Hur exakt fuktighetsmätning hjälper Bühlers kunder att baka mer effektivt och konsekvent

Produktionslinje för bageri
Published:

Bühler, en marknadsledande tillverkare av kommersiell livsmedelsutrustning inklusive bakugnar, har åtagit sig att hjälpa sina kunder förbättra jämnhet och effektivitet inom produktionen samt minska avfall och energiförbrukning inom processen. För att säkerställa en korrekt realtidsmätning av luftfuktighetsnivåer i deras Meincke Turbu-ugnar använder Bühler den mycket exakta och mångsidiga Vaisala DRYCAP® daggpunkts- och temperaturproben DMP6 tillsammans med transmitter i Indigo500-serien.
Stigande energipriser och växande miljöhänsyn gör det vitalt för företag inom alla branscher att förbättra effektiviteten. Detta gäller särskilt inom livsmedelsproduktion och i synnerhet processer som involverar bakugnar, som kan köras vid temperaturer på upp till 325 °C.

Med sina banbrytande, indirekteldade Meincke Turbu-konvektionsugnar vill Bühler öka effektiviteten i linje med företagets strategiska åtagande att hjälpa sina kunder att spara 50 % i energi, vatten och produktsvinn senast år 2025.

Vid tidpunkten för beställningen av ugnarna använde en kund naturgas till en genomsnittlig årlig kostnad av 10 miljoner euro. De noggranna fuktighetsmätningarna som möjliggörs av DMP6-temperaturproberna och Indigo500-seriens transmitter bör möjliggöra en minskning av gasförbrukningen med hela 20 %, vilket innebär en betydande besparing.

Image
Meincke Turbu convection oven
Meincke Turbu convection oven/ Photo credit Bühler Group​​​​​​


En konsekvent bakningsprofil säkerställer en pålitlig produktkvalitet

Enligt Morten Bøgild och Christoffer Bay, Senior R&D Engineers vid Bühlers Biscuit affärsenhet i Danmark, möjliggör användningen av ett sensorpaket - inklusive Vaisala-teknologi - en kontinuerlig övervakning av ugnsvillkor, vilket innebär att en mer konsekvent kvalitet på bakverken kan uppnås. . "Genom att mäta luftfuktigheten inuti ugnen kan man kontrollera processen i syfte att bibehålla en konsekvent bakningsprofil, även vid fluktuationer i andra faktorer såsom omgivningsvillkor eller ingredienskvalitet", förklarar Morten. "Detta möjliggör en mer konsekvent produkt vad gäller spridning, tjocklek, färgning och andra kvalitetsparametrar som är viktiga för våra kunder, och minimerar därmed svinnet." Att ha en ugn med inbyggd mätteknik förbättrar också Bühlers erbjudande. "Att ge våra kunder möjlighet att själva styra luftfuktigheten i sina ugnar - och inte bara temperaturen - kan vara särskilt värdefullt för dem som framställer flera olika produkter med olika bakprofiler," säger Christoffer.

Vaisalas DRYCAP® daggpunkts- och temperaturprob DMP6 är utformad för direkt fuktighetsmätning vid mycket höga temperaturer och ett brett daggpunktsspann. Den har en passiv kylfunktion som leder bort värme från proben i syfte att sänka temperaturen till en punkt inom sensorns optimala intervall, vilket gör den idealisk för den extrema miljön i en industriell bakugn. Denna robusta teknik gör det möjligt för Bühler att erbjuda sina kunder större noggrannhet och flexibilitet när de ställer in sina ugnar. Samtidigt kan DMP6-mätproben anslutas till Vaisalas Indigo500-transmitter, som möjliggör datavisualisering i realtid och tillgång till probkonfigurationer.

KONTAKTA OSS

 

 

Image
Bühler baking owens and Indigo520
Vaisala Indigo520 transmitter/ Photo credit Bühler Group


Konsekventafuktighetsnivåer innebär effektivare produktion

Övervakning avfuktighetsnivåer hjälper också till att förkorta tiden som krävs för att baka den perfekta produkten. "När man bakar kakor arbetar en ugn vanligtvis med en daggpunkt på 60–70 °C, men våra Meincke Turbu-ugnar tillåter att luftfuktigheten blir högre", säger Morten. "Det betyder att det blir mindre kall luft att värma upp, för när vi reglerarfuktighetshalten behöver vi inte lika mycket luftväxling. Dessutom kräver en torrare ugn högre temperaturer för att uppnå samma värmeöverföring, medan alltför hög fuktighet kan skada ugnen – med en högrefuktighetsnivå som hålls konsekvent och inom säkra gränser tack vare noggrann övervakning kan vi därför hjälpa våra kunder till stora besparingar på deras energiräkningar."

