Den i grunden säkra HMT370EX-serien med luftfuktighets- och temperaturtransmitters

För användning upp till zon 0 och 20

Vänligen observera, att HMT370EX har släppts med ATEX, IECEx, CML, NEPSI, KC, FM, CSA och UKEX certifikat för egensäker efterlevnad.

Den i grunden säkra HMT370EX är den perfekta lösningen för användning i riskområden upp till zon 0 och 20. Förutom att mäta relativ luftfuktighet och temperatur ger transmittern även andra luftfuktighetsparametrar: daggpunktstemperatur, våttermometerns temperatur, absolut luftfuktighet, blandningsförhållande, vattenkoncentration, vattenmassafraktion, vattenångtryck och entalpi. Särskilda modeller för mätning av fukt i olja och jetbränsle finns.

Typiska tillämpningar

Typiska tillämpningar innefattar bränslelagringstankar, tillverkning av kemikalier, läkemedel och livsmedel, biogasproduktion lackeringsbås och andra branscher eller processer där i grunden säker mätning av luftfuktighet eller fukt i olja krävs. Visa aktuella certifikat för HMT370EX:

Ersätter HMT360-transmitterserien

Denna nästa generations HMT370EX-transmitter ersätter den långvariga HMT360-transmitterserien.

HMT370EX erbjuder flera probalternativ för olika tillämpningar:

 • HMP371 – för väggmontering
 • HMP373 – för trånga utrymmen
 • HMP374 – för trycksatta utrymmen
 • HMP375 – för hög temperatur
 • HMP377 – för hög luftfuktighet
 • HMP378 – för trycksatta rörledningar

Modeller för mätning av fukt i olja och jetbränsle:

 • HMP378F – för fukt i olja
 • HMP378H – för JET A-1-bränsle

HMT370EX använder den överlägsna Vaisala HUMICAP-tekniken

Egenskaper

 • I grunden säker (Exi)
 • Utbytbara prober
 • Löstagbar probmodul
 • Modell med grafisk LCD-display och utan display
 • Vaisala HUMICAP®-sensor
 • Kompatibel med Vaisala Insight PC-programvara
 • Spårbar kalibrering (certifikat medföljer)

Viktigaste fördelarna​

I grunden säkert

Hela HMT370EX-transmittern kan installeras direkt i explosiva områden. Den tål kontinuerlig exponering för potentiellt explosiva miljöer som innehåller brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Drift i någon av dessa miljöer kräver inga ytterligare skyddsskåp.

Löstagbara prober

Prober kan enkelt bytas ut och tas bort för kalibrering utanför riskområdet utan att behöva ta bort hela transmittern. Anslutning av nya prober innebär minimal omkonfigurering eftersom uppdaterade inställningar kan återställas från transmittern.

Lätt att konfigurera

Utdatakonfiguration, mätningskalibrering och justering kan utföras direkt i det lokala skärmgränssnittet (tillval). Alternativt kan du ansluta transmittern till Vaisala Insight PC-programvaran och konfigurera både transmittern och proben tillsammans eller separat.

Produktresurser