H2O2-kalkylator

Simulera processförhållanden i applikationer för biologisk dekontaminering med förångad väteperoxid 

Med denna kalkylator för förångad väteperoxid kan du simulera processer för biologisk dekontaminering i slutna och öppna system, eller under förhållanden med fri avdunstning. Välj helt enkelt metod och inmatningsparametrar såsom faslängd, temperatur, insprutningshastigheter, H2O2-vätskekoncentration och andra parametrar. Modellera din process i simulatorn och se effekterna på kondenseringspunkten, relativ luftfuktighet, relativ mättnad och möjlig vH2O2-ppm-koncentration. 

Så här används den: 
•    Välj metod för biologisk dekontaminering: slutet system, öppet system, fri avdunstning
•    Ange processparametrar
•    Visa resultat

Obs! Biologisk dekontaminering med förångad väteperoxid är en komplex process och förenklade teoretiska modeller kommer inte att exakt matcha faktiska applikationer. Olika material, ånggeneratortekniker, HEPA-filter och andra variabler kommer att påverka processerna. Den här kalkylatorn har flera miljöparametrar som du kan justera för att se de simulerade värdena. När du använder kalkylatorn kommer du att se hur varje parameter påverkar utfallet, till exempel kondenseringspunkt, och lära dig vikten av exakt mätning och kontroll vid processer för biologisk vH2O2-dekontaminering.

Om du vill veta mer om den här kalkylatorn, se vårt webbseminarium: 

ANVÄNDA H2O2-KALKYLATORN

Kalkylatorn finns på engelska, finska, tyska, franska, italienska, svenska, spanska, portugisiska, japanska och kinesiska.

Vår sekretesspolicy innehåller mer information.
Du kan när som helst ändra dina inställningar eller avsluta prenumerationen här