DMP80 DRYCAP® handhållen prob för daggpunkt och temperatur

För stickprovskontroller och kalibrering av daggpunktsmätningar

DMP80-proberna är kompatibla med handhållna Indigo80-enheter. DMP80 ingår i Indigo-familjen med prober och transmittrar. Den är optimerad för bärbar dataloggning och stickprovskontroller av processdaggpunktsmätningar i ett brett omfång av temperatur- och tryckområden. DMP80 är beständig mot nedsmutsning med partiklar, kondens, oljedimma och de flesta kemikalier. Den har kort reaktionstid, långtidsstabilitet och oöverträffad prestanda i applikationer med dynamisk och låg daggpunkt. För enhetsanalys och konfiguration kan HMP80-proberna anslutas till programvaran Vaisala Insight för Windows®.

Key Benefits (Text and video columns)

  • Idealisk för fältkalibrering. För att bibehålla probens noggrannhet erbjuder Vaisala ackrediterad, spårbar probkalibrering
  • Lämplig för såväl omgivningsförhållanden som trycksatta processer
  • Optimerad för bärbar mätning med integrerat handtag, lämpad för direkta processmätningar
  • IP66-klassad för skydd mot fukt och damm, robust kabelanslutning 
  • Den överlägsna stabiliteten säkerställs av sensoruppvärmning för att förhindra kondens samt sensorrengöring för att förbättra kemikalieresistensen på lång sikt
  • Kompatibel med handhållen Indigo80-enhet och PC-programvaran Insight.

Produktresurser