Mätningar av förångad väteperoxid

Mätning, övervakning och styrning av biologisk dekontaminering med H2O2

Väteperoxid kan användas att utföra miljövänlig biologisk dekontaminering av isolatorer, sjukhuslokaler, slussar och andra utrymmen. Koncentrationen av förångad H2O2 mäts under den biologiska dekontamineringen för att kontrollera att rätt förhållanden för processen har uppnåtts. Vaisalas unika sensor för mätning av förångad väteperoxid – PEROXCAP® – garanterar tillförlitliga och reproducerbara resultat.

Operationssal i ett sjukhus

Mätning av H2O2: relativ mättnad

PEROXCAP®-sensortekniken bygger på användningen av två HUMICAP®-sensorer. Den ena sensorn är en HUMICAP-sensor av standardtyp medan den andra sensorn har ett katalytiskt lager som förhindrar att H2O2-molekyler tar sig genom sensorns membran och därför endast mäter mängden vattenånga i luftblandningen. HPP272-proben innehåller dessutom en temperaturprob med en resistiv givare som gör det möjligt att övervaka processtemperaturen även med avseende på fukthalt (både relativ fuktighet och relativ mättnad). Mätningar av daggpunkt och ångtryck kan dessutom göras. HPP271-proben mäter volymen H2O2 på ppm-nivå.

Läkemedelsteknik – tillämpningsområde för H2O2-mätning

 HUMICAP-sensorn utan det katalytiska lagret mäter luftblandningen med både väteperoxidånga och vattenånga. Den beräknade differensen mellan mätningarna visar koncentrationen av H2O2 och relativ mättnad. Den relativa mättnaden anger både mängden förångad väteperoxid och vattenånga i luften. Den ånga som används under processer för biologisk dekontaminering innehåller, förutom förångad väteperoxid, alltid även vattenånga. Du måste känna till den kombinerade halten av vatten- och väteperoxidånga för att kunna styra kondensationen. Den relativa mättnaden är den enda parameter som mäter den här kombinerade ångblandningen. 

Beskrivning av Vaisalas Peroxcap-sensorteknik

Fördelarna med PEROXCAP®

 • Unika kapacitiva tunnfilmssensorer av polymer ger reproducerbara mätresultat
 • Stabil även under förhållanden med höga fuktnivåer
 • Flera mätningar kan göras med en enda enhet
 • Kalibrering på plats eller spårbar fabrikskalibrering

Överlägsna mätresultat

PEROXCAP-sensorn har två inbyggda funktioner för att behålla noggrannheten vid upprepade biologiska dekontamineringsprocesser: kontinuerlig uppvärmning av sensorelementet och rekonditioneringsfunktioner (korta uppvärmningsintervall). Uppvärmningen förhindrar att kondens uppstår på sensorn och rekonditioneringsfunktionen rengör sensorns membran från eventuella föroreningar. Den intelligenta mättekniken i proberna i HPP270-serien hjälper till att behålla mätnoggrannheten mellan kalibreringsintervallen – även i utmanande miljöer med hög fuktighet.  

Vanliga användningsområden

 • Isolatorer och cRABS
  Utveckling och tillverkning av läkemedel, aseptisk fyllning, sterilitetstestning, frystorkar, läkemedelsberedning samt blod- och vävnadsbanker.
 • Slussar och handskboxar med slussar
  Sjukhus, läkemedelstillverkning, renrum, djurförsök, försvarsindustrin, blod- och vävnadsbanker samt läkemedelsberedning.
 • Ånggeneratorer
  Renrum, sjukvård, djurförsök (GLP), leverantörer av tjänster för biologisk dekontaminering, VVS-tillämpningar, öppenvård, försvars- och flygbranscherna, jordbruk (djuruppfödning) och byggbranschen.
 • Inkubatorer
  Läkemedels/GLP- och GCP-tillämpningar, blod- och vävnadsbanker samt vetenskaplig forskning.
 • Produktionslinjer
  Bearbetningsanläggningar, påfyllnadslinjer och mjölkningsmaskiner.

