Transmittrar i Indigo500-serien

Smarta transmittrar för Indigo-prober

Transmittrarna i Vaisalas Indigo500-serie är värdenheter för fristående Vaisala Indigo-kompatibla smarta prober. Indigo500-serien inkluderar transmittrarna Indigo520 och Indigo510. Transmittrar kan ha pekskärmar av kemiskt förstärkt (IK08) glas, perfekt för lokal datavisualisering. Transmittrar utan display finns också. Transmittern ger utökade alternativ för anslutning av mätprob, matningsspänning och kabelanslutningar. Tåliga IP66- och NEMA 4-klassade metalhöljen säkerställer tillförlitlig prestanda även under de tuffaste förhållandena.

Display för enkel utvärdering och visualisering av data

Pekskärmen ger enkla konfigurationsmöjligheter, lokal datavisualisering och enkla diagnostiska data. Utför underhållsarbete på fältet samtidigt som du inspekterar processförhållandena.  Analysera historisk data från trendvyn och använd händelseloggen för att undersöka processfel. Lokal datalagring i transmittern är användbart i de fall där automationssystem inte arkiverar data. 

Många alternativ för anslutning, matningsspänning och kabeldragning

Indigo-transmittrar är värdenheter för Vaisala Indigo-kompatibla, fristående smarta prober. Transmittrarna har både analoga och digitala utgångskanaler, konfigurerbara relätillval och Ethernet-anslutning. Strömalternativen inkluderar skyddsklenspänning (PELV), huvudström och Power over Ethernet (PoE). Alla Indigo-prober kan anslutas till valfri Indigo-transmitter och bytas utan att processen avbryts, vilket minskar stilleståndstiden. Transmittrar med kabelkontakter inuti höljet tål extrema förhållanden mycket bra. Det behövs därför inte någon extra kopplingsdosa på stället.

En transmitter för alla parametrar

 

Oavsett om du mäter luftfuktighet, temperatur, daggpunkt, fukt i olja, koldioxid, barometertryck eller förångad väteperoxid, är Indigo500-transmittrarna en kostnadseffektiv lösning. Byt helt enkelt prob för att ändra de förhållanden som mäts. För att säkerställa korrekta mätningar är proberna lätta att byta och skicka iväg för kalibrering.

En eller två prober samtidigt

 

Indigo510-transmittern har stöd för mätning med en prob, medan Indigo520 möjliggör simultant stöd för dubbla prober.  Indigo520 har även fyra analoga utgångar, vilket gör att fler signaler kan överföras. Indigo-proberna har designats för att vara lätta att använda. Prober använder till exempel standardkablar och har en indikatorlampa som visar när proben är påslagen. 

Plug-and-play för snabb installation

 

Indigo-kompatibla prober är lätta att fästa, vilket säkerställer snabb installation. Prober kan fästas direkt på transmittrar eller med en anslutningskabel som tillåter upp till 30 meter mellan proben och transmittern.  En standardkabel kan användas för längre avstånd mellan transmitter och prob.
 

"För att optimera processtyrningen behöver vi realtidsdata. Med kontinuerliga fuktighetsdata kan vi avgöra vid exakt vilken tidpunkt som mältningsprocessen är klar. Det hjälper oss inte bara att säkerställa produktkvaliteten genom att se till att vi inte torkar malten för länge eller för kort tid. Vi sparar även pengar eftersom övertorkning är slöseri med energi och ökar kostnaden för slutprodukten.”

Tony Öblom, Viking Malt

Läs hela historien...

Indigo-familjen

Läs mer

Letar du efter Indigo520 för processrefraktometrar?

Vaisala Polaris i kombination med Indigo520 erbjuder nyttiga funktioner för alla användare och är en stark standardkombination för tillämpningar och installationer med prismatvättsystem.
Indigo520 för processrefraktometrar

Mer information

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi håller dig informerad om det som är mest relevant för dig.