Mätning av tryckluft

Ladda ner eGuide om tryckluft

Att mäta daggpunkten i tryckluft lönar sig

När man har att göra med tryckluft kan mätning av små förändringar i daggpunktstemperaturen göra stor skillnad. Dra nytta av vår unika DRYCAP®-sensorteknik som täcker hela daggpunktsintervallet för praktiskt taget alla tryckluftssystem. Att öka livslängden på ditt tryckluftssystem, förbättra processkvaliteten och sänka kostnaderna är nu enklare än någonsin.

Oavsett vilken applikation det handlar om hittar du det optimala daggpunktsinstrumentet i Vaisalas portfölj. Alla Vaisala-sensorer tål exponering för föroreningar som vattenspikar, luftfuktighet, kompressorolja och kemiska orenheter.

LADDA NED BROSCHYR (pdf)

Skillnaden med Vaisala DRYCAP®-sensorteknologi

Sensorns mycket känsliga tunnfilmspolymer, tillverkad i Vaisalas interna renrum, absorberar eller släpper ut vattenånga när den omgivande luftfuktigheten ökar eller minskar. Polymerens dielektriska egenskaper och sensorns kapacitans reagerar på fuktighetsförändringar. 

I jämförelse med konventionella daggpunktsinstrument tolererar Vaisala DRYCAP® kondenserande miljöer och att bli blöt, och den är också immun mot kontaminering tack vare sensorns kemiska reningsfunktion. Vaisala DRYCAP ger utmärkt noggrannhet och stabilitet, med mycket liten hysteres och snabb svarstid med minimal avdrift. 

LÄS MER

Högkvalitativ tryckluft låter dig fokusera på det som är viktigt

Materialbesparingar tack vare kort reaktionstid

 

Vaisalas mätinstrument för daggpunkt använder DRYCAP-teknologin från Vaisala tillsammans med några av marknadens snabbaste svarstider för våt-till-torr och torr-till-våt.

Energibesparingar tack vare mätstabilitet

 

Undvik överdriven torkning och förlita dig på att Vaisalas patenterade autokalibreringsfunktion upprätthåller mätstabiliteten och optimerar produktionsförhållandena.

Kostnadsbesparingar genom noggranna mätningar

 

Vaisalas produkter för daggpunktsmätning hjälper dig att förhindra oönskad utveckling såsom korrosion på utrustning eller bakterietillväxt.

Tryckluftsprovtagning

Provtagning behövs när direkt mätning av luften är oönskad eller helt enkelt inte är möjlig. Detta kan bero på en hög processtemperatur, behovet av att skydda sensorn från vattentoppar, den extra komforten med att installera och ta bort instrumentet från en trycksatt process utan att stänga av linjen, eller att vilja utföra mätningen på en bekvämare plats. 

För att få ett representativt prov av processgasen och undvika potentiella felkällor orsakade av felaktiga provtagningsmetoder bör några aspekter beaktas. Läs mer eller ladda ned en applikationskommentar (pdf) med våra exempelcellalternativ.

LÄS MER

Hantera tryckluftens fuktighet

Produktchef Vuokko Lantz visar hur enkelt det är att punktkontrollera daggpunktsavläsningarna i ett industriellt tryckluftssystem med Indigo80 handhållen indikator från Vaisala. Du kommer också att få se hur man monterar DMP80 daggpunktsmätare och DSC74 samplingscell på tryckluftssystemet och använd dataloggningsfunktionen på Indigo80. I slutet av videon visar Vuokko hur man hanterar loggade data med Vaisala Insight PC-programvaran.

UPPTÄCK INDIGO80

Varför mäta daggpunkt i tryckluft och pneumatisk utrustning?

Daggpunkt är en av de viktigaste parametrarna förknippade med kvaliteten på tryckluft och slutprodukter inom pneumatisk utrustning såsom 3D-skrivare. Daggpunktstemperaturen kan definieras som den temperatur till vilken luft måste kylas ned för att vattenångan ska kondensera till dagg eller frost. Vid vilken temperatur som helst finns det en maximal mängd vattenånga som luften kan hålla. Denna maximala mängd kallas för vattenångans mättningstryck. Daggpunkt är tryckberoende medan relativ luftfuktighet är temperaturberoende.

De viktigaste målen för att mäta daggpunkten är ofta att säkerställa hög produktkvalitet, optimal hälsa hos människor eller att energi och kapacitet inte slösas bort. Läs mer i vår tryckluftsguide.

NEDLADDNINGSGUIDE

Resurser inom mätning av tryckluft