktivt verktyg för att uppnå en optimal slutkoncentration. Snabba och exakta svar krävs för att produktionen ska kunna optimeras. Det är dessutom möjligt att uppnå kostnadsminskningar genom att minska variationen i produktkoncentrationens genomsnittsvärde. Kostnadsminskningen är relaterad till värdet på den komponent som mäts. 

Kundrecensioner:

– Mätningen är pålitlig och stabil trots kraftiga membranvibrationer.

 

– Fabrik för tillverkning av vassleproteinkoncentrat, Nya Zeeland

– Det årliga svinnet vid vår påfyllningslinje uppgick till miljontals liter. Genom att ersätta volymetriska flödes- och turbiditetsmätare med inline-refraktometrar kunde vi minska omställningstiden till den lagliga minimitiden på fem minuter. Det gjorde att vi kunde minska svinnet med två tredjedelar.

– Mejeri, Europa

– Realtidsmätningar med processrefraktometer är ett mycket bra alternativ till att använda titratorer. Vi sparar både tid och material.

– Läkemedelsfabrik, Österrike

Komplett system med Indigo520-transmitter och processrefraktometer

Vaisala Polaris i kombination med Indigo520-transmittern för processrefraktometrar utgör en imponerande duo som ger alla användare tillgång till övertygande funktioner. Indigo520 ger tillgång till dataloggning, prismatvättkontroll, justering av inställningar och mätparametrar samt Indigo-serviceuppdateringar. 

Indigo520 för processrefraktometrar erbjuder en mångsidig systemanslutning via två valda analoga eller digitala ingångar för processrefraktometrar och andra Indigo-kompatibla prober, fyra konfigurerbara analoga utgångar till larmreläer samt det digitala Modbus TCP/IP-protokollet. 

Fullständigt digital mätprincip baserad på fysikens lagar

Refraktometern arbetar enligt principen om mätning av den kritiska vinkeln. Refraktometern innehåller en ljuskälla, ett prisma och en bilddetektor. Ljusstrålar med varierande vinklar avges till prismat och processgränssnittet. Ljusstrålar med brant vinkel reflekteras i bilddetektorn samtidigt som de bryts i processen. Ljusstrålar med låg vinkel reflekteras helt i detektorn. Den kritiska vinkeln är den vinkel vid vilken den totala reflektionen börjar. 

CCD-kameran i refraktometern identifierar ett ljust fält och ett mörkt fält motsvarande delvis respektive fullständigt reflekterat ljus. Gränslinjens placering mellan dessa fält anger den kritiska vinkeln, som är proportionell mot brytningsindexet och därmed även mot lösningens koncentration. Mätprincipen är avdriftsfri eftersom den baseras på fysikens lagar och brytningslagen. 

En inbyggd temperatursensor mäter temperaturen T i processvätskans gränssnitt. Sensorn omvandlar brytningsindexet nD och temperaturen T till koncentrationsenheter. Vaisalas Polaris-processrefraktometer kan använda olika skalor, till exempel Brix, vätskedensitet eller viktkoncentration. Diagnostikprogrammet säkerställer att mätningen är tillförlitlig.

Läs mer om principen för mätning av brytningsindex (PDF-format) och brytningslagen.

Fem generationer refraktometrar

Senaste: produktfamiljen med Vaisala Polaris™-processrefraktometrar

LÄS MER

Refraktometermodeller och applikationer per bransch

Processrefraktometrar hjälper till att uppnå önskade produktspecifikationer med förbättrad produktkvalitet samtidigt som de optimerar processen och minskar energiförbrukningen samt användningen av råmaterial, vatten, ånga och kemikalier. 

Kemikalier

Koncentrationsmätningar inline av syror, alkaliska lösningar, alkoholer, kolväten, lösningsmedel och diverse andra lösningar inom kemisk industri.

Mät förändringar i koncentrationer av flytande kemikalier i de tuffaste miljöerna i kemiska processindustrier. Se de typiska processer och applikationer där inline-refraktometern kan användas för att kontrollera produktkvaliteter och processer. 

Läs mer

Livsmedel och dryck

Inline-mätning av Brixvärde, totalt upplöst material eller andra vätskekoncentrationer för mejeriprodukter, vassle, bryggeriprodukter, juicer, läsk, kött- och fiskprodukter, ingredienser samt beredning av frukt och grönsaker.

Stabila inline-mätningar av vätskekoncentrationer ger omedelbara produktivitetsökningar, materialvinster och förenklad processdrift. Läs mer i våra applikationsexempel.

Läs mer

Oljeraffinering och petrokemiska produkter

Lastning och lossning, alkylering av svavelsyra, amingasbehandling, dehydrering av gaser och tillverkning av smörjoljor

Vaisalas Polaris-processrefraktometrar hjälper dig att eliminera provtagningar, förbättra produktens konsistens, öka driftsäkerheten och optimera processen.   

Läs mer

Läkemedel och bioteknik

Utveckling och tillverkning av aktiva farmaceutiska substanser (API), farmaceutisk fermentering, vaccin- och penicillintillverkning, koncentration och filtrering av proteiner

Polaris-processrefraktometern ger kontinuerliga, exakta och reproducerbara mätningar för optimering av FoU- och tillverkningsprocesser. 

