Resurseffektivitet

Respekt för resurser driver ansvarsfull verksamhet

Image
Pictogram resource efficiency

Det är uppenbart att världen behöver bättre resurseffektivitet, men att hitta den bästa vägen framåt är inte alltid så självklart. Vaisala driver vägen framåt för att inspirera och ge våra kunder och partner möjlighet att göra skillnad.


I luften, på marken och inne i byggnader hjälper våra mätinstrument och intelligenta lösningar våra kunder att navigera i den känsliga balansen mellan kostnader, miljöpåverkan och andra kritiska avseenden

Genom att förbättra effektiviteten i industriella processer ökar Vaisala produktiviteten och minimerar samtidigt materialanvändningen, sparar energi och minskar avfallet. Vi bidrar också till energieffektivitet i smarta byggnader genom att tillhandahålla exakta mätningar av inomhusluft för att optimera uppvärmning och kylning.

Image
Winter landscape on a cold winter morning


Våra vägväderlösningar är avgörande för transportsektorn. Vid exempelvis avisning vintertid möjliggör Vaisala realtidsbedömningar som håller trafiken igång. Vår information används även uppe i luften, och hjälper där luftfart att planera effektiva rutter som håller bränsleförbrukningen på ett minimum.

Inom energiproduktion stödjer vi smarta elnät med nätverk för åskdetektering och tillståndsövervakning av krafttransformatorer. Vaisalas mätinstrument och precisionsväderprognoser gör det möjligt för energiproducenter att förutse och svara på förändringar i efterfrågan.

KONTAKTA OSS

Mer om resurseffektivitet