HMP1 luftfuktighets- och temperaturprob

för väggmontering

Vaisala HUMICAP® Luftfuktighets- och temperaturprob HMP1 är utformad för omgivningsmätning inomhus. HMP1 kan anslutas direkt till Indigo200-seriens transmittrar för att bilda en komplett väggmonterad enhet. Probhuvudet och probkroppen är integrerade i en enhet som innehåller en miniatyrversion (5 mm i diameter) av HUMICAP®-sensorn och probhuvudet som ger mycket hög stabilitet och kort svarstid.

Indigo-familjen

HMP1 ingår i Indigo-produktfamiljen och är kompatibel med transmittrarna i Indigo200- och Indigo500-serierna. HMP1 kan även användas tillsammans med datorprogramvaran Vaisala Insight för datavisualisering, enkel probkonfiguration och självkalibrering.

Egenskaper

  • Prob för väggmontering i kombination med transmittrarna i Indigo-serierna.
  • RH-noggrannhet upp till ±1 % RH och temperaturnoggrannhet upp till 0,2 °C
  • Mäter temperaturer i intervallet −40 … +60 °C
  • Kemisk rekonditionering ger överlägsen kemisk motståndskraft
  • Modbus RTU över RS-485 ger flexibla anslutningsmöjligheter
  • Levereras med ett spårbart kalibreringscertifikat: 6 punkter för luftfuktighet, 1 punkt för temperatur

Viktigaste fördelarna​

Väggmontering med transmittrar i Indigo-serierna

HMP1 ingår i Vaisalas Indigo-produktfamilj, vilket gör att den även kan användas med transmittrarna i Vaisalas Indigo500- och Indigo200-serier för att skapa en komplett väggmonterad transmitter. Transmittrarna ger även tillgång till ytterligare fördelar, till exempel en skärm som möjliggör visning av datavisualiseringar och enkel konfiguration av proben samt utökade alternativ för anslutningar, matningsspänningar och kabeldragning.

HMP1 kan användas tillsammans med den kostnadsfria datorprogramvaran Vaisala Insight som ger enkel åtkomst till funktioner för kalibrering på fältet, probkonfiguration och enhetsanalys. Programvaran fungerar både med prober som används fristående eller är anslutna till en Indigo-transmitter.

Korta svarstider och utmärkt mätprestanda

Probhuvudet och probkroppen i HMP1 är integrerade i en enhet. HMP1 innehåller samma miniatyrversion av HUMICAP®-sensorn och probhuvudet som HMP9. Den här kompakta proben ger korta svarstider och utmärkt mätprestanda – även i snabbföränderliga miljöer.

Den kemiska rekonditioneringen minimerar effekterna av föroreningar

Den kemiska rekonditioneringen hjälper till att behålla mätnoggrannheten mellan kalibreringsintervallen vid användning i miljöer med höga koncentrationer av kemikalier och rengöringsmedel. Den kemiska rekonditioneringen innebär att skadliga kemikalier avlägsnas genom att sensorn värms upp. Funktionen kan aktiveras manuellt eller programmeras för att utföras med förvalda intervall.

Produktresurser