INTERCAP® luftfuktighets- och temperaturprob HMP63

Vaisala INTERCAP® luftfuktighets- och temperaturproben HMP63 är en kostnadseffektiv luftfuktighetsprob med platshölje. Den är konstruerad för icke-kondenserande inomhusmiljöer och kan integreras i utrustning från andra tillverkare. Proben passar i trånga utrymmen. Den är idealisk i förhållanden med snabba temperaturväxlingar och när standardmätnoggrannhet är tillräckligt.

Egenskaper

  • Starttid < 2 s
  • Mätområde: 0 till 100 % RH; –40 °C till +60 °C
  • Löstagbar kabel med standard-M8-kontakt med fyra stift
  • Platshölje med IP54-klassning
  • Utbytbar Vaisala INTERCAP®-sensor
  • Digital RS485-utgång som tillval

Viktigaste fördelarna​

Låg energiförbrukning

Snabb termisk responstid

Daggpunktsutgång som tillval