Mikrobiell tillväxt i tryckluft – tre frågor du behöver ställa dig

LIFT-compressedair-microbes-800x450.jpg
Antti Viitanen, produktchef
Antti Viitanen
Product Manager
Published:
Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning
Life Science

Inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin är det inte förhandlingsbart att säkerställa renhet i produktionsanläggningar. Men tar du också hänsyn till dina tryckluftsprocesser? Precis som bakterier, jäst och svampar kan mikroorganismer växa inuti luftkompressorer - vilket negativt påverkar kvaliteten och säkerheten för dina slutprodukter. I den här artikeln kommer vi att titta på vilka typer av miljöer som främjar tillväxt bland mikroorganismer och vad du kan göra för att kontrollera dem.

1) Vilken typ av villkor uppmuntrar mikrobiell tillväxt?

Mikroorganismer behöver tre faktorer för att växa: näringsämnen, rätt temperatur och fukt. Alla dessa faktorer kan existera i kompressorer:

  • Oljan i kompressorer kan tillhandahålla de näringsämnen som behövs för att mikroorganismer ska frodas.
  • När det gäller temperaturen växer bakterier och svampar bäst mellan 25 och 40 grader Celsius – även om termofila mikroorganismer föredrar högre temperaturer på mellan 45 och 90 grader Celsius. Även om temperaturen i en kompressor kan nå mycket högre än så, förblir kompressorn inte tillräckligt varm tillräckligt länge för att steriliseras. Av den anledningen är det vitalt att kontrollera fukten.
  • Vatten kan uppträda i tre olika former: fast (is), flytande (vatten) och gas (ånga). Fuktighet är mängden vattenånga i atmosfären eller i en gas, och den kan mätas och definieras på olika sätt. Till exempel är relativ luftfuktighet ett mått på hur mycket vattenånga det finns i procent av maxvärdet för den temperaturen. När luften eller gasen kyls ned kan den hålla mindre ånga. Daggpunkten är den temperatur under vilken ångan skulle börja kondenseras tillbaka till en vätska. Luftfuktighetsnivåer över 50 % kan främja mikrobiell tillväxt.

Eftersom sporer från bakterier och svampar kan föras in från miljön och motstå såväl höga temperaturer som torra miljöer är filtrering och testning för föroreningar i tryckluftssystem oerhört viktigt.

2) Vilka standarder finns för att testa tryckluft?

Den senaste ISO-standarden för att mäta mikrobiell tillväxt i tryckluft är ISO 8573-7:2003, Tryckluft – Del 7: Testmetod för livskraftig mikrobiologisk kontaminanthalt. ISO 8573-7 "specificerar en testmetod för att särskilja livsdugliga, kolonibildande, mikrobiologiska organismer (t.ex. jäst, bakterier, endotoxiner) från andra fasta partiklar som kan finnas i tryckluft." Standarden täcker nio områden, inklusive föroreningar och renhetsklasser samt de faktiska testmetoderna för ett brett spektrum av variabler inklusive olja, gaser, vatten och fuktighet.

ISO 8573-7 kräver användning av en tryckluftsprovtagare som kan detektera kolonibildande mikrobiologiska organismer för att mäta kvaliteten på tryckluft. Sådana maskiner är tillgängliga från OEM-tillverkare och är i allmänhet enkla att integrera i produktionsprocesser. ISO 8573-7 anger emellertid inte hur man undviker mikrobiell tillväxt till att börja med. För detta är det nödvändigt att se till att förhållandena är ogynnsamma för sådan tillväxt.

3) Hur kan mätning av daggpunkt bidra till att säkerställa slutproduktens kvalitet?

Som vi har sett är daggpunkt den temperatur under vilken vattenånga övergår till flytande vatten, vilket orsakar kondens. Vatten kan orsaka skador på tryckluftssystem, men framför allt skapar det också en miljö där mikroorganismer kan frodas. Daggpunktsmätning är avgörande för att kontrollera luftfuktigheten och hämma tillväxten av mikroorganismer, vilket hjälper till att säkerställa att mat, dryck och läkemedelsprodukter är säkra för mänsklig konsumtion. Om fuktigheten i ett tryckluftssystem visar sig vara för hög krävs torkning för att få ner den till en acceptabel nivå igen.

För mat och dryck och farmaceutiska applikationer erbjuder Vaisala ett brett utbud av daggpunktsmätningsenheter lämpliga för tryckluftstillämpningar. Alla Vaisala-sensorer tål exponering för föroreningar såsom vattenväxter, luftfuktighet, kompressorolja och kemiska föroreningar.

Vaisalas DRYCAP® -teknik har åtnjutit högt förtroende i årtionden för sin noggrannhet och stabilitet. Vaisalas produkter för daggpunktsmätning hjälper dig att optimera fuktnivåerna i din produktionsprocess och förhindra oönskade problem såsom utrustningskorrosion eller bakterietillväxt. Detta kommer att bidra till att säkerställa högkvalitativ tryckluft och förstklassiga slutprodukter. Utöver detta har Vaisalas produkter för daggpunktsmätning snabba svarstider från vått till torrt och torrt till vått – vilket innebär att du kan upptäcka förändringar i tryckluftens tillstånd omedelbart och undvika slöseri med material och produktionstid. DRYCAP®-teknologin hjälper också till att optimera tryckluftens kvalitet och säkerställa energibesparingar genom kontinuerlig mätstabilitet.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa till att säkerställa kvaliteten på dina tryckluftsapplikationer. För att ladda ned vår senaste eGuide för tryckluft och vår broschyr kring daggpunktsinstrument, besök vår sida för tryckluftsresurser.

Comment

Steve Arnold

jan. 23, 2024
A helpful article. What is the definition of sterile air?

Antti Viitanen

april 23, 2024
Thank you for your question and apologies for the delay! Medical air is dry and free of contamination, such as odor, carbon monoxide, carbon dioxide, gaseous hydrocarbons, halogenated hydrocarbons, oil and particulates. More information about air quality tests and specifications are usually available, for example, via national fire safety organizations.

Ny kommentar