Utformad för att överleva, även utomhus: Vaisala Indigo500-serien

Användningsområden utomhus
Jarkko Ruonala
Jarkko Ruonala
Product Manager
Published:
Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning

För vissa av våra kunder är det nödvändigt att kunna installera mättransmittrar utomhus, så Vaisala Indigo500 och dess produktserie med smarta prober har utformats för att klara av dessa tuffa förhållanden. När man exempelvis mäter luftfuktigheten i luftintaget på en gasturbin eller i förbränningsluften i dieselgeneratorstationer, måste mätenheterna befinna sig utomhus. Det finns även tillfällen då mätning utomhus inte är önskvärt men ändå är nödvändigt på grund av praktiska omständigheter.

I de flesta utomhustillämpningar är de viktigaste mätparametrarna luftfuktighet och temperatur, men mätning av fukt i olja i transformatortillämpningar kräver också installation utomhus. En annan vanlig utomhustillämpning är CO2-mätning för behovsstyrd ventilation i byggnader. Den här typen av tillämpning kan verkligen dra nytta av att Indigo500 har stöd för konfigurationer med flera parametrar, eftersom du kan ha instrumentet på taket av byggnaden och använda en annan prob för att mäta till exempel den relativa luftfuktigheten.

De tre främsta utmaningarna vid utomhusbruk

Instrument för utomhusbruk måste vara tillräckligt robusta för att stå emot de tre främsta utmaningarna: stora temperaturväxlingar, vädret och solstrålning eller UV. Temperaturen är en av de parametrar som är lättast att validera, och Indigo500 har testats och validerats i en klimatkammare för att försäkra att apparaten inte bara tål extrema utomhustemperaturer, utan att den även klarar av de snabba förändringarna som uppstår från dynamiska temperaturcykler.

Den främsta väderrelaterade utmaningen är att vatten tränger sig in i apparaten, så för att försäkra den allmänna mekaniska konstruktionen validerade vi Indigo500 med hjälp av inträngningsskyddstester, som bland annat involverade att vatten sprejades på enheten. Ett annat sätt för vatten att ta sig in i höljet är i form av ånga, och även detta har beaktats i designen. Ett ventilerande element på baksidan stabiliserar vattenånga mellan insidan och utsidan av transmitterns hölje, vilket förhindrar att kondensering och tryckförändringar uppstår inuti höljet på grund av temperaturförändringar. Det senare kan orsaka undertryck i höljet när det varma höljet exponeras för svala vattenstänk, vilket i sin tur ökar risken för att vatten tränger sig in – ett test som testingenjörer kallar för ”tropisk storm”.

För att skydda mot solstrålning valde vi aluminiumlegering som konstruktionsmaterial, eftersom materialet står emot UV-strålning och inte bryts ned. En särskild ytbehandling skyddar mot oxidering och rostbildning. Vi har tagit hänsyn till alla dessa faktorer vid utformningen av Indigo500 och har validerat designen med hjälp av miljötester genom hela utvecklingsprocessen, för att försäkra att apparaten uppfyller alla krav som ställs vid utomhustillämpningar. Slutligen har vi testat Indigo500 ute i fält under de senaste två vintrarna i södra Finland, utan några problem att rapportera, trots konstant fuktigt och regnigt väder.

Exakta mätningar inomhus eller utomhus

Indigo500 ansluts till befintliga system och drifter på samma sätt oavsett om tillämpningen är inomhus eller utomhus. Exakta mätdata kan överföras med hjälp av samma systemgränssnitt och anslutningar, inklusive analoga utgångar, binära kontaktreläer, Ethernet och lokala gränssnitt som pekskärmen.

Även om utomhustillämpningar inte är det primära användningsområdet för Indigo500 har vi följt stränga designkrav för att försäkra att apparaten lever upp till samma standarder som utomhusenheter. Och om den klarar av utomhustillämpningar är den naturligtvis även tillräckligt robust och pålitlig för att användas inomhus. Oavsett var du använder Indigo500 har den utformats för att ge pålitliga och exakta mätdata under många års tid.

Läs mer om transmittrar i Indigo500-serien >

Eller kontakta oss för att lära dig mer >

Ny kommentar