Energiomställning

Mätinstrument och intelligenta lösningar styr energiomställningen

Image
Pictogram decarbonization

Den kritiska omställningen till en framtid med låga koldioxidutsläpp är på god väg. Rena och förnybara energikällor försörjer i allt större utsträckning vår värld. Vi hjälper våra kunder att nå sina utsläppsmål samtidigt som vi fortsätter att optimera verksamhetens resultat.

Hanteringen av omställningen från fossila bränslen till förnybara energikällor kräver engagemang och noggranna beräkningar. Det är här Vaisala utmärker sig.

Även om förnybar energi från vind och sol är oförutsägbar till sin natur minskar Vaisalas mätteknik risker och ger den effektivitet som operatörer behöver. 

Image
Solar-only power tower plant


Våra data bidrar till att identifiera den optimala platsen för investeringar i förnybar energi, samtidigt som vi stödjer effektiv övervakning, förutsägelse och planering under drift. Vår övervakningsinformation är också avgörande för att producera förnybar biogas och biometan (RNG) och påskynda omställningen från fossila bränslen.

Mätningar av högsta kvalitet är också viktigt för en framgångsrik upptrappning av väteekonomin. Exempelvis kan Vaisalas kontinuerliga och tillförlitliga data användas för att optimera bränslecellproduktionsprocessen, maximera effektiviteten samt säkerställa lägsta miljöpåverkan. Även omställning från förbränningsmotorteknik till tillverkning av laddningsbara batterier stödjer energiskiftet.

Image
High voltage power line with amazing lightning


Vi bidrar också till att hålla energiinfrastrukturen säker. Våra korrekta väderdata, åskdetekteringssystem och kontinuerliga tillståndsövervakning förhindrar skador på elnäten, så att viktiga tillgångar fungerar utan avbrott.

Genom att ge våra kunder möjlighet att förbättra produktionseffektiviteten och uppnå sina utsläppsmål uppfyller vi vårt åtagande för en hållbar framtid för människor och vår planet.

KONTAKTA OSS

Mer om energiomställning

Blog

COP28 commitment adds hope for healing Planet Earth

Winds of change are sweeping across the desert sands of Dubai, hopefully leaving a lasting mark on the planet's future. The megatrends central to Vaisala strategy: decarbonization & energy transition, AI & process optimization as well as health & well-being play a key role in enabling climate action.

Learn more

Kundfall

Laddningsekonomin är här

Guangdong LIK Industry är en ledande leverantör av miljötestkammare för batteritillverkning. Målet är att producera högkvalitativa och säkra batterier. Med hjälp av Vaisalas sensorer uppnår Guangdong LIK Industry en exakt temperatur- och luftfuktighetskontroll i kamrarna och erbjuder ett bredare temperaturspann för testning. Detta löser stora utmaningar relaterade till förkolning av köldmedier, isoleringsskikt och styrning av linjär logik. Vaisalas sensorer hjälper också till att minska energiförbrukningen och att förbättra stabiliteten genom att samla in exakta data och justera utmatningen därefter. 

Läs fallstudien

Customer case

Leveraging demanding humidity measurement solutions to advance fuel cell test systems

Companies developing high-quality fuel cell and membrane R&D instrumentation in high dew point environments face specific calibration and measurement challenges.

Learn more

Brochure

How Vaisala wind energy solutions are advancing renewable energy

Wind energy is one of the key pathways to a healthier, greener, more innovative future. Vaisala understands the potential — and the stakes — of this evolution, which is why we’ve built the most comprehensive set of weather and environmental technologies available

Learn more