Säker övervakning av farliga och explosiva miljöer med Vaisala HMT370EX

Bränsleförvaring
Product Manager Juhani Lehto from Vaisala
Juhani Lehto
Product Manager for high-end products
Published:
Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning

När du arbetar i farliga miljöer är det viktigt att din utrustning är egensäker. Egensäkerhet är en beteckning som intygar att utrustning och ledningar inte kan frigöra tillräcklig elektrisk eller termisk energi för att orsaka brand. Under årtionden har de som arbetar i farliga miljöer litat på Vaisala HMT360 för att mäta fuktighet och temperatur på ett säkert och tillförlitligt sätt, även i zon 0-områden. Nu kan den egensäkra Vaisala HMT370EX ge samma säkra och pålitliga mätdata, men med flera nya viktiga fördelar. 

Förbättringar av ett tillförlitligt utförande

Till skillnad från HMT360 har HMT370EX en grafisk display med data- och trendvisningsfunktioner som gör det mycket enklare att övervaka temperatur och relativ fuktighet över tid. Den har också en ny anodiserad ytbehandling som ger bättre korrosionsbeständighet – en särskilt stor fördel för användning offshore. För användning i dammiga miljöer har HMT370EX ett skåp som inte behöver något särskilt dammskydd. Lasermärkningar har ersatt klisteretiketterna. Det är en viktig säkerhetsförbättring eftersom det innebär att säkerhets- och identifieringsinformationen aldrig blir oläslig. HMT370EX är även kompatibel med den kostnadsfria Vaisala Insight PC-programvaran som gör det enkelt att konfigurera och kalibrera. HMT370EX har genomgående de senaste materialen och komponenterna, bland annat den senaste HUMICAP® R2-sensorn för långtidsstabil mätning och korrosionstolerans. Den ger också förbättrad fuktighetsmätningsprestanda. Det robusta och tåliga utförandet har noga testats för att garantera lång produktlivslängd. 

Garanterar en säker och högkvalitativ ytfinish

Hela HMT370EX-transmittern kan installeras i alla farliga eller explosiva områden inklusive zon 0. En sådan miljö är lackeringsbås inom fordonsindustrin. Här är det viktigt att mäta både relativ luftfuktighet och temperatur för att garantera en jämn och enhetlig ytfinish på lacken. Men lösningsmedlen som används i billacker är lättantändliga. HMT370EX är Ex-godkänd som egensäker i denna typ av miljö. Det säkerställer att relativ luftfuktighet och temperatur ligger på nivåer som garanterar en högkvalitativ ytfinish. 

Flour dustEtt annat typiskt användningsområde för HMT370EX är tablettdrageringsprocessen inom läkemedelstillverkning. I denna process sprutas ett fint pulver som belägger tabletterna med en jämn ytfinish. Den här typen av fint pulver kan vara explosivt. Så en egensäker utrustning är absolut nödvändig. HMT370EX övervakar fuktigheten och temperaturen för att säkerställa att pulvret inte klumpar sig och att drageringen appliceras jämnt. Det garanterar också att läkemedlets kvalitet och hållbarhet inte riskeras av att pulvret har blivit för fuktigt. Bagerier och kvarnar behöver också fuktighets- och temperaturmätningar för att säkerställa kvaliteten på sina slutprodukter och förhindra att mjöldamm antänder. Liknande problem med lättantändligt fint damm finns också i många andra branscher, till exempel inom möbeltillverkning.

 

Från vätgaskylning till olje- och gasapplikationer

Vätgaskylda generatorer måste hålla vätgasen väldigt torr för att undvika korrosion. Därför är en konstant tillförlitlig mätning av relativ luftfuktighet och temperatur absolut nödvändig, liksom en Ex-godkänd utrustning på grund av explosionsrisken. Borrplattformar för olja och gas kräver ofta egensäker utrustning, antingen för specifika farliga områden eller för att förenkla specifikationen för offshoreapplikation. HMT370EX är till exempel idealisk att använda för övervakning av flygförhållandena vid helikopterdäckoperationer offshore. För bränsletankar och kemikalieförvaring erbjuder HMT370EX en särskild sensor som mäter fukt i olja för att undvika förlust och bevara produktkvaliteten.

Mer information om HMT370EX och om den är rätt produkt för just din applikation finns på produktsidan för HMT370EX. Du kan också kontakta oss direkt.

 


 

Ny kommentar