Säkerställer noggrann fuktighetsmätning i industriella processer

Maskinhall i metallverk
Product Manager Juhani Lehto from Vaisala
Juhani Lehto
Product Manager for high-end products
Published:
Buildings and Indoor Air Quality
Greenhouses and Indoor Farming
Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning
Innovations and Inspirations
Life Science
Sustainability

Att fuktigheten kan mätas är avgörande för många processer inom industrin. Så är det i fordonsindustrin och inom livsmedelsproduktion liksom vid tillverkning av läkemedel, stål och kemikalier. Det kan behövas uppåt hundratals eller till och med tusentals mätpunkter. Då är det extremt viktigt att kunna säkerställa en stabil, exakt och tillförlitlig mätning.

I miljöer med hög relativ luftfuktighet (över 90 % RH) blir detta dock ganska svårt. Vid hög relativ luftfuktighet är sannolikheten stor för att alla föremål, även fuktighetssensorer, har en temperatur nära mättnadspunkten. I en sådan miljö är ångtrycksgradienten inte tillräcklig för en effektiv avdunstning av vatten från sensorytan. Sensorn kan vara våt i flera minuter eller ännu längre och det kan orsaka avbrott i mätningen även långt efter att miljön inte längre är mättad.

Wood drying in containers

Modulära prober och transmittrar

För att säkerställa stabila och tillförlitliga mätningar i tuffa industriella miljöer har Vaisala skapat serien Indigo500 med förstklassiga modulära transmittrar som passar ihop med våra branschledande mätprober. Det finns lösningar för alla industriella tillämpningar och till och med för mätning utomhus. Bland annat fuktighetsprober med Vaisalas uppvärmda probteknik som ger en tillförlitlig och exakt mätning även i miljöer med upp till 100 % relativ luftfuktighet. Indigo500-serien har också stöd för prober för mätning av temperatur, daggpunkt, fukt i olja, koldioxid (CO2) och förångad väteperoxid (H2O2), vilket ger användarna mycket stor flexibilitet när det gäller mätning. 

Oavsett tillämpning är alla Indigo-prober extremt noggranna och tillförlitliga och har utmärkt långtidsstabilitet. De hjälper dig att upptäcka de allra svagaste signalerna för att fatta bättre och snabbare beslut grundade på exakta data. 

Introducerar Indigo510 

Den första produkten i Indigo500-serien var Indigo520. Den har det största antalet anpassningsalternativ och funktioner med bland annat stöd för två prober. Den togs fram för att kunna användas i tuffa industriella miljöer och har ett mycket robust metallhölje som beprövats i referensfall världen över. För kunder som inte behöver allt som Indigo520 har och bara behöver en prob erbjuder vi nu ett alternativ som är lika robust. 

Nya Indigo510 bygger på samma plattform och har samma metallhölje, programvara, display och modularitet som vårt flaggskepp Indigo520. Bland egenskaperna finns modulbaserat stöd för en Vaisala-prob i taget (probtypen kan alltså ändras vid behov), DC-ingång och två analoga utgångar. Du får fortfarande samma byggkvalitet och branschledande mätkapacitet, men med färre funktioner får du en bättre anpassad prisnivå. Det gör Indigo510 idealisk att använda där exakt och tillförlitlig mätning behövs för endast en variabel (till exempel fuktighet) även då förhållanden är tuffa. Indigo510-kunder kommer dessutom att dra fördel av regelbundna plattformsuppdateringar och programvaruförbättringar för sin transmitter. 

Tillsammans med programvaran Vaisala Insight bildar transmittrarna och proberna i Indigo-serien ett robust ekosystem som bidrar till energieffektivitet, säkerhet och slutproduktkvalitet i din verksamhet.  

Läs mer om Indigo-serien eller kontakta oss om du vill ha information.

Ny kommentar