Byggnadsplats

 

Det är viktigt att veta hur betong torkar för att få möjlighet till bättre projektplanering och tidsbestämning. Om golvbeläggning läggs på betong som inte är härdad är risken stor för tillväxt av mögel och utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) då limmet bryts ned av fukten. Sådan delaminering av limmet kan också medföra dyrbara reparationer och även att golvbeläggningen skadas permanent. För att kunna övervaka förhållanden ordentligt krävs tillförlitliga mätsensorer som visar exakta data online.

Dina data är tillgängliga via en mobil enhet

 

Vaisala Jade Smart Cloud är en molnbaserad datatjänst för övervakning av torkningsförhållanden, betong och omgivande fukt på byggnadsplatser. Tjänsten består av dataloggare med fuktighets- och temperaturprober, en eller flera åtkomstpunkter och en programlicens som ger tillgång till molnet där data kan fjärrvisas. Jade Smart Cloud är också anpassad för borrhålsmetoden där fuktighetsproben får sitta kvar i borrhålet tills ett jämviktstillstånd uppstår och fuktighetsvärden kan avläsas. Med Jade Smart Cloud kan du kontrollera dina data på din mobiltelefon, surfplatta eller PC utan att behöva ta dig till mätplatsen.  

Vaisala HUMICAP® Kit SHM40 för mätningar av strukturell fuktighet

 

Vi har även ett mer traditionellt Vaisala HUMICAP® Kit SHM40 för mätningar av strukturell fuktighet. Detta är avsett för fuktighetsmätningar i betong och andra strukturer. Kitet är utformat för borrhålsmetoden, men data från SHM40 måste kontrolleras på mätplatsen. SHM40-kitet innehåller allt du behöver för mätningar enligt ASTM F2170 eller RBK (svenska Rådet för Byggkompetens).

Relaterade produkter

Cloud Access Point CA10 is a wireless networking hardware device that connects CWL100 data loggers to Jade Smart Cloud service.

CA10 Cloud Access Point

Cloud Access Point CA10 utgör en del av Vaisalas Jade Smart Cloud-system. CA10 är en trådlös nätverksenhet som ansluter CWL100-dataloggare till Jade Smart Cloud-tjänsten.
CWL100 datalogger with HMP63, a cost-effective humidity probe with plastic enclosure.

Trådlös CWL100-dataloggare

Trådlös CWL100 Cloud-dataloggare ingår i Vaisalas Jade Smart Cloud-övervakningssystem. Detta används i övervakning av luftfuktighet och temperatur i en rad olika miljöer.

Relaterade berättelser

Developing future proof solutions
Blogg | febr. 25, 2020

Developing future-proof solutions

The world around us is changing fast with the adoption of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), and our customers’ operating...
Reaching for the clouds
Blogg | jan. 29, 2020

Reaching for the clouds

There is a lot of hype building around the role of the Internet of Things and cloud applications in sensing, and with good reason – for example...