blog

Behöver jag en Indigo-transmitter eller bara en Indigo-prob?

Jarkko Ruonala och Joni Partanen bloggar om Indigo520
Greenhouses and Indoor Farming
Industrial Manufacturing and Processes
Sustainability
Industrial Measurements
Innovations and Inspirations
Life Science

Vaisalas Indigo-familj är en modulbaserad lösning som består av utbytbara prober, smarta transmittrar och datorprogramvaran Indigo Insight. Det finns många probalternativ att välja mellan som mäter flera parametrar: fuktighet, temperatur, daggpunkt, koldioxid, fukt i olja och förångad väteperoxid. Proberna kan fästas på tre olika transmittrar: Indigo201, Indigo202 och Indigo520. Men när är det fullt tillräckligt med bara en prob? Och när behöver man både en prob och en transmitter?

Indigo-kompatibla smarta prober bygger på vår väletablerade teknik och har allt som behövs för att utföra mätningar. Proberna är i sig faktiskt redan transmittrar från början. 

Indigo-compatible probe HMP7 with green indicator light in the probe body.
HMP7 probe body with green indicator light.

Indigo-proberna har konstruerats med användarna i åtanke. Små detaljer är viktiga, till exempel att ha standardiserade kablar och en indikatorlampa i sensorkroppen som visar om proben har ström. Lampan visar också om kommunikationslänken fungerar. När den börjar blinka överförs data till systemet. Tänk dig en situation där du installerar flera prober på en svåråtkomlig plats, till exempel sex meter upp i en stor industrianläggning. Hur vet du att de fungerar? Indikatorlampan på Indigo-kompatibla prober talar om för dig både att de fungerar och att de överför data. I ett felläge lyser indikatorlampan rött. Det är en av de många detaljer som visar att utrustningen är av hög kvalitet. 

Med standardiserade kablar får du också en fantastisk flexibilitet. Om du behöver en längre kabel behöver du inte skicka tillbaka hela produkten till oss. I stället kan du bara använda en standardkabel och koppla ihop transmittern och proben.

Valet mellan endast en prob eller en kombination av prob och transmitter avgörs av vilken typ av systemanslutningar du har. Kan du till exempel använda Modbus RTU-serieprotokoll? Har du lämplig strömförsörjning? Behövs det galvanisk isolering?

Kunder som kan tänkas använda endast en prob är vanligtvis tillverkare av originalutrustning (OEM) eller någon som bygger ett integrerat system med sitt eget användargränssnitt för observation av mätdata. Alla slutanvändare kan använda sig av en fristående prob om kraven för systemlänken och matningsspänningen är uppfyllda och transmittrarnas avancerade funktioner inte behövs. Men det finns egentligen inga särskilda användningsområden eller branscher där det är speciellt fördelaktigt att använda en fristående prob. Ibland är företag till en början övertygade om att de behöver både en prob och en transmitter men inser senare att de klarar sig utan transmittern. Till exempel köpte ett läkemedelsföretag först in Indigo-kompatibla prober med Indigo201-transmittrar. Efter ett tag insåg de att det fungerade perfekt att använda Modbus och de bestämde sig för att bara använda Indigo-mätproberna utan Indigo-transmittrarna. 

Fördelar med att använda transmitter

indigo520 transmitter with a display showing trends.Även om Indigo-proberna kan användas som fristående mätinstrument rekommenderar vi starkt att de används tillsammans med en Indigo-transmitter. Det är exempelvis väldigt bra att ha en lokal display i transmittern när något är lite oklart eller det är problem med något eller när underhållsarbete utförs på plats. Dolda kostnader kan minska betydligt. Data från prober visas till exempel på transmitterdisplayen så att användaren kan se vad som sker.  

Vi kan ta ett exempel från verkligheten. En kund i norra Europa köpte in Indigo-prober utan transmittrar till en slutanvändare i Karibien. Proberna anslöts till slutanvändarens automationssystem med hjälp av analog signal. Ett problem uppstod och trots en omfattande felsökning kunde inte slutanvändaren förstå var felet fanns. Företaget som hade köpt in proberna skickade till slut ut en tekniker till Karibien och upptäckte att den analoga signalen hade fel skalning. Detta gjorde att systemet inte svarade korrekt på vad proberna överförde. Om företaget hade valt en transmitter med en display ansluten till systemet hade företaget inte behövt skicka dit en tekniker över huvud taget. Det hade varit mer kostnadseffektivt att köpa transmittern med en display från första början. 

Om det är underhållseffektivitet du vill ha räcker det inte med transmittrar med analoga utgångar med tillverkarspecifika servicekablar och en tekniker som kontrollerar mätinstrumenten ett i taget. Transmittrar med displayer är det enda smarta valet i stora industrianläggningar där det kan finnas hundratals mätprober. 

Ytterligare en viktig anledning till att ha en transmitter är att kunna se historikdata. Ibland arkiverar inte automationssystem data någon längre tid eller inte alls. Därför är det bra att ha lokal datalagring i transmittern. Det är väldigt praktiskt att kunna analysera historiska data från trendvyn medan man inspekterar processförhållanden på fältet. Händelseloggen är också utmärkt när fel som uppstått i processen ska undersökas. 