Fördelarna slutar inte där – förutom sänkt gasförbrukning kan bandet som transporterar bakverken också passera snabbare genom ugnarna, detta eftersom produkterna är klara tidigare, vilket ger en effektivare genomströmning.

Från automatisering till digitalisering

Bühler ligger i framkant av den fjärde industriella revolutionen inom sin bransch, med smart teknik i befintliga automatiserade produktionsanläggningar för att förbättra prestanda genom förbättrad övervakning, rapportering och artificiell intelligens. "Marknaden har sakta anammat denna övergång, och genom att inse effektivitetsfördelarna med att ha mer exakta data och veta hur man använder dessa, driver vi verklig förändring inom vår bransch. Fuktighetsmätningar är en av de viktigaste insikterna när det gäller att effektivisera bakprocessen och bygga på en förståelse för hur värmeflödet i ugnen bidrar till den slutliga produktkvaliteten," säger Christoffer.

Morten ser Vaisala som den idealiska partnern för att hjälpa Bühler - och i förlängningen deras kunder - att uppnå sina ambitiösa effektivitetsmål. "Vaisala-tekniken är avgörande för våra ansträngningar. Sensorerna är lätta att kalibrera och använda och robusta nog att tåla extrema villkor. Flemming Bøge från Brdr. Jørgensen Instruments, Vaisalas partner i Danmark, arbetade nära tillsammans med oss i syfte att hjälpa oss hitta den idealiska lösningen - vi får också mycket användbar vägledning om hur man beräknar fuktighetsvärden från Vaisalas egna tillämpningsexperter, vilket är till stor nytta för våra tekniker som använder utrustningen dagligen”, förklarar han. "Även innan vi valde Vaisala som föredragen leverantör hade vi kunder som specificerade företagets utrustning i sina beställningar. Med en ökande efterfrågan på digitalisering och AI-aktiverade funktioner kommer detta behov bara att öka, så vi ser med spänning fram emot vart detta samarbete kan leda oss.  

Om Bühler

Bühler Group är ett familjeägt företag som grundades i Uzwil i Schweiz år 1860. Företaget är verksamt i över 140 länder och har 30 tillverkningsanläggningar och 12 000 anställda världen över. Som leverantör av kompletta lösningar från första steg till slutprodukt konsumerar miljarder människor varje dag produkter som möjliggörs av Bühlers maskiner – från mat och kosmetika till mobiltelefoner och mobilitet. Företaget strävar efter att spela en aktiv roll för att skapa en bättre, mer hållbar värld genom sin teknologi, och investerar 5 % av sin omsättning i nya innovationer med särskilt fokus på hälsosamma, säkra och hållbara lösningar. 

Vitt bröd i ugnen.

Bakugnsövervakning

​I många baknings- och torkprocesser ger rätt villkor en konkurrensfördel för tillverkarna. Tillämpningar såsom brödbak och frukostflingetillverkning måste till exempel ha en noggrant kontrollerad fuktighetsnivå i torkare och ugnar för att hålla kvalitet och avkastning på höga nivåer, samt för att ge den färdiga produkten distinkta egenskaper.

Upptäck våra lösningar för att uppnå kostnadsbesparingar och resurseffektivitet för bakugnar. 

Använda Vaisalas fuktighetskalkylator på en mobiltelefon

Fuktighetskalkylator

Vaisala fuktighetskalkylator förenklar komplexa beräkningar och konverteringar av fuktighet. Den rymmer alla vanliga parametrar och är enkel att använda. Beräkna flera fuktighetsparametrar baserat på ett enda känt värde och en tolerans.
Kontakta oss

Kontakta oss


Är du intresserad av att få mer information om en specifik tillämpning eller produkt? Hör av dig, så återkommer vi!