Vaisala Polaris™ PR53SD-processrefraktometer

Processoptimering för massaindustrin, svartlut, grönlut, bruntvätt och andra vätskekoncentrationer i fiber- och kemikalieåtervinningslinjer 

Vaisala Polaris PR53SD-processrefraktometern är avsedd för de tuffaste processförhållandena inom massaindustrin, för mätning av svartlut, grönlut, bruntvätt och andra vätskekoncentrationer i fiber- och kemikalieåtervinningslinjerna. 

Stabila och pålitliga mätningar är kärnan av vår verksamhet, och processrefraktometern kan dras ut för service utan att driften stängs av, vilket minimerar stilleståndstiden i mätningarna. Därför är PR53SD-instrumentet avsett för kritiska mätningar och säkerhetsmätningar i massafabriker.  

Den moderna och helt nya designen på SAFE-DRIVE-utdragsenheten ökar säkerheten genom att integrera processrefraktometern och utdragsenheten i ett och samma enkla system. Detta förhindrar oavsiktliga fel vid användning och säkerställer att isoleringsventilen är stängd innan instrumentet tas bort. Systemet är lätt att använda, och det krävs endast några få steg för att sätta in eller ta bort processrefraktometern från en trycksatt processlinje i full drift. 

Vaisala är de enda i världen som erbjuder en utdragsbar refraktometer med en tvättdysa för grönlut. Samma noggranna mätningar in-situ även med hög koncentration av fasta ämnen på upp till 85 % i svartlut. 

Avancerad optisk bildanalys och diagnostik för prismatvätt

Avancerad optisk bildanalys och diagnostik hjälper användare att snabbt analysera tvättprestandan. 

Du får fullständiga data från den senaste tvätten, tillsammans med jämförbar visuell information, och kan justera tvättparametrarna därefter. Snabbt och enkelt. 

Fördelar

Kritiska mätningar och säkerhetsmätningar i massafabriker

Processrefraktometerns design uppfyller BLRBAC Recommended Good Practice Safe Firing of Black Liquor in Black Liquor Recovery Boilers. 

Gör mätningar under alla processförhållanden

Produkten ger tillförlitliga mätningar under olika processförhållanden, inklusive vid hög värme, klibbiga processer och snabbt föränderliga processförhållanden samt när partiklar eller fibrer ingår i processen.

Ny, säker och enkel design av SAFE-DRIVE-utdragsenheten

För in i och ta bort från trycksatta processlinjer. SAFE-DRIVE-utdragsenhetens design förhindrar oavsiktliga fel vid användning. 

Totalt löst material, den enda sanna mätningen av organiska och oorganiska ämnen

Tunnlut och svartlut är en blandning av kokkemikalier och upplöst organiskt material. RI-mätningen reagerar på alla upplösta fasta ämnen. Bubblor, skum, partiklar, suspenderade ämnen och fibrer påverkar inte mätningen. 

Plug-and-play med Indigo520

Utöka funktionerna med tvättkontroll, datalagring samt grafiskt, analogt och digitalt gränssnitt genom att ansluta till Vaisala  Indigo520-transmitter. Praktisk service med plug-and-play-funktion minimerar stilleståndstid om service skulle behövas.

Anpassningsbar produkt med vår Engineer to Order-tjänst

Stora rör, små rör, spolbitar, tvättsystem, reservdelar, specifika ritningar? När en storlek inte passar alla kan Vaisala skräddarsy produkter så att de passar för dina specifika behov.

Kontakta oss för alternativ! 

Massa, papper och trä

Vaisalas mätningslösningar för torrsubstansinnehåll in-situ samt fuktighet och temperatur hjälper papperskemiföretag, kraftmassafabriker, semimekaniska massafabriker samt pappers- och träbruk att uppnå hög effektivitet och väsentliga egenskaper i massa-, pappers-, kartong- och träprodukter samt trävaror. Utforska hela vårt utbud och alla tillämpningar.

GÅ TILL TILLÄMPNINGAR

Produktresurser

Divert-enhet

Vaisala K‑PATENTS® digital Divert-enhet DD-23

För mätning av innehåll och densitet av svartluts- och grönlutstorrsubstans samt återvinningspannas säkerhet i kraftkemiska (sulfat) och kemimekaniska produktionsprocesser för massa. 

Produktsida

Kontakta oss

Är du intresserad av att få mer information om en specifik applikation eller produkt? Hör av dig, så återkommer vi!

Kontakta oss