Vi får inte heller glömma bort att transmittrar är extremt vattentäta kopplingsdosor. Transmittrar med kabelkontakter inuti tål extrema förhållanden mycket bra. Det behövs alltså inte någon extra kopplingsdosa på stället. Alla anslutningar kan göras innanför höljet på transmittern. 

Dessutom har transmittrarna galvanisk isolering, vilket är väldigt viktigt i krävande industriella miljöer. Galvanisk isolering är en konstruktionsteknik som separerar elektriska kretsar för att undvika vagabonderade strömmar. Signaler kan passera mellan galvaniskt isolerade kretsar men vagabonderade strömmar blockeras, till exempel skillnader i jordpotential eller strömmar inducerade av växelström. Utan galvanisk isolering kan störningar uppstå i mätningen och resultera i missvisande data. I värsta fall kan en dålig galvanisk isolering orsaka fel i utrustningen. Om du använder analoga signaler i industriella miljöer ska du alltid använda utrustning med galvanisk isolering. Och det får du om du använder en Indigo-transmitter.  

Analog eller digital kommunikation?

Det finns tre Indigo-transmittrar att välja mellan: Indigo201, Indigo202 och Indigo520. Transmittrar i Indigo200-serien har tre analoga utgångar och i Indigo520-serien fyra, vilket gör att fler signaler kan överföras till automationssystemet. Även om vissa Indigo-kompatibla prober har två analoga utgångar, till exempel de i HPP270-serien som mäter förångad väteperoxid, mäter de flera variabler. Om du behöver tre, fyra eller fler variabler i ditt system behöver du en transmitter som har många fler analoga utgångar. 

Analoga meddelanden är ofta inte tillräckliga i moderna industriella applikationer. Där behövs mer sofistikerade transmittrar för att överföra specifika data som visar om mätningen fungerar korrekt, om data är tillförlitliga och varför transmittern visar noll. I daggpunktsmätning är det viktigt för användare att veta när automatisk kalibrering sker, alltså när mätdata antingen saknas eller inte är tillförlitliga. Analoga meddelanden kan inte visa detta. För att visa online-offline-mätstatus i analoga meddelanden behöver du en separat signal för relä och en binär ingång. Detta problem finns bara med analoga kanaler. Om du använder numeriska systemlänkar som Modbus RTU, Modbus TCP/IP eller OPC UA finns det inga begränsningar för hur många numeriska värden du kan överföra från enheten. 

Även om analoga utgångar kan verka enkla så kan de i verkligheten vara mer komplicerade eftersom systemet kräver signalomvandlingar. Med digital kommunikation kan transmittrarna däremot ansluta direkt till ett befintligt automationssystem utan svårighet. En annan fördel med digital kommunikation är att det går att undvika värdefel som uppstår vid omvandlingen från analoga till digitala signaler. Användare behöver inte heller kalibrera någon analog slinga, vilket är viktigt inom kritiska tillverkningsindustrier som till exempel läkemedelsbranschen. Utöver sensorn kan den analoga signalen in i systemet också behöva kalibreras. I den numeriska länken innehåller meddelandet alltid exakta numeriska värden och dataöverföringen behöver inte kalibreras.

Tillförlitlighet och hög kvalitet

The Indigo520 transmitter in operation inside an ice block.
The Indigo520 transmitter in operation inside an ice block.

Indigo520-transmittern är grundligt testad i laboratorieförhållanden. Enligt Vaisalas testningsfilosofi ska mätutrustning testas över de gränser som är fastställda i standarderna. Transmittern utsätts för olika temperaturer, fuktighetsnivåer, saltdimma, UV-ljus, mekaniska stötar och vibrationer tills den går sönder. Det ger en tillförlitlig bild av vad produkten kommer att tåla i verkligheten. Utifrån detta kan vi sedan garantera att enhetens specifikationer är provade, testade och riktiga. 

Indigo520-transmittern med Modbus TCP/IP baserat på Ethernet är ett idealiskt alternativ för Indigo-kompatibla smarta prober. Det breda urvalet av prober som mäter fuktighet, temperatur, daggpunkt, fukt i olja, koldioxid och förångad väteperoxid kan användas i många applikationer och även i krävande miljöer. Både Indigo-transmittrar och Indigo-prober är korrosionsbeständiga och tål olika miljöer och temperaturer mycket bra. En av tuffaste miljöer som Indigo520 har installerats i är på ett kraftnätsfält i Perth i Australien. Utrustningen är konstant utsatt för väder och vind, bland annat för direkt solljus. 

Tack vare kombinationen av transmitter och smarta prober är de även lätta att ta loss och skicka i väg för kalibrering utan att transmittern behöver tas bort. En laboratoriekalibrerad utbytesprob kan fästas på transmittern, vilket minimerar avbrottstiden betydligt.

Kontentan av allt detta är att vi generellt rekommenderar att man väljer till en Indigo-transmitter med Indigo-proberna.

Läs mer om Indigo-familjen
Eller läs om hur en av våra kunder blev hjälpt av att använda Indigo520-transmittern.

 


 

Add new comment