Relaterade produkter

Indigo520 med prob

Transmittrar i Indigo500-serien

Transmittrarna i Vaisalas Indigo500-serie är värdenheter för fristående Vaisala Indigo-kompatibla smarta prober. Indigo500-serien inkluderar en multifunktionell Indigo520-transmitter och Indigo510-transmitter med grundfunktioner.
H2O2-mätning i sjukhusmiljö

Enkel kalibrering

Det kan vara svårt att uppnå stabila förhållanden vid biologisk dekontaminering.  Proberna i Vaisalas HPP270-serie kan enkelt kaliberas för %RH och %RS på plats med hjälp av en fuktkammare eller Vaisalas kalibreringssats HMK15. En kalibrering av endast relativ fuktmätning som görs på plats förbättrar prestanda vid mätning av H2O2. En nykalibrerad HPP-sensor kan dessutom användas som referensenhet vid kalibrering på plats om H2O2-förhållandena är stabila. Högsta möjliga noggrannhet fås med hjälp av spårbar fabrikskalibrering som utförs vid Vaisalas servicecenter i Helsingfors och omfattar mätningar av både fukt och H2O2.

Läser in...
H2O2-mätning i ett läkemedelslager

Proberna kan användas fristående eller tillsammans med Vaisalas Indigo-transmittrar (tillval). Indigo-transmittrarna ger dig tillgång till ett enkelt användargränssnitt och kan konfigureras enligt kraven för varje process. Proben kan anslutas till Vaisalas Insight-programvara för datorer som möjliggör enkel konfiguration, kalibrering och justering av proben.

Further Reading on Vaporized Hydrogen Peroxide Bio-decontamination

The Vaisala PEROXCAP® HPP270 series probes feature both digital and analog outputs. The probe was developed for manufacturers, service providers, and end-users who use vaporized H2O2 in bio-decontamination processes. In addition to H2O2, the probe measures temperature and humidity, referring to relative saturation and relative humidity, dew point, and vapor pressure. The probes can be used for both monitoring and control. To learn more about how the HPP270 series probe can ensure effective bio-decontamination, see the articles below.

Vaporized Hydrogen Peroxide (H2O2) Vs. Vaporized Ethylene Oxide (EtO)

During customer site visits we witness industry trends in bio-decontamination and sterilization. Many of our customers and original equipment manufacturers (OEM) anticipate an increase in the use of vaporized hydrogen peroxide over ethylene oxide. To understand this trend, it is useful to compare vaporized hydrogen peroxide to ethylene oxide to define applications that are best served by each.

Your Questions on Bio-decontamination Answered

During our live webinars, we receive many questions on H2O2 bio-decontamination. In this blog we answer some of the most common questions, including:

 • Why is it important to measure relative saturation with H2O2 vapor ppm?
 • How does the Vaisala probe withstand condensation?
 • What are the materials in the Vaisala PEROXCAP® HPP272 sensor?
 • How do I integrate the HPP272 probe with my own system?
 • What is the difference between sterilization and bio-decontamination?
 • Can the probe be re-calibrated by the end user? If yes, please describe the method.

Field Comparison of Hydrogen Peroxide Measurement Systems

A bio-decontamination service provider compares the equipment he normally uses with the Vaisala HPP272 probe combined with the Indigo201 transmitter. In this blog, he gives his evaluation and a link to the results of the comparison.

Vaporized Hydrogen Peroxide Bio-Decontamination in Isolators, cRABS, and Transfer Hatches

In this application note, we look at vaporized hydrogen peroxide in isolators, closed restricted access barrier systems (cRABS), and transfer hatches (TH). Although the focus is on isolator bio-decontamination, the same principles also apply to other safety and purity units.

Room Bio-Decontamination with Vaporized Hydrogen Peroxide

Hydrogen peroxide generators are used for room bio-decontamination in intensive care units, operating and emergency rooms, ambulances, blood banks, food and beverage processing and storage areas,  animal facilities and labs, procedure rooms and more... In this application note we outline the use of vaporized hydrogen peroxide in large chambers and rooms.

Comparing Different Hydrogen Peroxide Bio-Decontamination Validation Processes

There are different ways to verify that a vaporized hydrogen peroxide bio-decontamination process is working effectively, each with its own pros and cons. In this blog we look at common methods and compare.