Analys av upplöst gas (DGA) för krafttransformatorer

Vaisalas DGA-monitorer online i realtid hjälper till att minska riskerna och skydda kraftindustrins kritiska tillgångar.

LADDA NED VITPAPERN

Analys av lösta gaser – DGA

Analys av lösta gaser (DGA) i krafttransformatorer spelar en avgörande roll vid tillståndsbaserat underhåll (CBM) genom att identifiera fel och göra det möjligt att förhindra oplanerade transformatoravbrott. Gasnivån i transformatoroljan kan ange förekomsten av ett fel och gasnivåns förändringshastighet kan användas för att avgöra felets allvarlighetsgrad. 

De viktigaste felgaserna i DGA är vätgasmetan, etan, eten, acetylen, kolmonoxid och koldioxid.

Gasmonitorer för analys av upplöst gas

Utilities och industriella kunder kan nu på ett säkert sätt öka utrustningens prestanda, förlänga livslängden, planera för underhåll i tid och förhindra oväntade avbrott.

Upplösta gaser som förekommer i transformatorolja indikerar ett fel, medan förändringshastigheten i gaskoncentrationer används för att bestämma allvarlighetsgraden av felet.

En DGA-monitor med flera gaser, som Optimus DGA-monitorn, är ditt bästa val för kritiska transformatorer, eftersom den ger en omfattande förståelse av transformatorns tillstånd. Å andra sidan kan en enkelgasmonitor, som MHT410, användas som en enkel tidig varningsindikator.

Vad är det som gör Vaisalas DGA-övervakning unik?

Vaisala Optimus använder en patenterad teknik för vakuumextrahering av gas. Tekniken ger en mycket mer fullständig extrahering av de lösta gaserna jämfört med användning av traditionella separationsmetoder, till exempel headspaceseparation. 

Det resulterar i mer exakta och tillförlitliga resultat, oberoende av oljans typ, ålder eller den totala mängden lösta gaser.

VIDEO: VAISALAS TEKNIK FÖR VAKUUMEXTRAHERING AV GAS.

Gasmätningen görs med hjälp av infraröd teknik (IR) och Vaisalas egna justerbara IR-filter som möjliggör ett bredare mätområde och högre selektivitet för de gaser som mäts. Den integrerade vakuum-IR-referensen används kontinuerligt för att eliminera olika mekanismer för avdrift, till exempel att ljuskällans intensitet minskar. 

Det ger oss möjlighet att erbjuda marknadens bästa långtidsstabilitet och mätprestanda från en enhet som varken behöver service eller underhåll.

VIDEO: UNDERHÅLLSFRI ÖVERVAKNING MED VAISALA OPTIMUS™ OPT100 DGA

Fördelarna med Vaisalas teknik för DGA-övervakning

Stabilitet

Den höga extraktionshastigheten för gas, den nya vakuum-IR-referensmetoden och den patenterade automatiska kalibreringen ger mer tillförlitliga resultat och utmärkt långtidsstabilitet.

Lång livslängd

Den robusta designen och hermetiskt förseglade metallstrukturen gör systemet för hantering av olja och gas underhållsfritt. 

Den optiska IR-mätmodulen saknar rörliga delar.

Inga förbrukningsdelar eller gascylindrar behövs.

Kan användas direkt

DGA-övervakningen online ger information om transformatorns tillstånd i realtid.

Gör det möjligt att vidta korrigerande åtgärder i tid.

Relaterade produkter

Vaisala’s Optimus™ DGA Monitor OPT100 for advanced dissolved gas analysis with total gas pressure method, detecting air leaks in transformers.

Optimus™ DGA Monitor OPT100

Ensure your power transformer stays operational longer. OPT100 brings unmatched long-term stability, reliability and measurement performance for detecting the formation of fault gases.
DPT145 Multiparameter Transmitter for SF6 Gas

Multiparameter Transmitter DPT145

Our uniquely capable Multiparameter Transmitter for SF6 gas opens for you the world of online measurement of dew point, pressure, and temperature. It also calculates four other values, including SF6 density.

Insikter, webbseminarier och mer

Calculator

New DGA Calculator visualizes the state of your transformer

Turn your DGA data into Duval Triangles, Pentagon, and gassing trend graphs. Supports IEC & IEEE standards, data import & export and more.

Try the calculator

Webinar

Practicalities of measuring moisture in transformers online

Vaisala's Senja Leivo and Riku Rantala go head to head to discuss practicalities and real-life lessons learned, tackle audience questions and offer highly valuable, directly applicable insights into measuring moisture in transformers.

Register to watch

eBook

Moisture in Transformers Q&A eBook

Filled with your actual questions answered by Vaisala's experts, this nearly 40-page eBook is a versatile manual for anyone whose business it is to maintain guard against and understand the effects of moisture in power transformers.

Learn more

Webinar

Online DGA Monitoring of Power Transformers

Find the fundamentals of dissolved gas analysis for power transformers and get to know the data from field tests of Vaisala online monitors.
Learn more

eBook

Discover four core strategies to improve your power transformers' lifespan

Download this eBook and arm yourself with practical and scientific knowledge. Learn how you can protect your high-voltage assets and improve your operations through online DGA monitoring, and take better-informed decisions, on-time and on budget.

Learn more

Webinar

The science of moisture in transformers

In four episodes, you'll get a deep dive into both the science and practice of moisture in oil and measuring it, culminating in a two Expert Q&A sessions with your insights & questions answered by the experts.

Learn more

Video blog

Infrared DGA and aging oils – possible without recalibration?

Infrared technologies, whether PAS or NDIR, are a great option for DGA monitoring. Infrared also makes it possible to create a maintenance-free DGA monitor that does not need any recalibration — if you can solve the challenge of oil aging.

Learn more

Customer case

Using online DGA to safeguard a transformer's end-of-life operation

The following case study explores the detection of severe faults and the overall monitoring process and procedure during an old transformer's final months in service - it's end-of-life (EOL). 

Learn more

Blog

More robust air leak monitoring for power transformers – Total Gas Pressure

Ever-increasing efficiency targets concern all industries and their assets. Power transformers are no different. Maximizing and extending their lifetime is all about meeting this challenge.

Learn more