Fuktighets- och temperaturmätare i HMT330-serien

för mätning av fuktighet i krävande miljöer

Observera att HMT330-serien utgår. Den ersätts av produkterna i Indigo-familjen. Ange inte HMT330 för nya projekt. Titta i stället på Indigo-transmittrar och Indigo-prober som också är utformade för användning i krävande applikationer.

Mät fuktigheten i tuffa och krävande miljöer med ett instrument du kan lita på. Vaisalas HUMICAP® fukt- och temperaturtransmitter i HMT330-serien är utformad för tuffa industritillämpningar som kräver stabila mätningar och omfattande anpassningsmöjligheter.

Letar du efter HMT330-prestanda med utbytbara prober och en transmitter med stöd för två prober? Se Indigo-familjen. Läs det här jämförelsebladet för att lära dig mer om skillnaderna mellan HMT330 och Indigo-plattformen.

Vaisalas Indigo-familj – ett mått på framgång

Utbytbara smarta prober, robusta transmittrar och programvaran Vaisala Insight skapar ett kraftfullt ekosystem som säkerställer energieffektiviteten, säkerheten och slutprodukternas kvalitet i din verksamhet. Den modulbaserade Plug-and-Play-designen gör proberna och transmittrarna i Indigo-serien enkla att installera, använda och underhålla.

Motsvarigheter

HMT331 för väggmontage, se HMP1 + INDIGO500 transmitter

HMT333 för kanalmontage och trånga utrymmen, se HMP3 och HMP9 + INDIGO500 transmitter

HMT334 för miljöer med höga tryck (upp till 100 bar) eller vakuum, se HMP4 + INDIGO500 transmitter

HMT335 för höga temperaturer, se HMP5 + INDIGO500 transmitter

HMT337 för tillämpningar med hög fuktighet samt meteorologiska tillämpningar, se HMP7 + INDIGO500 transmitter

HMT338 för trycksatta rörledningar (upp till 40 bar), se HMP8 + INDIGO500 transmitter

Instrumentet kan enkelt anpassas till de specifika behoven hos varje tillämpning och levereras förkonfigurerat.

 

Jämförelsetabell

Modulbaserad design – ett system anpassat till dina behov

Indigo-proberna har en noggrannhet och långtidsstabilitet i en klass för sig. De ger dig ett sjätte sinne som du alltid kan lita på och möjligheten att upptäcka även de allra svagaste signalerna och fatta bättre beslut i rätt tid.

Stort antal mätparametrar

  • luftfuktighet och temperatur
  • daggpunkt
  • fukt i olja
  • koldioxid (CO2)
  • förångad väteperoxid (H2O2)
  • barometriskt tryck
VISA MER