CA10 Cloud Access Point

Cloud Access Point CA10 utgör en del av Vaisalas Jade Smart Cloud-system. CA10 är en trådlös nätverksenhet som ansluter CWL100-dataloggare till Jade Smart Cloud-tjänsten. CA10 gör det möjligt att hantera dataloggarna via molngränssnittet. Åtkomstpunkten måste alltid ha tillgång till en fungerande Internetanslutning.

CA10-åtkomstpunkterna och CWL100-dataloggarna är redan vid leveransen knutna till ett specifikt Vaisala Jade Smart Cloud-konto. Användaren behöver därför inte parkoppla enheterna.

Egenskaper
Ansluter upp till 32 trådlösa CWL100-dataloggare till Vaisala Jade Smart Cloud
Visar anslutningsstatusen för dataloggare och molntjänsten.
Kommunicerar via LoRa™-radioteknik med lång räckvidd – normalt över 100 m inomhus
Datakryptering från slutpunkt till slutpunkt
Drivs via PoE (Power over Ethernet) eller en DC-adapter.
Internetanslutning krävs
+ Visa mer

Viktigaste fördelarna​

Dataintegritet
LoRa-dataöverföringarna är krypterade för att skydda mot tjuvlyssning, datamanipulation och överföringsfel.
Tidssynkronisering
CA10 synkroniserar automatiskt tiden med NTP-servrar (Network Time Protocol) via Internet.
Pålitlighet
Om dataloggaren får anslutningsproblem ansluter den automatiskt till en annan närliggande åtkomstpunkt i systemet. Minst två åtkomstpunkter med ledig kapacitet krävs för att funktionen för växling
vid fel ska fungera korrekt.