Läs mer

Massa och papper

Svartlut, grönlut, bruntvätt, filtrat och andra vätskor i återvinningslinjer för kemikalier och fibrer

Optimera processerna i massa- och pappersindustrin

Läs mer

Halvledare

KOH (kaliumhydroxid), H2SO4 (svavelsyra), HF (fluorvätesyra), NH4OH (ammoniumhydroxid), HCl (saltsyra), IPA (isopropylalkohol), EKC, CMP-slurry m.m.

Realtidsövervakning av koncentrationen i våtkemiska processer, inklusive tillverkning, etsning och rengöring av kiselskivor 

Läs mer

Socker

Styrning av kristallisering av rör- och betsocker

Inline-processrefraktometer för avancerad övermättnadskontroll och säkerställande av bildande och tillväxt av fina kristaller. Läs om hur du kan spara avsevärda mängder energi genom att optimera raffinerings- och malningsprocesserna för sockerrör och sockerbetor.

Läs mer

Sötningsmedel

Mätning av totalt upplöst material (TDS) vid tillverkning av stärkelsebaserade sötningsmedel och sockersubstitut som glukos (dextros), isoglukossirap, majssirap och sorbitol.

Inline-mätning av vätskekoncentrationen vid tillverkning av flytande och kristalliserade sötningsmedel. Läs om hur du använder inline-processrefraktometrar för att optimera processerna nedströms och upprätthålla strikta specifikationer för dina slutprodukter.

Läs mer

Fördelar

Fullständigt mätområde

Refraktometern kan användas över hela mätområdet för brytningsindexen (nD) 1,3200–1,5300, vilket motsvarar Brixvärdena 0–100. Andra mätområden finns dessutom tillgängliga.

CORE-optik

Det inbyggda CORE-optikelementet eliminerar risken för läckage och avdrift.

Heldigitalt system

Driften eller noggrannheten påverkas inte av färger, bubblor, partiklar, flöden och temperatur- eller tryckförändringar.

Tål låga och höga processtemperaturer

Kompakt modell: -40 °C...130 °C; probmodell: -40 °C...150 °C.

Temperaturkompenserad utgång för mätdata

Refraktometern har en inbyggd Pt1000-temperatursensor för snabb mättning av processtemperaturen och automatisk temperaturkompensation.

Kompatibel med CIP- och SIP-rengöring.

Refraktometern tål CIP- och SIP-rengöringsprocesser samt rengöring och sköljning av anläggningar.

Mycket noggrann

Noggrannheten för inline-mätningen är jämförbar med noggrannheten i produktionslaboratoriet.

Läs mer i vårt uttalande om noggrannhet här 

Enkel verifiering av instrument på plats

Refraktometrarna levereras kalibrerade med NIST-spårbara standardvätskor för brytningsindex. Det möjliggör en enkel verifiering av instrumenten i användarens eget kvalitetssäkringssystem med hjälp av standardvätskor och en inbyggd verifieringsprocedur.

Enkel installation

Installation i huvudprocesslinjen eller i kärlet, direkt eller via olika typer av flödesceller – inga bypasslösningar krävs. Installation kan även göras i kärl med blandare eller skrapor. Specialanpassade lösningar finns dessutom tillgängliga.

Underhållsfri

Refraktometern kräver inget regelbundet underhåll eftersom den inte innehåller några slitdelar som behöver bytas ut. Det ger låga ägandekostnader.

Produktgodkännanden och certifieringar

Samtliga instrument är utvecklade enligt branschspecifika regler och säkerhetsaspekter. Produktgodkännanden och certifikat tillåter tillverkning och leverans av produkter enligt ATEX, CSA, FM, IEC, CRN, KEMA, DEKRA OCH SANITARY 3-A SAMT EHEDG.

värde

Relaterade produkter

Vaisala Polaris PR53GC

Vaisala Polaris™ PR53GC-processrefraktometer

Mät koncentrationen av syror, alkaliska lösningar, alkoholer, kolväten, lösningsmedel och diverse andra lösningar direkt i rörledningen eller under produktionstransport och kvalitetskontroll i kemiindustrin och andra industrier.
Vaisala Polaris PR53GP

Vaisala Polaris™ PR53GP-processrefraktometer

Mät koncentrationer av socker/Brix, syror, alkaliska lösningar, alkoholer, kolväten, lösningsmedel och andra lösningar direkt i rörledningar och tankar samt under produktionstransport, och utför kvalitetskontroll inom sockerindustrin samt kemiska, petrokemiska och andra industrier.
Indigo520 for process refractometers

Indigo520 för processrefraktometrar

Vaisala Polaris i kombination med Indigo520L erbjuder en mängd funktioner för alla användare och är en stark standardkombination för tillämpningar och installationer med tvättsystem.

Kontakta oss

Är du intresserad av att få mer information om en specifik applikation eller produkt? Hör av dig, så återkommer vi!

Kontakta oss