Mätning och analys av gas löst i olja

DGA-övervakning för krafttransformatorer

Analys av lösta gaser – DGA

Analys av lösta gaser (DGA) i krafttransformatorer spelar en avgörande roll vid tillståndsbaserat underhåll (CBM) genom att identifiera fel och göra det möjligt att förhindra oplanerade transformatoravbrott. Gasnivån i transformatoroljan kan ange förekomsten av ett fel och gasnivåns förändringshastighet kan användas för att avgöra felets allvarlighetsgrad. 

De viktigaste felgaserna i DGA är vätgas, metan, etan, eten, acetylen, kolmonoxid och koldioxid.

Extraheringsnivåer – Optimus

Vad är det som gör Vaisalas DGA-övervakning unik?

Vaisala Optimus använder en patenterad teknik för vakuumextrahering av gas. Tekniken ger en mycket mer fullständig extrahering av de lösta gaserna jämfört med användning av traditionella separationsmetoder, till exempel headspaceseparation. Det resulterar i mer exakta och tillförlitliga resultat, oberoende av oljans typ, ålder eller den totala mängden lösta gaser.

 

Gasmätningen görs med hjälp av infraröd teknik (IR) och Vaisalas egna justerbara IR-filter som möjliggör ett bredare mätområde och högre selektivitet för de gaser som mäts. Den integrerade vakuum-IR-referensen används kontinuerligt för att eliminera olika mekanismer för avdrift, till exempel att ljuskällans intensitet minskar. Det ger oss möjlighet att erbjuda marknadens bästa långtidsstabilitet och mätprestanda från en enhet som varken behöver service eller underhåll.

Fördelarna med Vaisalas teknik för DGA-övervakning

Stabilitet

Den höga extraktionshastigheten för gas, den nya vakuum-IR-referensmetoden och den patenterade automatiska kalibreringen ger mer tillförlitliga resultat och utmärkt långtidsstabilitet.

Lång livslängd

Den robusta designen och hermetiskt förseglade metallstrukturen gör systemet för hantering av olja och gas underhållsfritt. 

Den optiska IR-mätmodulen saknar rörliga delar.

Inga förbrukningsdelar eller gascylindrar behövs.

Kan användas direkt

DGA-övervakningen online ger information om transformatorns tillstånd i realtid.

Gör det möjligt att vidta korrigerande åtgärder i tid.

Relaterade produkter

Vaisala’s Optimus™ DGA Monitor OPT100 for advanced dissolved gas analysis with total gas pressure method, detecting air leaks in transformers.

Optimus™ DGA Monitor OPT100

Ensure your power transformer stays operational longer. OPT100 brings unmatched long-term stability, reliability and measurement performance for detecting the formation of fault gases.
Vaisala’s Optimus™ DGA Monitor OPT100 for advanced dissolved gas analysis with total gas pressure method, detecting air leaks in transformers.

DGA monitor online installation course

This online training course provides a 24/7 accessible and comprehensive information package for installation and commissioning of Vaisala Optimus OPT100 Online Monitor for power transformer DGA monitoring.