INTERCAP® luftfuktighets- och temperaturprob HMP63

Vaisala INTERCAP® luftfuktighets- och temperaturproben HMP63 är en kostnadseffektiv luftfuktighetsprob med platshölje. Den är konstruerad för icke-kondenserande inomhusmiljöer och kan integreras i utrustning från andra tillverkare. Proben passar i trånga utrymmen. Den är idealisk i förhållanden med snabba temperaturväxlingar och när standardmätnoggrannhet är tillräckligt.

Egenskaper
Starttid < 2 s
Mätområde: 0 till 100 % RH; –40 °C till +60 °C
Löstagbar kabel med standard-M8-kontakt med fyra stift
Platshölje med IP54-klassning
Utbytbar Vaisala INTERCAP®-sensor
Digital RS485-utgång som tillval
+ Visa mer

Viktigaste fördelarna​

Låg energiförbrukning
Snabb termisk responstid
Daggpunktsutgång som tillval

Nedladdningar